Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Informacja nt. projektu Gdańsk, listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Informacja nt. projektu Gdańsk, listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Informacja nt. projektu Gdańsk, listopad 2009 r.

2 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową cel: otwarte i interaktywne kreowanie przyszłości Foresight Pomorze 2030

3 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Foresight to interaktywny proces! FORESIGHT Otwarty Oparty na dialogu Nakierowany na działanie i współdziałanie Myślenie o przyszłości Kształtowanie przyszłości Dyskusja o przyszłości nowa wiedza, megatrendy, wizje i scenariusze – eksperci, analizy nowa wiedza, wizje i scenariusze – generowane w dyskusji rekomendacje – wyniki foresightu vs. dokumenty strategiczne działania podejmowane przez podmioty, które uczestniczyły w projekcie foresightu

4 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotowanie scenariuszy rozwoju regionu identyfikacja kluczowych technologii dla rozwoju regionu sformułowanie rekomendacji na bazie wyników foresightu stworzenie interdyscyplinarnych sieci dialogu stworzenie kultury myślenia i języka debaty o przyszłości ukierunkowanie działań jednostek, firm i instytucji realizacja idei responsive governence Spodziewane efekty

5 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową stworzenie różnorodnych sieci do dyskusji nt. przyszłości zaangażowanie interesariuszy i obywateli Rada Przyszłości Pomorza (rada konsultacyjna projektu) Panel główny (formułujący generalne scenariusze rozwoju regionu) 6 paneli tematycznych w obszarach, które będą mieć istotne znaczenie dla rozwoju regionu w przyszłości badanie delphi / konsultacje rozpowszechnianie wyników / media Pomorze 2030 – kreowanie przyszłości

6 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wartości i style życia co będzie dla nas istotne za 15 lat ? jaka będzie nasza tożsamość i preferencje ? jaka będzie struktura demograficzna, społeczna, narodowościowa ? jakie są szanse i zagrożenia ? jak technologie będą wpływać na nasze życie i zachowania ? jak dojść do stanu pożądanego ? edukacja i wiedza jakiej wiedzy i kwalifikacji potrzebujemy w przyszłości ? jak będą wyglądać nasze instytucje edukacyjne ? zagrożenia i szanse ? jak technologie będą wpływać na system edukacji i pozyskiwania wiedzy? jaka infrastruktura będzie potrzebna? komunikacja i przestrzeń jak będziemy rozwijać się przestrzennie i przemieszczać? czy komunikacja symboliczna / wirtualna będzie substytuować fizyczną ? jak technologie będą wpływać na przemieszczanie i komunikację? jakiej infrastruktury będziemy potrzebować? specjalizacje technologiczne w jakich branżach / technologiach (niszach) Pomorze może być konkurencyjne na skalę światową ? czym chcemy (i możemy) konkurować (strategia cenowa, niszowa, lidera) ? modele rozwoju (rozwój endogeniczny czy egzogeniczny, polaryzacyjny, czy dyfuzyjny) energia i energoefektywność (nowe źródła energii, technologie oszczędzania energii) Panele tematyczne

7 Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową określenie kluczowych czynników i determinant dla kształtowania się modeli wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii, wskazanie na technologie, które mogą znaleźć zastosowanie w woj. pomorskim i które mogą być rozwijane w regionalnych instytucjach B+R i firmach, sformułowanie możliwych scenariuszy rozwoju pomorskiego rynku energii – czynników sprawczych i konsekwencji 5 spotkań w gronie ekspertów i przedstawicieli aktorów regionalnych właściwych dla danego obszaru przeprowadzenie dyskusji w gronie ekspertów i interesariuszy, w tym w formie badania Delphi przygotowanie raportu końcowego (maj 2010) Panel Energia i efektywność energetyczna


Pobierz ppt "Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Informacja nt. projektu Gdańsk, listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google