Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q1 2010/Q1 2009 Czynniki mające wpływ na wyniki: wyraźnego spadku przychodów z realizacji projektów dla Telekomunikacji Polskiej SA, mniejsza niż rok temu sprzedaż spółki zależnej Sygnity Technology brak zamówień ze strony Klientów w zakresie projektów infrastrukturalnych nieuzyskane przychody w wyniku sprzedaży spółek KPG i WEB INN [tys. złotych]Q1 2010Q1 2009 Przychody104 188140 376 Zysk (strata) operacyjna(17 454)(16 125) Zysk (strata) netto(17 113)(16 979)

4 4 Przychody Q1 2010/Q1 2009 wg sektorów Sektor [tys. złotych] Q1 2010Q1 2009 Bankowo-finansowy35 54643 833 General Business12 70731 154 Publiczny38 71041 677 Utilities17 73221 145 Pozostałe i wyłączenia (507)2 567 Razem104 188140 376

5 5 Struktura sprzedaży Q1 2010/Q1 2009 Przychód [tys. zł.] 85% 13% 87% 15%

6 Zadłużenie Obecnie łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredyt ó w bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosi 73 mln zł. Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredyt ó w bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środk ó w pieniężnych, wynosi obecnie 16 mln zł. [mln złotych]31.03.200930.06.200930.09.200931.12.200931.03.201014.05.2010 Kredyty-25 -40-17-15-11 Obligacje-64-70-40-51-70-62 Środki pieniężne363918727557 Zadłużenie-53-56-624-10-16

7 7 Backlog 2010 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień 2010 Bankowo-finansowy109 952 Publiczny148 268 General Business52 247 Utilities56 370 Pozostała sprzedaż/wyłączenia(236) Razem366 602 Backlog na rok 2009 w porównywalnym okresie ubiegłego roku wynosił 396 mln zł (27 mln zł stanowiła sprzedaż spółek KPG i WEB INN, które zostały sprzedane)


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google