Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, maj 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, maj 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, maj 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%). Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,6%) oraz Allianz OFE (+1,8%), Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+1,2%) i Nordea OFE (+0,8%). Największy procentowy spadek liczby członków zanotował OFE Polsat (-1,4%) i AIG OFE (-1,2%). Na koniec maja aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 147,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z końcem kwietnia. Na relatywnie niewielki wzrost aktywów duży wpływ miała boczna tendencja na rynku akcji, po silnych wzrostach w poprzednich miesiącach. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu maja 25% w porównaniu z 24% na koniec kwietnia. Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE (+2,0%), Polsat OFE (+2,0%) oraz Pekao OFE (+2,0%). Wszystkie fundusze zanotowały w maju dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 1,62% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie ING OFE i Allianz OFE (0,62% i 0,60% odpowiednio). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+169,8%), ING OFE (+161,4%) oraz OFE Generali (+160,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion(+132,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 37,8 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 3 20,5% 20,4% 14,6% 7,8% 5,7% 5,4% 5,1% 4,6% 3,3% 3,0% 2,6% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, maj 2009 Udział w rynku -0,1% 0,3% 0,4% -1,2% 0,8% -0,9% 2,6% 1,2% -1,1% 1,8% -0,5% -1,4% -0,5% Zmiana (V09/IV09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 25,9% 24,2% 13,6% 7,9% 4,8% 4,1% 3,8% 2,8% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 1,0% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), maj 2009 Udział w rynku 1,8% 2,0% 1,4% 0,7% 0,8% -0,2% 1,6% 1,4% -0,1% 1,6% 0,8% 1,8% 0,7% 2,0% Zmiana (V09/IV09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, czerwiec 2008 – maj 2009

6 6 6 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, maj 2009

7 7 7 Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, maj 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +37,8 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, maj 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google