Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety Polityki Społecznej. Wybrane wnioski z konsultacji społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety Polityki Społecznej. Wybrane wnioski z konsultacji społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Priorytety Polityki Społecznej. Wybrane wnioski z konsultacji społecznych

2 WPROWADZENIE PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ILOŚCIOWEGO

3 Badanie 1. Indywidualne wywiady pogłębione N=20 Badanie 2. Indywidualne wywiady pogłębione N=70 Badanie 3. Zogniskowane wywiady grupowe N=8 województwo wielkopolskie Badanie 1. Decydenci polityki społecznej na poziomie województwa. Badanie 2. Starostwa powiatowe województwa wielkopolskiego. Badanie 3. Przedstawiciele instytucji samorządowych powiatów będącej w lepszej sytuacji socjoekonomicznej oraz powiatów znajdujących się w trudniejszym położeniu socjoekonomicznym na terenie województwa wielkopolskiego. Metodologia badania ilościowego 1 października 2009 roku – 20 listopada 2009

4 SPOSOBY DEFINIOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYDENCI WOJEWÓDZCYPRZEDSTAWICIELE POWIATÓW

5 PODSTAWOWE ZASADY, KTÓRYMI NALEŻAŁOBY SIĘ KIEROWAĆ TWORZĄC STRATEGIE I PROGRAMY POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM (W WOJEWÓDZTWIE) PRZEDSTAWICIELE POWIATÓWDECYDENCI WOJEWÓDZCY

6 GŁÓWNE CELE, KTÓRE POWINNY BYĆ REALIZOWANE W RAMACH POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM (W WOJEWÓDZTWIE) PRZEDSTAWICIELE POWIATÓWDECYDENCI WOJEWÓDZCY

7 NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNIE ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DECYDENCI WOJEWÓDZCYPRZEDSTAWICIELE POWIATÓW

8 OPINIE NA TEMAT MIEJSCA i ROLI POLITYKI SPOŁECZNEJ W STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO DECYDENCI WOJEWÓDZCYPRZEDSTAWICIELE POWIATÓW

9 KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH ZESPOŁÓW ROBOCZYCH

10 PRIORYTETY LICZBA OŚRODKÓW/ INSTYTUCJI ZGŁOSZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW

11 PRIORYTET I (Wielkopolska równych szans i możliwości)

12 KOREKTY W PRIORYTETACH ADRESAT UOGÓLNIONY NIEPEŁNOSPRAWNI

13 PRIORYTET II (Zdrowi Wielkopolanie)

14 ZADANIA PRIORYTETU II, W KTÓRYCH NIE ZGŁOSZONO KOREKT Zdrowie zasobem gospodarki oraz potencjałem rozwoju jednostkowego i społecznego Dodawać lat do życia Ochrona statusu materialnego i społecznego Pomagać nie uzależniając

15 PRIORYTET III (Bezpieczna Wielkopolska)

16 Priorytet III 1. Bezpieczeństwo socjalne

17 ZADANIA PRIORYTETU III, W KTÓRYCH NIE ZGŁOSZONO KOREKT Ochrona statusu materialnego i społecznego Wszystkie dzieci są nasze ZADANIA, W KTÓRYCH ZGŁOSZONO PO JEDNEJ KOREKCIE Chronić przed wykluczeniem społecznym Dodawać lat do życiaPomagać nie uzależniając 2. Rozwój infrastruktury instytucjonalnej i programów dla przedsięwzięć w sferze ekonomii społecznej umożliwiających reintegrację społeczną grup wrażliwych. 1. Monitowanie warunków życiowych seniorów zagrożonych ubóstwem i bezradnością. 2. Zwiększanie roli i poszerzaniu udziału pracy socjalnej w przygotowywaniu i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych.

18 Priorytet III 2. Bezpieczeństwo osobiste i publiczne

19 ZADANIA PRIORYTETU III, W KTÓRYCH NIE ZGŁOSZONO KOREKT Chronić prawo obywateli do bezpieczeństwa Chronić przed deprawacją i desocjalizacją Chronić najsłabszych Chronić niesamodzielnych członków społeczności Zapewnić każdemu bezpieczeństwo

20 PRIORYTET IV (Wielkopolska obywatelska)

21 KOREKTY ZGŁOSZONE W ZADANIACH PRIORYTETU IV ADRESAT UOGÓLNIONY DZIECI I MŁODZIEŻ SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO.

22 DZIECI I MŁODZIEŻ SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO ODRZUCENIA ZGŁOSZONE W ZADANIACH PRIORYTETU IV Powyższy cel jest ważny, ale nie w obszarze dzieci i młodzieży. Nie dotyczy młodzieży.

23 NIEPEŁNOSPRAWNI: NORMALIZACJA I INTEGRACJA ALTERNATYWĄ SEPARACJI ODRZUCENIA ZGŁOSZONE W ZADANIACH PRIORYTETU IV Niejasne, ogólnikowe, nacechowane politycznie, nie ma związku z niepełnosprawnymi Niejasne, ogólnikowe, nacechowane politycznie, nie ma związku z niepełnosprawnymi lub należałoby rozszerzyć zakres tego punktu w jego tytule i doprecyzować zapis, wydaje się jednak, że polityka zdrowotna jest omawiana w innym priorytecie.

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Anna Witek


Pobierz ppt "Priorytety Polityki Społecznej. Wybrane wnioski z konsultacji społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google