Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Region Stuttgart i jego Centra Kompetencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Region Stuttgart i jego Centra Kompetencji"— Zapis prezentacji:

1 Region Stuttgart i jego Centra Kompetencji
oraz Centra Innowacji

2 Program prezentacji Informacja o landzie Baden-Württemberg 1 Region Stuttgart – w środku Europy 1 2 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS) 1 3 Centra Kompetencji w Regionie Stuttgart 1 4

3 Informacje o Baden-Württemberg
1 2 3 4 Ogólny przegląd Land Baden-Württemberg powstał w 1952 Trzeci pod względem wielkości land Niemiec po Bawarii i Dolnej Saksonii z kilometrów kwadratowych 10,7 milionów mieszkańców Pracujących: około 4 milliony Baden-Württemberg ma niską stopę bezrobocia około 6,9 %

4 Informacje o Baden-Württemberg
1 2 3 4 Struktura władz Władze landu Prezydent 9 ministerstw Władze sądowinicze / Generalne Biuro Audytu 4 główne okręgi administracyjne Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen 13 podregionów (w tym Region Stuttgart) 44 okręgi administracyjne niższego szczebla 1 110 miejscowości i gmin miejskich

5 Plan prezentacji 1 2 1 3 1 4 1 Informacje o landzie Baden-Württemberg
Region Stuttgart – w środku Europy 1 2 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS) 1 3 Centra Kompetencyjne w Regionie Stuttgart 1 4

6 Region Stuttgart – w środku Europy
1 2 3 4

7 Region Stuttgart – w środku Europy
1 2 3 4 Region Stuttgart... miasto Stuttgart (stolica landu Baden-Württemberg) i 5 sąsiadujących okręgów administracyjnych (Ludwigsburg, Rems-Murr, Göppingen, Esslingen, Böblingen) 179 miejscowości 2,6 milionów mieszkańców (Land - Schleswig-Holstein: 2,7 miliona) 3 654 kilometrów kwadratowych (Saarland: km2) 10 % 25 % Baden-Württemberg 30 % Region Stuttgart Powierzchnia Mieszkańcy PKB Na 10 % obszaru landu Baden-Württemberg, 25% mieszkańców wytwarza 30% PKB

8 Region Stuttgart – w środku Europy
1 2 3 4 firm Zatrudnionych: 1,1 miliona Najważniejsze gałęzie przemysłu: motoryzacyjny, TIME, inżynieria Główne siedziby globalnych graczy: DaimlerChrysler, Porsche, Bosch, Trumpf, Behr, IBM, HP, Alcatel i.t.d. Główne siedziby mniej znanych firm, takich jak: Kärcher, Dürr, Festo, Stihl, Eberspächer, Beru, Mahle, Märklin i.t.d. Bardzo duża liczba instytucji B+R Max-Planck, Fraunhofer, DLR, Niemiecka Federacja Przemysłowych Stowarzyszeń Badawczych, Steinbeis, kilka uniwersytetów

9 Region Stuttgart – w środku Europy
1 2 3 4 PKB: miliardów € PKB wytwarzane przez 1 zatrudnionego: 55,447 € Wydatki na R&D : 6.1 % PKB Jeden z czołowych regionów - High-Tech Bardzo duża liczna zgłaszanych patentów

10 Program prezentacji Informacja o landzie Baden-Württemberg 1 Region Stuttgart – w środku Europy 1 2 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS) 1 3 Centra Kompetencji w Regionie Stuttgart 1 4

11 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS)
1 2 3 4 Założona w sierpniu 1995 przez ‘Verband Region Stuttgart’ Forma prawna: spółka z o.o. kontrolowana przez władze 29 zatrudnionych, 13 zatrudnionych w projektach finansowanych ze środków publicznych Udziałowcy WRS: Udziały Verband Region Stuttgart (Władze adminstracyjne regionu) % Stowarzyszenie władz lokalnych % Bank landu Baden-Württemberg % Stowarzyszenie dla rozwoju landu Baden-Württemberg (LEG) % Izba Rzemieślnicza % Izba Przemysłowo - Handlowa % Unia Handlowa Przemysłu Metalowego i Przetwarzania Kruszców % Inne

12 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS)
1 2 3 4 3 podstawowe obszary działań – 1. zakup terenów Wsparcie dla… … firm, które chcą rozpocząć działalność w Regionie Stuttgart, i dla tych które są nowe w regionie … firm, które chcą przenieść lub rozszerzyć działalność w regionie … przedsiębiorców, którzy są w trakcie uruchamiania działalności Najważniejszy instrument: ... „Lokalizacyjny system informacyjny“ (SKS) – internetowy rynek nieruchomości dla regionu Stuttgart ... Wsparcie dla inwestorów ... Sieć Business Angels (kapitał zalążkowy)

13 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS)
1 2 3 4 3 podstawowe obszary działań – 2. Promocja regionu … wzrost popularności regionu … informowanie otoczenia o mocnych stronach regionu, informowanie o nim potencjalnych inwestorów … poprawa wizerunku regionu Cel: Związać firmy z miejscem prowadzenia biznesu Pozyskać nowe firm do lokowania się w regionie Pozyskać i zabezpieczyć wykwalifikowaną siłę roboczą Przykłady: F-cell Forum E-Cards Wizyty międzynarodowych dziennikarzy motoryzacyjnych

14 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS)
1 2 3 4 3 podstawowe obszary działań – 3. Wsparcie dla osiedlania się firm … wspieranie rozwoju osiedlania się nowych firm w celu zabezpieczenia i poprawy rozwoju gospodarki regionu … wybór i wdrażanie działań wspierających rozwój lokalnych firm (w szczególności z sektora MSP). Przykłady: Zarządzanie klastrowe (np. centra kompetencji, inicjatywy motoryzacyjne, FIR_st – Forum IT Region Stuttgart, Media Region, Film Commission, itp.) Wspieranie firm typu start-up (np.: PUSH!-network dla spółek spin-off tworzonych przez uniwersytety) Zapewnianie dostępu do krajowych i międzynarodowych programów współpracy

15 Program prezentacji 1 2 1 3 1 4 1 Informacja o Baden-Württemberg
Region Stuttgart – w środku Europy 1 2 Agencja Rozwoju Regionalnego (WRS) 1 3 Centra Kompetencji w Regionie Stuttgart 1 4

16 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Początkowa sytuacja i powody wprowadzenia regionalnego zarządzania innowacjami 99 % wszystkich firm należy do sektora MSP 70 % wszystkich zatrudnionych pracuje w sektorze MSP (wzrost o 5,6% w stosunku do roku 1996) 80 % szkolących się jest edukowanych przez sektor MSP 75 % patentów jest zgłaszanych przez sektor MSP 57 % wartości dodanej pochodzi z sektora MSP 46 % wszystkich inwestycji pochodzi z sektora MSP Sektor MSP odgrywa niezwykle istotną rolę w regionie! Źródło: Institut für Mittelstandsforschung (w oparciu o niemiecką definicję MSP (< 50 Mio. € obrót, < 500 zatrudnionych))

17 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Początkowa sytuacja i powody wprowadzenia regionalnego zarządzania innowacjami 23% 24% 25% pracownik. > 500 pracowników 1% 3% 50-99 pracowników 4-9 pracowników < 4 pracowników 10-49 pracowników Wniosek: W regionie Stuttgart ponad 96% firm należy do sektora MSP (zgodnie z niemiecką definicją MSP).

18 Obecna sytuacja: Pojawiające się wyzwania
Centra kompetencji w regionie Stuttgart 1 2 3 4 Obecna sytuacja: Pojawiające się wyzwania Wyzwania.... Ciągły wzrost udziału prac badawczo-rozwojowych dotyczący wszystkich działań biznesowych (do 2010: o 30% w stosunku do 1985) Ciągły wzrost intensywności innowacji Skracanie się cyklu życia produktów (przyspieszenie wprowadzania innowacji) 96 % wszystkich firm działa w sektorze MSP R&D LC Inwe- stycje czas ..& ograniczenia Ograniczone możliwości badawcze firm sektora MSP Ograniczenia firm sektora MSP dotyczące dyfuzji innowacji produktowych oraz rezultatów badań Tylko nieliczne firmy współpracują z uczelniami i instytucjami badawczymi (Źródło: DIW, Fraunhofer-IAO, OECD, Roland Berger)

19 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Rozwiązania dla sektora MSP (1) Dalsze rezultaty badań: Cechy firm innowacyjnych: orientacja na klienta, dobrze wyszkolony personel intensywna działalność B+R i przede wszystkim intensywna współpraca Wniosek 1: współpraca może pomóc zmniejszyć deficyty Wniosek 2 : nawet firmy z sektora MSP w branżach technologii muszą tworzyć sieci aby wesprzeć tworzenie się klastrów

20 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Rozwiązania dla sektora MSP (2) Sektor MSP skorzysta na współpracy z uniwersytetami i sektorem B+R 71 58 59 48 < 20 > 500 Liczba zatrudnionych 21 28 26 32 Kto będzie wprowadzał innowacje? Firmy w centrach technologii 70 % Firmy Venture Capital 50 % Niezależne firmy 25 % Liczba innowacji w przedsiębiorstwach……. ….PRZY WSPÓŁPRACY z uniwersytetami i sektorem B+R ….BEZ WSPÓŁPRACY z uniwersytetami i sektorem B+R Źródło: Uniwersytet Karlsruhe, IBU, Rezultaty badań przeprowadzonych przez Karlsruhe Network Studies (Excerpt)

21 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Jako instrument służący do zarządzania klastrami regionalnych kompetencji i centrami innowacji, wspomagający tworzenie sieci i wspierający firmy sektora MSP w sprostaniu wymogom globalnej konkurencji. Region Stuttgart odgrywa aktywną rolę we wdrażaniu tego instrumentu: 1999: Ogłoszenie regionalnego programu współpracy „Regionalne Centra Innowacji i Kompetencji“ 2000: Stworzenie Jednostki Wsparcia Centrów Kompetencji przy WRS (biuro koordynujące) : Wsparcie wdrażania „Regionalnych Centrów Innowacji i Kompetencji“ wkład 2 mln € Od 2003: Wspieranie innowacyjnych projektów inicjowanych przez Regionalne Centra Kompetencji: pomoc w dostępie do regionalnych dotacji stymulacja i wspieranie współpracy biznesowej wspieranie rozwoju innowacyjnych produktów i usług Budżet wspierający projekty: € rocznie

22 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Idea Regionalnych Centrów Kompetencji Regionalne Centra Kompetencji tworzą dobrze zorganizowane regionalne sieci przez integrowanie możliwie największej liczby firm, uczelni i instytucji sektora B+R itp. działających w tej samej dziedzinie w celu poprawy koordynacji i efektywności (regionalnych) prac badawczych transformacji ich wyników na potrzeby zbywalnych dóbr i usług

23 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Centra kompetencji w regionie Stuttgart Partnerzy i ich wkład Wsparcie lokowania się firm Marketing Finansowanie inicjujące Wiedza rynkowa (potrzeby klientów) B+R-Know How Technologiczna realizacja produktów i usług Stymulowanie gospodarki Firmy Władze Obszar technologii Centrum Kompetencji Uniwersytety i instytucje B+R Organizacje pozarządowe Wspieranie: Projektów B+R (np.składanie wniosków) Analizy, serie testowe itp.. Edukacja & kwalifikacje Aranżowanie przydatnych kontaktów Support e.g. of Lobbing Marketing Poszukiwanie partnerów Edukacja & kwalifikacje Aranżowanie przydatnych kontaktów

24 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Korzyści dla partnerów Wzrost atrakcyjności miejsca w którym działają (profil lokalizacji technologicznej) Poprawa skuteczności PPP Krótsze cykle innowacyjne (np.. Poprzez synergię wynikającą ze współpracy) Lepszy dostęp do dotacji Edukacja i kształcenie zorientowane na popyt Firmy Władze Centrum Kompetencji Obszar technologii Uniwersytety i instytucje B+R Organizacje pozarządowe Lepszy kontakt z firmami Lepsza reakcja na działania edukacyjne Lepszy kontakt z członkami grup nacisku Lepszy interfejs do własnych projektów

25 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Oczekiwania firm sektora MSP w odniesieniu do sieci Umożliwienie i wspieranie osobistego kontaktu z innymi członkami sieci działającymi w tej samej dziedzinie/branży, stworzenie stabilnej platformy wymiany informacji Wyszukanie i ocena szczegółowych informacji o potencjalnych możliwościach współpracy i/lub wymaganych badaniach Wyszukiwanie odpowiednich programów dotacji Inicjowanie i wsparcie (pomoc w pisaniu wniosków, poszukiwanie partnerów) i/lub realizacja projektów badawczych i kooperacyjnych Określanie potencjału u wymagań związanych ze szkoleniami i edukacją

26 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Centra kompetencji w regionie Stuttgart Najważniejsze kwestie Najważniejszy instrument: „Manager sieci” , który: Uruchamia i rozwija sieć, Uwalnia partnerów, na ile to możliwe, od obowiązków związanych z utrzymaniem sieci Podtrzymuje udział partnerów w podejmowaniu decyzji i w transferze know-how Najważniejszy proces: Komunikacja pomiędzy partnerami wspierana przez nowoczesne technologie (np. platformy komunikacyjne) Najważniejszy element konstytuujacy: Powołanie koordynatora sieci (podmiotu prawnego), który dba o utrzymanie gotowości partnerów do finansowania przedsięwzięć i uczestnictwa w sieci Najważniejsze zadanie:Inicjowanie projektów i zapewnienie przekonania partnerów o korzyściach uczestnictwa we wspólnych pracach

27 Regionalne Centra Kompetencji
Centra kompetencji w regionie Stuttgart 1 2 3 4 Regionalne Centra Kompetencji Telekomunikacja Technologie słoneczne i usługi energetyczne Logistyka Vaihingen/Enz Marbach Kornwestheim Landeshaupt- stadt Stuttgart Backnang Welzheim Weinstadt Esslingen Göppingen Geislingen/Steige Nürtingen Kirchheim/Teck Denkendorf Ostfildern Leinfelden- Echterdingen Filderstadt Kreis Göppingen Kreis Böblingen Kreis Ludwigsburg Rems-Murr-Kreis Inżynieria środowiskowa Application Services Ochrona konsumentów Centrum wirtualne Fuel Cell Technology Facility Management Technologia brzmienia Drukowanie, wydawanie komunikacja i media Mechatronika Telematyka i mobilna technika komputerowa Tekstylia

28 Centra kompetencji w regionie Stuttgart
1 2 3 4 Centra kompetencji w regionie Stuttgart Niektóre z rezultatów inicjatywy powstania Regionalnych Centrów Kompetencji 14 Centrów Kompetencji działających w różnych dziedzinach Wysoki poziom partycypacji: > 350 firm (80% MSP) > 50 uniwersytetów i jednostek B+R Prywatne inwestycje mogą zostać zainicjowane przy pomocy niedużej ilości środków publicznych (2 mln €) (prywatne inwestycje około 20 mln €) Duża liczba zainicjowanych projektów badawczych i kooperacyjnych (finansowanie prywatne i publiczne) (> 50) Istotna poprawa funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego Potrzeba tworzenia kolejnych Centrów Kompetencji (w regionie Stuttgart i poza nim)

29 Kontakt Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Stuttgart
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) Friedrichstrasse 10 70174 Stuttgart Niemcy Dr. Martin Zagermann Dyrektor Agencji Koordynującej Centra Kompetencji Regionu Stuttgart Tel: 0049 (0) Fax: 0049 (0) Bertram Gaiser Tel: 0049 (0)


Pobierz ppt "Region Stuttgart i jego Centra Kompetencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google