Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

3 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

4 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji! Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!

5 Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

7 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

8 Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

9 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

10 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

12 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. Lutosławski W. - to: Lutosławski Wincenty czy Witold? Autor – element obowiązkowy:

13 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Autor – element obowiązkowy:

14 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Autor – element obowiązkowy: prof. dr doc. mgr ks.

15 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem:... Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

16 Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie – element obowiązkowy:

17 Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich Można skracać nazwę wydawcy Wydawca – element nieobowiązkowy:

18 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok (datę) wydania!!

19 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard : Heban. Wyd. 7. 7. Warszawa : Czytelnik, 2003.

20 Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd. 7. 2003.

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej: Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor- Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. 2001.

22 OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia. Wy- bór i oprac. Ryszard Matuszewski, Sewe- ryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz. 1. 1984. ISBN 83-07-00395-4.

23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki – elementy opisu: Opis całości książki. Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

24 Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. 1988. Ekspresjonizm, s.70-92. ELEMENTY: obowiązkowe

25 Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa! Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Lipska E.: Ja. 2004. A jednak mi- łość, s. 41. OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki:

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY ( ESEJU, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

27 Przykład 1: Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Roz- wój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. 1986, s. 192-224. ELEMENTY: obowiązkowe

28 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów Stachura E.: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymbors- kiej: antologia poezji polskiej. Wy- bór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s. 380-381.

29 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

30 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

31 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. Polonistyka 2005 nr 5 s. 18-24.

32 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

33 Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Pro-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3. Książka na płycie CD-ROM:

34 Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostęp- ny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/ osmy.htm. Książka w Internecie:

35 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w World Wide Web: http://www. ap.krakow.pl/whk/ Strona www:

36 Karpiel Anna: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: Konspekt [on- line]. 2005 nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www. wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726. Artykuł w czasopiśmie internetowym:

37 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

38 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

39 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU: Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

40 Bibliografia: Artykuł: Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w Szkole 2004 nr 11 s. 26 – 27. Strony www: Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lo1mrago wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html.


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google