Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, lipiec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, lipiec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, lipiec 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec lipca 2009 roku wyniosła 14,2 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 91,2 tys. osób (+0,65%). Największy procentowy wzrost liczby członków odnotował OFE Pocztylion (+1,52%) oraz Generali OFE (+1,16%). Jeden fundusz odnotował spadek liczby członków, jest nim OFE Bankowy (-0,12%). Na koniec lipca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 161,87 mld zł, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z końcem czerwca. Wzrost aktywów wynikała z dynamicznych zwyżek na warszawskim parkiecie. Indeks WIG 20 wzrósł w lipcu o prawie 15%, a WIG o prawie 16%. Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE(+6,15%), oraz PZU OFE (+6,10%). Wszystkie fundusze zanotowały w lipcu dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 4,59%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE PZU Złota Jesień, który osiągnął ponad 5,01% stopę zwrotu. Najsłabiej w tym okresie radził sobie Nordea OFE (4,28%). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+186,6%), ING OFE (+178,9%) oraz OFE Generali (+176,2%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion (+146,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 40 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 3 20,5% 20,4% 14,6% 7,8% 5,7% 5,4% 5,2% 4,6% 3,3% 3,0% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, lipiec 2009 Udział w rynku 0,5% 0,9% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4% 1,0% 1,2% 1,5% -0,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,2% Zmiana (VII09/VI09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 25,7% 24,2% 13,6% 7,8% 4,9% 4,1% 3,8% 2,8% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), lipiec 2009 Udział w rynku 5,8% 6,1% 5,6% 5,8% 5,5% 5,3% 5,5% 5,8% 5,7% 5,9% 6,0% Zmiana (VII09/VI09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, sierpień 2008 – lipiec 2009

6 6 6 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, lipiec 2009

7 7 7 Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, lipiec 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +40,0 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, lipiec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google