Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w."— Zapis prezentacji:

1 Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2011r. Bolesławiec, 15 grudzień 2011 r.

2 Cel Projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warunki uczestnictwa w Projekcie: zamieszkiwanie na terenie powiatu bolesławieckiego, wiek aktywności zawodowej, pozostawanie bez zatrudnienia, korzystanie z pomocy społecznej. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Osoby objęte wsparciem w ramach Projektu w 2011 r.: 30 osób niepełnosprawnych, 10 osób w wieku 15-25 lat, znajdujących się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo -wychowawcze. Działania zrealizowane w ramach aktywnej integracji : 1)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności zawodowych, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 2) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej: zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 3)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa psychologicznego, 4) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zdrowotnej (dotyczy osób niepełnosprawnych): udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz ćwiczeniach fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęciach rehabilitacyjnych. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Rezultaty Projektu: 1)Zdobycie nowych kompetencji zawodowych lub podwyższenie umiejętności o charakterze zawodowym przez uczestników Projektu. W różnych rodzajach kursów zawodowych i szkoleniach wzięło udział 36 osób, w tym: 12 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. C, 2 osoby ukończyły kurs ogrodnika terenów zielonych, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 3 osoby ukończyło kurs księgowości z elementami kadrowo-płacowymi, 1 osoba ukończyła kurs florystyczny – podstawy bukieciarstwa, 1 osoba ukończyła kurs profesjonalnego sprzedawcy z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka widłowego, 6 osób ukończyło kurs z zakresu podstaw obsługi komputera, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 10 osób ukończyło kurs nauki języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego), 1 osoba ukończyła kurs kosmetyczny (stylizacja paznokci i wizaż), 2) 40 uczestników Projektu otrzymało wsparcie w formie doradztwa zawodowego, w trakcie którego osoby miały możliwość zaplanowania indywidualnych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego, rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych oraz zdobycia umiejętności społecznych przydatnych na rynku pracy. Ponadto zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przyczyniły się do podwyższenia aspiracji zawodowych uczestników Projektu oraz wzrostu ich motywacji do poszukiwania pracy. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 3) 38 uczestników Projektu uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, rozwijającym umiejętności interpersonalne przydatne zarówno na rynku pracy, jak również w relacjach z innymi ludźmi, wspierającym pracę nad własną samooceną i poczuciem pewności siebie oraz wzmacniającym w uczestnikach postawy aktywne.. 3 ) 21 uczestników Projektu objętych było indywidualnym poradnictwem psychologicznym, w ramach którego osoby objęte wsparciem psychologicznym poznawały metody rozwiązywania problemów życiowych oraz przezwyciężania trudności w codziennym funkcjonowaniu. 5) 23 osoby niepełnosprawne wzięły udział w turnusie rehabilitacyjnym. 6) 22 osoby niepełnosprawne skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych i/lub ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Dziękujemy za uwagę ! Kontakt: Biuro Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 59-700 Bolesławiec ul. Zwycięstwa 9 I piętro, pokój nr 117 Tel./fax 075 732 24 47 lub 075 735 30 48 e-mail: pcpr.projekt@op.pl Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google