Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAROK. Wojna Szwecji z Polską – 1655 - 1660 Piotr I carem Rosji - 1682 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648 Wojna Stanów Zjednoczonych o niepodległość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAROK. Wojna Szwecji z Polską – 1655 - 1660 Piotr I carem Rosji - 1682 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648 Wojna Stanów Zjednoczonych o niepodległość"— Zapis prezentacji:

1 BAROK

2 Wojna Szwecji z Polską – 1655 - 1660 Piotr I carem Rosji - 1682 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648 Wojna Stanów Zjednoczonych o niepodległość -1775 - 1778 Ścięcie Karola I - 1649 Rządy kardynała Richelieu we Francji - 1624 -1648 Śmierć Ludwika XIV. Ludwik XV na tronie Francji - 1715 Fryderyk Wilhelm królem Prus – 1713 - 1740 Ludwik XVI zaczyna panowanie we Francji - 1774 Panowanie Katarzyny II – 1762 - 1796 Panowanie Fryderyka II w Prusach – 1740 - 1787 Najważniejsze wydarzenia Karol II królem Anglii - 1660 Zdjęcie z krzyża Rubens

3 renesans barok Człowiek w centrum myśli – potężny pan natury Człowiek jako kruszyna w kosmosie, powrót wiary w jedyną potęgę Boga Nauka, wykształcenie, wszechstronność Religijność, metafizyka, mistycyzm Harmonia w filozofii i sztuce Dysharmonia, niepokój, niepewność Mimetyczność sztuki (naśladownictwo) Humanizm, sława, piękno świata i życia jako motywy literatury Ekspresjonizm sztuki Filozofia baroku Wzrost handlu i roli pieniądza, bogacenie się ludzi, wzrost gospodarczy Przemijanie, szatan, śmierć, czas- motywy sztuki i filozofii Wojny, zarazy, głód, śmierć – spadek demograficzny, zwątpienie w doczesne wartości

4 Rene Descartes (Kartezjusz) Autor słynnej maksymy Cogito ergo sum (myślę, więc jestem); Rozprawa o metodzie Blaise Pascal Autor wizji człowieka jako kruchej, rozumnej trzciny; Autor Zakładu –słynnej gry z Bogiem Autor dzieła Myśli. Filozofia baroku Giordano Bruno – głosił naukę o nieskończoności wszechświata; spłonął na stosie w 1600 r. John Locke – tabula rasa

5 Filozofia baroku Baruch Spinoza – panteizm - wszystko jest częścią Boga Tommaso Campanella – idee komunizmu utopijnego w Mieście Słońca Gottfried Wilhelm Leibniz – świat składa się z niezależnych od siebie monad Francis Bacon – określił reguły empirycznej metody naukowej

6 Filozofia baroku/Nauki przyrodnicze Galileusz określił reguły empirycznej metody naukowej odkrył księżyce Jowisza i zjawisko bezwładności Isaac Newton oddzielił nauki ścisłe (zajmujące się materią) od filozofii (badającej świat duchowy) sformułował prawo powszechnego ciążenia i trzy fundamentalne zasady dynamiki

7 Jan Heweliusz Nauki przyrodnicze przeprowadził wiele obserwacji księżycowych, planetarnych i słonecznych gdański astronom zaobserwował fazy planety Merkury Wyniki obserwacji słonecznych były opublikowane jako dodatki do jego Selenografii (1647), Cometografii (1668), oraz Machina Coelestis (1679)

8 Zjawiska Marinizm – nurt w poezji (Giambattisto Marina), koncept-istota utworu Gongoryzm – hiszpański rodzaj poezji barokowej (Luis de Gongora), zaskakująca, skomplikowana, filozoficzna treść Kontrreformacja – odpowiedź Kościoła katolickiego na renesansowy ruch reformacji Poezja metafizyczna – angielscy poeci (John Donne, George Herbert); przeświadczenie o znikomości życia, przemijaniu, śmierci Klasycyzm – Francja; sposób życia i myślenia, przywołujący antyczne wzorce, powołujący się na klasyczne autorytety Sarmatyzm – nurt charakterystyczny dla Polski, cała formacja kulturowa polskiej szlachty, jej strój, obyczaje, sposób bycia i przekonanie o wyjątkowości i wyższości swojej klasy, rzekomo pochodzącej od starożytnej szlachty Topos piekła, szatana, śmierci i czasu – jako popularnych tematów literatury Literatura baroku

9 Literatura w baroku Jean de la Fontaine - bajki Molier (Jean Baptiste Poquelin) – komedie, m.in. Świętoszek, Skąpiec Pierre Corneille - Cyd Miguel Cervantes – Don Kichot Lope de Vega – dramaty np. Rodryg, ostatni z Gotów Calderon de la Barca – Książę niezłomny Luis de Gongora – poezje; gongoryzm Literatura baroku Hiszpania Francja Nicolas Boileau – Sztuka poetycka Jean Racine – Fedra i inne dramaty klasycyz m Miguel Cervantes Molier

10 Literatura baroku Anglia Shakespeare John Milton – Raj utracony poeci metafizyczni: John Donne George Herbert Włoch y Giambattista Marino - marinizm Torquato Tasso John Milton Giambattista Marino

11 Poeci Wacław Potocki Hieronim Morsztyn Jan Andrzej Morsztyn Daniel Naborowski Sebastian Grabowiecki Zbigniew Morsztyn Literatura baroku Literatura barokowa w Polsce Epicy Jan Chryzostom Pasek Wacław Potocki Jan Andrzej Morsztyn Daniel Naborowski Jan z Kijan

12 Nurty w literaturze barokowej Literatura dworskaLiteratura ziemiańska (sarmacka) Literatura plebejska (miejska) Jan Andrzej Morsztyn poezje i tomy: -Kanikuła albo psia gwiazda -Lutnia polski przedstawiciel marinizmu Literatura baroku Daniel Naborowski poezja metafizyczna: -Krótkość żywota -Cnota grunt wszystkiemu -Marność Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki Wacław Potocki poezje: -Nierządem Polska stoi -Zbytki Polskie -Pospolite ruszenie epos: -Transakcja wojny chocimskiej Jan z Kijan - Fraszki Sowizdrzała Nowego A. Władysławiusz W. Roździeński twórczość anonimowa

13 ? Nurty w barokowej poezji polskiej Poezja metafizyczna intelektualna Poezja światowych rozkoszy Poezja sarmackaPoezja mieszczańsko - plebejska Mikołaj Sęp Szarzyński Daniel Naborowski Sebastian Grabowiecki Jan Andrzej Morsztyn Szymon Szymonowic -Sielanki Hieronim Morsztyn -Światowa rozkosz Wacław Potocki Wespazjan Kochowski -psalmy Jan z Kijan wiersze anonimowe poezja dworska: poezja ziemiańska: Szymon Szymonowic Literatura baroku

14 Nurty w barokowej poezji polskiej Poezja metafizyczna intelektualna Poezja światowych rozkoszy Poezja sarmackaPoezja mieszczańsko - plebejska Mikołaj Sęp Szarzyński Daniel Naborowski Sebastian Grabowiecki Jan Andrzej Morsztyn Szymon Szymonowic -Sielanki Hieronim Morsztyn -Światowa rozkosz Wacław Potocki Wespazjan Kochowski -psalmy Jan z Kijan wiersze anonimowe poezja dworska: poezja ziemiańska: Szymon Szymonowic Literatura baroku

15 renesans płaskość linearność wielość forma zamknięta jasność Pięć kategorii opozycji stylów renesansu i baroku –wg Heinricha Wolfflina barok malarskość głębia forma otwarta jedność niejasność Wniebowzięcie NMP Rubens Sztuki plastyczne baroku

16 Michelangelo Merisi da Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

17 Męczeństwo Św. Piotra, Michelangelo Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

18 Powołanie Św. Mateusza Michelangelo Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

19 Miłość zwycięży wszystko Michelangelo Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

20 Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

21 Poddanie Bredy Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

22 Chrystus ukrzyżowany Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

23 Triumf Bachusa Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

24 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Sztuki plastyczne baroku

25 Lekcja anatomii doktora Tulpa Rembrandt Sztuki plastyczne baroku

26 Powrót syna marnotrawnego Rembrandt Sztuki plastyczne baroku

27 Portret szlachcica polskiego Rembrandt Sztuki plastyczne baroku

28 Peter Paul Rubens Sztuki plastyczne baroku

29 Pokłon Trzech Króli Rubens Sztuki plastyczne baroku

30 Ukrzyżowanie Rubens Sztuki plastyczne baroku

31 Zdjęcie z krzyża Rubens Sztuki plastyczne baroku

32 Trzy Gracje Rubens

33 Cechy malarstwa barokowego Sztuki plastyczne baroku Adoracja Rubens ?

34 Cechy malarstwa barokowego Sztuki plastyczne baroku ekspresj a światłocie ń dysharmonia bogata symbolika efektowny iluzjonizm religijność i mistycyzm bogactwo formy dzieł sztuki (czasem sztuczność) tematyka religijna, mitologiczna, alegoryczna, historyczna, portretowa Adoracja Rubens

35 Architektura - cechy Architektura baroku Kościół Św.Mikołaja w Pradze monumentalizm dynamika kontrast zestawień form efekty światłocienia bogata ornamentyka próby wkomponowania budynku w otoczenie opiera się na wzorach architektury klasycznej Architektura sakralna kościoły podłużne, na planie prostokąta oraz budowle centralne, na planie koła, wieloboku, krzyża greckiego Architektura świecka reprezentacyjne pałace rozbudowane horyzontalnie, często z bocznymi skrzydłami tworzą plan w kształcie litery U ogród i park o geometrycznie zaprojektowanych trawnikach, klombach

36 Fasada kościoła Santa Susanna w Rzymie, projekt Carlo Maderna Architektura baroku

37 Kościół Santa Maria della Salute w Wenecji, projekt Baldassare Longhena Architektura baroku

38 Plac św. Piotra, projekt Berniniego Architektura baroku

39 Attyka na kolumnadzie Berniniego – Plac św. Piotra Architektura baroku

40 Fontanna di Trevi - Rzym Architektura baroku

41 Zwinger, Drezno, projekt Pöppelmanna Architektura baroku

42 Pałac w Carskim Siole Architektura baroku

43 Późnobarokowy Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej Architektura baroku

44 Pałac w Wilanowie, projekt Augustyna Wincentego Locciego Architektura baroku

45 Święta Lipka Architektura baroku

46 Wnętrze poznańskiej fary Architektura baroku

47 Muzyka barokowa Muzyka baroku początek: rok 1597 – skomponowanie przez Jacopo Periego pierwszej opery Dafne kompozycje ostatnich twórców baroku takich jak: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Jean-Philippe Rameau czy Domenico Scarlatti Camerata Florencka basso continuo muzyka ma za zadanie uczyć – konstrukcje formalne, np.: prezentacja tematu, rozwój narracji, punkt kulminacyjny, podsumowanie opera (Monteverdi) suita, sonata, concerto grosso fuga (J.S.Bach) klawesyn koniec : śmierć Bacha

48 Muzyka baroku Jan Sebastian Bach Utwory na organy: preludia i fugi, toccaty i fugi, fantazje i fugi, tria, sonaty triowe, koncerty Pasja według św. Mateusza Koncerty brandenburskie Das Wohltemperierte Klavier Toccata i fuga d-moll Wybrane dzieła niemiecki kompozytor uprawiał wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą doprowadził do doskonałości barokową formę fugi F- dur I (Allegro) Aria

49 Muzyka baroku Jan Sebastian Bach Utwory na organy: preludia i fugi, toccaty i fugi, fantazje i fugi, tria, sonaty triowe, koncerty Pasja według św. Mateusza Koncerty brandenburskie Das Wohltemperierte Klavier Toccata i fuga d-moll Wybrane dzieła niemiecki kompozytor uprawiał wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą doprowadził do doskonałości barokową formę fugi F- dur I (Allegro) Aria

50 Muzyka baroku Jan Sebastian Bach Utwory na organy: preludia i fugi, toccaty i fugi, fantazje i fugi, tria, sonaty triowe, koncerty Pasja według św. Mateusza Koncerty brandenburskie Das Wohltemperierte Klavier Toccata i fuga d-moll Wybrane dzieła niemiecki kompozytor uprawiał wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą doprowadził do doskonałości barokową formę fugi F- dur I (Allegro) Aria

51 Georg Friedrich Händel Muzyka baroku niemiecki kompozytor i organista Wybrane utwory Opery Almira Agrippina Pasje Pasja według Św. Jana Oratoria Mesjasz Muzyka orkiestrowa Water music Music for the Royal Fireworks Kantaty Utwory religijne Serenady, maski, ody Alleluja

52 Antonio Vivaldi Muzyka baroku włoski skrzypek i kompozytor Wybrane dzieła zbiory koncertów, np.12 koncertów Spór między harmonią a wyobraźnią w tym m.in. Cztery pory roku muzyka sakralna opery Wiosna

53 Claudio Monteverdi Muzyka baroku włoski kompozytor, skrzypek i śpiewak pierwszy wielki twórca oper opery: Orfeusz Ariadna Powrót Ulissesa do ojczyzny Koronacja Poppei dzieła sakralne Toccata


Pobierz ppt "BAROK. Wojna Szwecji z Polską – 1655 - 1660 Piotr I carem Rosji - 1682 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648 Wojna Stanów Zjednoczonych o niepodległość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google