Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Działalność Cele biblioteki Regulamin Dokumenty audiowizualne Regulamin Internetowego Centrum Informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Działalność Cele biblioteki Regulamin Dokumenty audiowizualne Regulamin Internetowego Centrum Informacji."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Działalność Cele biblioteki Regulamin Dokumenty audiowizualne Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Wstęp Czasopisma Zadania biblioteki

2 Bardzo ważną pozycję w naszej szkole zajmuje biblioteka szkolna. Istniała ona już od chwili powstania szkoły. Wstęp

3 Działalność Biblioteka szkolna gromadzi zbiory: dla uczniów i nauczycieli, związane z historią szkoły, związane z osobą patrona, związane z regionem, czasopisma, artykuły z czasopism, programy multimedialne, płyty CD, kasety magnetowidowe.

4 Główne cele biblioteki to: udostępnianie książek i źródeł informacji, tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

5 Regulamin 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca. 3. Jeżeli czytelnik nie zdążył przeczytać książki i nie ma innych osób zainteresowanych daną książką, może uzyskać prolongatę terminu w bibliotece. 4. Książki należy wypożyczać i zwracać raz dziennie. 5. Wypożyczone książki należy szanować. 6. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić ewentualne uszkodzenia. 7. W wypadku zniszczenia bądź zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić zaleconą przez nauczyciela – bibliotekarza książkę. 8. Do 10.04 uczniowie klas maturalnych są zobowiązani zwrócić książki do biblioteki, natomiast pozostali czytelnicy do 10.06. 9. W bibliotece obowiązuje cisza.

6 Czasopisma Aktualnie biblioteka prenumeruje: Polonistyka, Wiadomości Historyczne, Geografia w szkole, Biologia w szkole, Fizyka w szkole, Chemia w szkole, Biblioteka w szkole Wychowawca, Cogito Aura.

7 Zadania biblioteki szkolnej informowanie o nowościach czytelniczych, pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych, wyszukiwanie informacji w Internecie, pomoc w korzystaniu z programów multimedialnych, gromadzenie i udostępnianie przepisów dotyczących prawa oświatowego, stały kontakt z nauczycielami, rodzicami i uczniami, gromadzenie i wydruk materiałów internetowych, współpraca z innymi bibliotekami.

8 Dokumenty audiowizualne Biblioteka posiada bogate dokumenty audio-video i multimedialne programy dydaktyczne. Są to encyklopedie, atlasy, programy do nauki języków obcych, testy oraz programy nauczania do poszczególnych przedmiotów.

9 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. Nasza biblioteka jest miejscem, w którym udostępniane są wszelkie materiały tradycyjne i multimedialne oraz sprzęt techniczny do ich odtwarzania. ICIM to 8 stanowisk z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) wraz z zestawem programów edukacyjnych.

10 Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach edukacyjnych Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. Należy zachować ciszę, nie przeszkadzać innym w pracy. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

11 Zapraszamy


Pobierz ppt "Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Działalność Cele biblioteki Regulamin Dokumenty audiowizualne Regulamin Internetowego Centrum Informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google