Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zacząć w MS SQL? USE master; GO IF DB_ID (Nbaza') IS NOT NULL DROP DATABASE baza; GO CREATE DATABASE baza; GO USE baza; GO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zacząć w MS SQL? USE master; GO IF DB_ID (Nbaza') IS NOT NULL DROP DATABASE baza; GO CREATE DATABASE baza; GO USE baza; GO."— Zapis prezentacji:

1 Jak zacząć w MS SQL? USE master; GO IF DB_ID (Nbaza') IS NOT NULL DROP DATABASE baza; GO CREATE DATABASE baza; GO USE baza; GO

2 Tworzymy tabele i definiujemy więzy: klucz podstawowy (primary key) klucz obcy (foreign key) unikalność (unique) zawężenie domeny/dziedziny (check) wartość pusta/niepusta (NULL/NOT NULL) create table rachunek (rachunek_numer varchar (15) not null unique, oddzial_nazwa varchar (20) not null, stan numeric (10,0) not null check (stan >=0), typ_rachunku varchar (3) check (typ_rachunku in (ROR, KRE) primary key (rachunek_numer) [constraint oddzial_fk] foreign key (oddzial_nazwa) references oddzial (oddzial_nazwa) ); tworzy klucz kandydujący

3 Wstawianie danych z pliku - przykład BULK INSERT kredytobiorca FROM 'C:\Users\ dydaktyka\Bazy danych\cwiczenia sql\kredytobiorca.txt' WITH (FIELDTERMINATOR =,)

4 Ćwiczenie – stwórz bazę st_id jest kluczem obcym w tabeli zapisy, rok powinien mieć ograniczone wartości między 1-5 nazwa przedmiotu powinna być unikalna im_nazwa nie może zawierać wartości null podane wartości krotek wprowadzić z pliku tekstowego


Pobierz ppt "Jak zacząć w MS SQL? USE master; GO IF DB_ID (Nbaza') IS NOT NULL DROP DATABASE baza; GO CREATE DATABASE baza; GO USE baza; GO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google