Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAROK."— Zapis prezentacji:

1 BAROK

2 Najważniejsze wydarzenia
Wojna trzydziestoletnia Rządy kardynała Richelieu we Francji Ścięcie Karola I Karol II królem Anglii Wojna Szwecji z Polską – Piotr I carem Rosji Śmierć Ludwika XIV. Ludwik XV na tronie Francji Fryderyk Wilhelm królem Prus – Ludwik XVI zaczyna panowanie we Francji Zdjęcie z krzyża Rubens Wojna Stanów Zjednoczonych o niepodległość Panowanie Katarzyny II – Panowanie Fryderyka II w Prusach – Najważniejsze wydarzenia

3 barok Filozofia baroku
renesans Człowiek w centrum myśli – potężny pan natury Nauka, wykształcenie, wszechstronność Harmonia w filozofii i sztuce Mimetyczność sztuki (naśladownictwo) barok Humanizm, sława, piękno świata i życia jako motywy literatury Człowiek jako kruszyna w kosmosie, powrót wiary w jedyną potęgę Boga Wzrost handlu i roli pieniądza, bogacenie się ludzi, wzrost gospodarczy Religijność, metafizyka, mistycyzm Dysharmonia, niepokój, niepewność Ekspresjonizm sztuki Przemijanie, szatan, śmierć, czas- motywy sztuki i filozofii Wojny, zarazy, głód, śmierć – spadek demograficzny, zwątpienie w doczesne wartości Filozofia baroku

4 Rene Descartes (Kartezjusz)
Autor słynnej maksymy Cogito ergo sum (myślę, więc jestem); Rozprawa o metodzie Giordano Bruno – głosił naukę o nieskończoności wszechświata; spłonął na stosie w 1600 r. John Locke – tabula rasa Blaise Pascal Autor wizji człowieka jako kruchej, rozumnej trzciny; Autor Zakładu –słynnej „gry z Bogiem” Autor dzieła Myśli. Filozofia baroku

5 Baruch Spinoza – panteizm - wszystko jest częścią Boga
Gottfried Wilhelm Leibniz – świat składa się z niezależnych od siebie monad Francis Bacon – określił reguły empirycznej metody naukowej Tommaso Campanella – idee komunizmu utopijnego w Mieście Słońca Filozofia baroku

6 Filozofia baroku/Nauki przyrodnicze
Isaac Newton oddzielił nauki ścisłe (zajmujące się materią) od filozofii (badającej świat duchowy) sformułował prawo powszechnego ciążenia i trzy fundamentalne zasady dynamiki Galileusz określił reguły empirycznej metody naukowej odkrył księżyce Jowisza i zjawisko bezwładności Filozofia baroku/Nauki przyrodnicze

7 Jan Heweliusz gdański astronom
przeprowadził wiele obserwacji księżycowych, planetarnych i słonecznych zaobserwował fazy planety Merkury Wyniki obserwacji słonecznych były opublikowane jako dodatki do jego Selenografii (1647), Cometografii (1668), oraz Machina Coelestis (1679) Nauki przyrodnicze

8 Zjawiska Marinizm – nurt w poezji (Giambattisto Marina), koncept-istota utworu Gongoryzm – hiszpański rodzaj poezji barokowej (Luis de Gongora), zaskakująca, skomplikowana, filozoficzna treść Kontrreformacja – odpowiedź Kościoła katolickiego na renesansowy ruch reformacji Poezja metafizyczna – angielscy poeci (John Donne, George Herbert); przeświadczenie o znikomości życia, przemijaniu, śmierci Klasycyzm – Francja; sposób życia i myślenia, przywołujący antyczne wzorce, powołujący się na klasyczne autorytety Sarmatyzm – nurt charakterystyczny dla Polski, cała formacja kulturowa polskiej szlachty, jej strój, obyczaje, sposób bycia i przekonanie o wyjątkowości i wyższości swojej klasy, rzekomo pochodzącej od starożytnej szlachty Topos piekła, szatana, śmierci i czasu – jako popularnych tematów literatury Literatura baroku

9 Literatura w baroku Hiszpania Francja Miguel Cervantes – Don Kichot
Lope de Vega – dramaty np. Rodryg, ostatni z Gotów Calderon de la Barca – Książę niezłomny Luis de Gongora – poezje; gongoryzm Miguel Cervantes Francja Molier (Jean Baptiste Poquelin) – komedie, m.in. Świętoszek, Skąpiec Pierre Corneille - Cyd Jean de la Fontaine - bajki Nicolas Boileau – Sztuka poetycka Jean Racine – Fedra i inne dramaty klasycyzm Molier Literatura baroku

10 Anglia Włochy Shakespeare John Milton – Raj utracony
poeci metafizyczni: John Donne George Herbert John Milton Włochy Giambattista Marino - marinizm Torquato Tasso Giambattista Marino Literatura baroku

11 Literatura barokowa w Polsce
Epicy Jan Chryzostom Pasek Wacław Potocki Poeci Jan Andrzej Morsztyn Daniel Naborowski Sebastian Grabowiecki Hieronim Morsztyn Zbigniew Morsztyn Wacław Potocki Jan Andrzej Morsztyn Jan z Kijan Daniel Naborowski Literatura baroku

12 Nurty w literaturze barokowej
Literatura dworska Literatura ziemiańska (sarmacka) Literatura plebejska (miejska) Jan Andrzej Morsztyn poezje i tomy: -Kanikuła albo psia gwiazda -Lutnia polski przedstawiciel marinizmu Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki Jan z Kijan - Fraszki Sowizdrzała Nowego A. Władysławiusz Wacław Potocki poezje: -Nierządem Polska stoi -Zbytki Polskie -Pospolite ruszenie epos: -Transakcja wojny chocimskiej W. Roździeński Daniel Naborowski poezja metafizyczna: -Krótkość żywota -Cnota grunt wszystkiemu -Marność twórczość anonimowa Literatura baroku

13 ? Nurty w barokowej poezji polskiej Poezja metafizyczna intelektualna
Poezja „światowych rozkoszy” Poezja sarmacka Poezja mieszczańsko - plebejska poezja dworska: Wacław Potocki Sebastian Grabowiecki Hieronim Morsztyn -Światowa rozkosz poezja ziemiańska: ? wiersze anonimowe Mikołaj Sęp Szarzyński Jan z Kijan Szymon Szymonowic -Sielanki Wespazjan Kochowski -psalmy Jan Andrzej Morsztyn Daniel Naborowski Szymon Szymonowic Literatura baroku

14 Nurty w barokowej poezji polskiej
Poezja metafizyczna intelektualna Poezja „światowych rozkoszy” Poezja sarmacka Poezja mieszczańsko - plebejska Mikołaj Sęp Szarzyński poezja dworska: Wacław Potocki Jan z Kijan Jan Andrzej Morsztyn Wespazjan Kochowski -psalmy wiersze anonimowe Daniel Naborowski poezja ziemiańska: Sebastian Grabowiecki Szymon Szymonowic -Sielanki Szymon Szymonowic Hieronim Morsztyn -Światowa rozkosz Literatura baroku

15 Sztuki plastyczne baroku
Pięć kategorii opozycji stylów renesansu i baroku –wg Heinricha Wolfflina renesans barok linearność malarskość płaskość głębia wielość jedność forma zamknięta forma otwarta jasność niejasność Wniebowzięcie NMP Rubens Sztuki plastyczne baroku

16 Sztuki plastyczne baroku
Michelangelo Merisi da Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

17 Sztuki plastyczne baroku
Męczeństwo Św. Piotra, Michelangelo Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

18 Sztuki plastyczne baroku
Powołanie Św. Mateusza Michelangelo Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

19 Sztuki plastyczne baroku
Miłość zwycięży wszystko Michelangelo Caravaggio Sztuki plastyczne baroku

20 Sztuki plastyczne baroku
Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

21 Sztuki plastyczne baroku
Poddanie Bredy Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

22 Sztuki plastyczne baroku
Chrystus ukrzyżowany Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

23 Sztuki plastyczne baroku
Triumf Bachusa Diego Velazquez Sztuki plastyczne baroku

24 Sztuki plastyczne baroku
Rembrandt Harmenszoon van Rijn Sztuki plastyczne baroku

25 Sztuki plastyczne baroku
Lekcja anatomii doktora Tulpa Rembrandt Sztuki plastyczne baroku

26 Sztuki plastyczne baroku
Powrót syna marnotrawnego Rembrandt Sztuki plastyczne baroku

27 Sztuki plastyczne baroku
Portret szlachcica polskiego Rembrandt Sztuki plastyczne baroku

28 Sztuki plastyczne baroku
Peter Paul Rubens Sztuki plastyczne baroku

29 Sztuki plastyczne baroku
Pokłon Trzech Króli Rubens Sztuki plastyczne baroku

30 Sztuki plastyczne baroku
Ukrzyżowanie Rubens Sztuki plastyczne baroku

31 Sztuki plastyczne baroku
Zdjęcie z krzyża Rubens Sztuki plastyczne baroku

32 Sztuki plastyczne baroku
Trzy Gracje Rubens Sztuki plastyczne baroku

33 Sztuki plastyczne baroku
Cechy malarstwa barokowego ? Adoracja Rubens Sztuki plastyczne baroku

34 Sztuki plastyczne baroku
Cechy malarstwa barokowego tematyka religijna, mitologiczna, alegoryczna, historyczna, portretowa religijność i mistycyzm bogata symbolika efektowny iluzjonizm ekspresja światłocień bogactwo formy dzieł sztuki (czasem sztuczność) dysharmonia Adoracja Rubens Sztuki plastyczne baroku

35 kontrast zestawień form
Architektura - cechy monumentalizm dynamika kontrast zestawień form efekty światłocienia bogata ornamentyka próby wkomponowania budynku w otoczenie opiera się na wzorach architektury klasycznej Kościół Św.Mikołaja w Pradze Architektura świecka Architektura sakralna reprezentacyjne pałace rozbudowane horyzontalnie, często z bocznymi skrzydłami tworzą plan w kształcie litery U kościoły podłużne, na planie prostokąta oraz budowle centralne, na planie koła, wieloboku, krzyża greckiego ogród i park o geometrycznie zaprojektowanych trawnikach, klombach Architektura baroku

36 Fasada kościoła Santa Susanna w Rzymie, projekt Carlo Maderna
Architektura baroku

37 Kościół Santa Maria della Salute w Wenecji, projekt Baldassare Longhena
Architektura baroku

38 Plac św. Piotra, projekt Berniniego
Architektura baroku

39 Attyka na kolumnadzie Berniniego – Plac św. Piotra
Architektura baroku

40 Fontanna di Trevi - Rzym
Architektura baroku

41 Zwinger, Drezno, projekt Pöppelmanna
Architektura baroku

42 Pałac w Carskim Siole Architektura baroku

43 Późnobarokowy Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej
Architektura baroku

44 Pałac w Wilanowie, projekt Augustyna Wincentego Locciego
Architektura baroku

45 Święta Lipka Architektura baroku

46 Wnętrze poznańskiej fary
Architektura baroku

47 Muzyka barokowa początek: rok 1597 – skomponowanie przez Jacopo Periego pierwszej opery Dafne Camerata Florencka basso continuo muzyka ma za zadanie uczyć – konstrukcje formalne, np.: prezentacja tematu, rozwój narracji, punkt kulminacyjny, podsumowanie klawesyn opera (Monteverdi) suita, sonata, concerto grosso fuga (J.S.Bach) kompozycje ostatnich twórców baroku takich jak: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Jean-Philippe Rameau czy Domenico Scarlatti koniec : śmierć Bacha Muzyka baroku

48 Jan Sebastian Bach niemiecki kompozytor
uprawiał wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą doprowadził do doskonałości barokową formę fugi Wybrane dzieła Pasja według św. Mateusza Aria Koncerty brandenburskie F- dur I (Allegro) Das Wohltemperierte Klavier Toccata i fuga d-moll Utwory na organy: preludia i fugi, toccaty i fugi, fantazje i fugi, tria, sonaty triowe, koncerty Muzyka baroku

49 Jan Sebastian Bach niemiecki kompozytor
uprawiał wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą doprowadził do doskonałości barokową formę fugi Wybrane dzieła Pasja według św. Mateusza Aria Koncerty brandenburskie F- dur I (Allegro) Das Wohltemperierte Klavier Toccata i fuga d-moll Utwory na organy: preludia i fugi, toccaty i fugi, fantazje i fugi, tria, sonaty triowe, koncerty Muzyka baroku

50 Jan Sebastian Bach niemiecki kompozytor
uprawiał wszystkie współczesne sobie gatunki muzyczne, poza operą doprowadził do doskonałości barokową formę fugi Wybrane dzieła Pasja według św. Mateusza Aria Koncerty brandenburskie F- dur I (Allegro) Das Wohltemperierte Klavier Toccata i fuga d-moll Utwory na organy: preludia i fugi, toccaty i fugi, fantazje i fugi, tria, sonaty triowe, koncerty Muzyka baroku

51 Georg Friedrich Händel
niemiecki kompozytor i organista Wybrane utwory Opery Almira Agrippina Pasje Pasja według Św. Jana Oratoria Mesjasz Alleluja Muzyka orkiestrowa Water music Music for the Royal Fireworks Kantaty Utwory religijne Serenady, maski, ody Muzyka baroku

52 Antonio Vivaldi włoski skrzypek i kompozytor Wybrane dzieła
zbiory koncertów, np.12 koncertów Spór między harmonią a wyobraźnią w tym m.in. Cztery pory roku Wiosna muzyka sakralna opery Muzyka baroku

53 Claudio Monteverdi włoski kompozytor, skrzypek i śpiewak
pierwszy wielki twórca oper opery: Orfeusz Ariadna Powrót Ulissesa do ojczyzny Koronacja Poppei Toccata dzieła sakralne Muzyka baroku


Pobierz ppt "BAROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google