Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q Warszawa, 18 maja 2010 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q1 2010/Q Czynniki mające wpływ na wyniki: wyraźnego spadku przychodów z realizacji projektów dla Telekomunikacji Polskiej SA, mniejsza niż rok temu sprzedaż spółki zależnej Sygnity Technology brak zamówień ze strony Klientów w zakresie projektów infrastrukturalnych nieuzyskane przychody w wyniku sprzedaży spółek KPG i WEB INN [tys. złotych]Q1 2010Q Przychody Zysk (strata) operacyjna(17 454)(16 125) Zysk (strata) netto(17 113)(16 979)

4 4 Przychody Q1 2010/Q wg sektorów Sektor [tys. złotych] Q1 2010Q Bankowo-finansowy General Business Publiczny Utilities Pozostałe i wyłączenia (507)2 567 Razem

5 5 Struktura sprzedaży Q1 2010/Q Przychód [tys. zł.] 85% 13% 87% 15%

6 Zadłużenie Obecnie łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredyt ó w bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosi 73 mln zł. Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredyt ó w bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środk ó w pieniężnych, wynosi obecnie 16 mln zł. [mln złotych] Kredyty Obligacje Środki pieniężne Zadłużenie

7 7 Backlog 2010 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień 2010 Bankowo-finansowy Publiczny General Business Utilities Pozostała sprzedaż/wyłączenia(236) Razem Backlog na rok 2009 w porównywalnym okresie ubiegłego roku wynosił 396 mln zł (27 mln zł stanowiła sprzedaż spółek KPG i WEB INN, które zostały sprzedane)


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2010 Warszawa, 18 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google