Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Broń biologiczna w okresie zimnej wojny Wykład nr 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Broń biologiczna w okresie zimnej wojny Wykład nr 4."— Zapis prezentacji:

1 Broń biologiczna w okresie zimnej wojny Wykład nr 4

2 1. Plan prezentacji Koniec II wojny światowej –Slajdy 2 - 3 Program USA –Slajdy 4 - 11 Amerykańska strategia Anti-Crop –Slajdy 11 - 16 Program ZSRR –Slajdy 17 - 20

3 2. Pod koniec wojny Obawy Kanady: –…wiosną 1944…raporty wywiadu wskazywały, że niemieckie siły zbrojne włączyły toksynę botulinową do swojego arsenału … –… kanadyjscy dowódcy wojskowi byli pod wrażeniem…eksperymentów dowodzących dlaczego toksyna botulinowa może stać się skuteczną bronią …

4 3. Toksyna botulinowa jako broń biologiczna Toksyna botulinowa jest najbardziej trującą ze znanych substancji…jest to proteinaza cynkowa, która tnie 1 lub więcej białek fuzyjnych, dzięki którym pęcherzyki neuronalne uwalniają acetylocholinę do złącza nerwowo-mięśniowego. …W przypadku znacznego zwiększenia zachorowań na botulizm, środki jakimi dysponują władze miejscowe mogą nie wystarczyć do zapewnienia chorym wentylatorów, łóżek szpitalnych i wyszkolonego personelu, a stan taki może trwać tygodniami lub miesiącami…

5 4. Etapy programu Stanów Zjednoczonych Badania i planowanie (1946 – 49) Ekspansja w czasie wojny z Koreą (1950 – 53) Reorganizacja (1954 – 58) Okres wojny ograniczonej (1959 – 62) Adaptacja przeciwpartyzancka (1963 – 68) Rozbrojenie i wygaszanie (1973 – 77)

6 5. 1946 - 1949 Po zakończeniu II wojny światowej, główną misją Służby Obrony Przeciwchemicznej (CWS, Chemical Warfare Service) było przygotowanie do wojny chemicznej i biologicznej ale jedynie w kontekście polityki odwetowej… …Skoncentrowano działania głównie na aspektach badawczych i obronnych czynników BW; niektórych badaniach stosowanych nad urządzeniami do rozprzestrzeniania; uporządkowaniu i analizie prac R&D wykonanych podczas Drugiej Wojny Światowej; sformułowaniu poprawnych ram programu badawczo- rozwojowego...

7 6. 1950 - 53 Pierwszą ograniczoną zdolność retaliacji na wypadek BW osiągnięto w 1951, kiedy skonstruowano, przetestowano i skierowano do produkcji przeznaczoną dla Sił Powietrznych bombę przeciw uprawom rolniczym (anti-crop)… …pierwszy wielkoobszarowy test podatności przeprowadzono w San Francisco Bay we wrześniu 1950 przy użyciu symulacji z użyciem BG oraz cząsteczek fluorescencyjnych…

8 7. 1954 – 58 (i) …w lipcu 1953, budowa fabryki BW przy Arsenale Pine Bluff (PBA) była prawie gotowa, ….Zakład rozpoczął działalność wiosną 1954 produkcją Brucella suis (bakterią wywołującą gorączkę falistą). Rok później na szeroką skalę rozpoczęto produkcję śmiertelnego czynnika Pastuerella tularensis (tularemia).

9 8. 1954 – 58 (ii) …Grupa Robocza Bioobrony Cywilnej rozważała użycie F. tularensis jako potencjalnej niebezpiecznej broni biologicznej, z powodu jej wysokiej infekcyjności, łatwości rozprzestrzeniania i znaczącej zdolności do wywoływania objawów chorobowych i śmierci. …W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, siły zbrojne USA wynalazły broń, która mogła posłużyć do rozpylenia aerozolu z F. tularensis…

10 9. 1954 – 58 (iii) …Z oświadczeń radzieckich wynikała jednoznaczna doktryna: broń chemiczna i biologiczna będzie wykorzystana do masowej zagłady w trakcie przyszłych konfliktów zbrojnych. W 1956, sformułowano poprawioną taktykę BW/CW. Miało ona prowadzić do poprawy efektywności działania sił zbrojnych USA, tak aby były przygotowane do użycia broni biologicznej lub chemicznej w wojnie powszechnej… (pogrubienie oryginalne)

11 10. 1959 - 62 Do końca 1959 misja Korpusu Chemicznego zyskała priorytet bez precedensu od czasów II wojny światowej. Służby wojskowe otrzymywały rozkazy dotyczące dostarczenia amunicji koniecznej do wojny biologicznej m.in. środki rozsiewające dla artylerii, pocisków, samolotów bezzałogowych i mniejszych systemów broni… Latem 1960, narodowa polityka CW/BW … poprawiona z treści tylko w celach odwetowych w marcu 1958 została ponownie uprawomocniona…

12 11. 1963 - 68 Największy nacisk w programie obronnym położono w tym okresie na wsparcie Wojny Wietnamskiej… Największe… wysiłki w zakresie BW zmierzały ku spełnieniu wymagań produkcyjnych czynników przeciw ludności i zbiorom. Ukończono budowę instalacji produkcyjnych w Arsenale Pine Bluff i w latach 1964 - 1967 zakład ten wytwarzał kilka typów broni biologicznej. Do PBA dostarczano różne typy amunicji, którą wypełniano czynnikami biologicznymi i przechowywano…

13 12. Przeciwrolnicze aspekty działań USA Początki Prace badawcze Testy Środki Cele

14 13. Aspekty działań USA - początki Spekulacje prasy i wywiadu dotyczące możliwości ataku biologicznego Niemiec na uprawy rolne w Europie doprowadziły do przyspieszenia (anglo-) amerykańskich prac nad przeciwrolniczym potencjałem odwetowym. Dalszym bodźcem do rozwoju tej strategii była niepewność, jakimi środkami przeciwrolniczymi dysponuje Związek Radziecki zaraz po zakończeniu wojny.

15 14. Aspekty działań USA - badania Mikrobiologiczny program przeciwrolniczy Stanów Zjednoczonych, rozpoczęty we wczesnych latach czterdziestych i trwający ponad 25 lat można streścić następująco: selekcja szczepów…, określanie optymalnych warunków wzrostu oraz poszukiwanie i przygotowanie technik służących rozprzestrzenianiu czynnika biologicznego

16 15. Aspekty działań USA - środki i amunicja Do 1949 produkcja patogenów roślinnych przez USA stała się możliwa: jedna tona przetrwalników może zostać zebrana z powierzchni 80 akrów zarażonej uprawy zboża …[i] wystarczające do przeprowadzenia działań odwetowych zasoby patogenów roślinnych [mogą być] zebrane w czasie …6 miesięcy. Wyprodukowano i zmagazynowano duże ilości pięciu grzybów - patogenów zbóż. Szereg broni był gotowy do rozlokowania, włączając w to bomby aerozolowe, bomby balonowe, broń kasetową i pociski.

17 16. Aspekty działań USA - cele W latach pięćdziesiątych uważano, że Stany Zjednoczone są zdolne do zapewnienia zarówno przewagi strategicznej, jak i przeprowadzania działań odstraszających w obliczu agresji komunistycznej ze strony Związku Radzickiego i Chin. Ze względu na ZSRR, w jednym raporcie odnotowano, że istotna część diety byłaby zagrożona, gdyby przeprowadzono udany atak na uprawy pszenicy … W innym stwierdzono, że, terytorium chińskie wydaje się szczególnie podatne na broń niszczącą uprawy ryżu…

18 17. Program radziecki (i) Dość powszechnie uważa się, że Związek Radziecki posiada największy i najbardziej rozbudowany program rozwoju broni biologicznej spośród wszystkich krajów. Ściśle tajny program, rozwijany na podstawie postanowień Komitetu Centralnego Radzieckiej Partii Komunistycznej z 1973 roku był kontynuowany prawie do 6 marca 1992 roku… Na program ten, rzekomo, składał się rozwój i próby polowe taktycznych oraz strategicznych systemów BW. Szacowana liczba zatrudnionych w programie wynosiła od 25,000 do 60,000 pracowników …

19 18. Program radziecki (ii) W ponad dwudziestoletnim okresie….naszego tajnego programu, zgromadziliśmy setki ton wąglika, tuziny ton dżumy i ospy w pobliżu Moskwy oraz innych rosyjskich miast w celu ich użycia przeciw USA oraz ich zachodnich sojuszników. To co działo się w labolatoriach broni biologicznej jest jednym z najbardziej strzeżonych sekretów zimnej wojny.

20 19. Program radziecki (iii) Dżuma –…Naukowcy radzieccy potrafili wytworzyć duże ilości środka, który nadawał się do umieszczenia w amunicji. Ponad 10 instytucji i tysiące naukowców na obszarze byłego ZSRR prowadziło prace nad pałeczką dżumy … –…Pojawiły się przypuszczenia, że rosyjscy badacze wynaleźli oporny na leczenie szczep Y. pestis, chociaż do tej pory nie ma publikacji naukowej, która by to potwierdzała.

21 20. Program radziecki (iv) …Były Związek Radziecki …wyprodukował duże ilości wirusów Marburg, Ebola, Lassa i arenawirusów Nowego Świata….Badacze ZSRR wyznaczyli infekcyjność aerozolu wirusa Marburg, wyliczając, że potrzeba nie więcej niż kilka wirionów aby wywołać infekcję u małp … Historyczne dane nie zawierają informacji czy podjęto decyzję o niewykorzystywaniu tych bardzo niebezpiecznych wirusów ze względu na brak efektywnej terapii antywirusowej i szczepionek.

22 Sample Questions 1. Outline the evolution of the U.S. biological warfare programme in the three decades before the agreement of the Biological and Toxin Weapons Convention of 1972. Why did the policy for the use of biological weapons change at different times? 2. In what ways can the U.S. use of the synthetic plant bioregulator – Agent Orange – in Vietnam be seen as an indicator of what future biological warfare could be like? 3. What were the critical scientific and legal differences between the U.S. biological warfare programme and that of the former Soviet Union during the Cold War period? 4. Discuss what still need to be done to improve defensive measures in regard to any two of the anti-personnel agents known to have been weaponised in the biological warfare programmes of the 20th century.

23 References (Slide 1) Mark Wheelis, M., Rózsa, L., and Dando, M. R. (Eds.), (2006) Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Massachusetts: Harvard University Press (Slide 2) Avery, D (1999) Canadian biological and toxin warfare research, development and planning, 1925–45, In Geissler, E., and van Courtland Moon, J. (Eds.) Biological and Toxin Weapons Research, Development and Use from the Middle Ages to 1945 (SIPRI Chemical & Biological Warfare Studies No. 18). Oxford: Oxford University Press. pp. 190-213

24 (Slide 3) Arnon, S. S., Schecter, R., Inglesby, T. V., Henderson. D. A., Bartlett, J. G., Ascher. M. S., Eitzen, E. M. Jr., Fine, A. D., Hauer, J., Layton, M., Lillibridge, S., Osterholm, M. T., Toole, T. O., Parker, G., Perl, T. M., Russel, P. K., Swerdlow, D. L., and Tonat, K. (2001) Botulinum Toxin as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management, JAMA 285(8), pp. 1059-1070 (Slide4) Laughlin L.L., (1977) U.S. Army Activity in the U.S. Biological Warfare Programs, Volume 1, p. 4-2. Cited in Simon Whitby (2001) The Potential Use of Plant Pathogens against Crops, Microbes and Infection, 3. pp. 73-80

25 (Slide 8-10) Dennis, D. T., Inglesby, T. V., Henderson. D. A., Bartlett, J. G., Ascher. M. S., Eitzen, E. M. Jr., Fine, A. D., Friedlander, A. M., Hauer, J., Layton, M., Lillibridge, S., McDade, J., Osterholm, M. T., Toole, T. O., Parker, G., Perl, T. M., Russel, P. K., and Tonat, K. Tularemia as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management, JAMA 285(21), pp. 2763- 2773 (Slide 11) National Research Council (2006) Globalization Biosecurity, and the Future of the Life Sciences, Washington, D.C.: National Academy Press. Chapter 1 is available from http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=1156 7&page=15 http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=1156 7&page=15

26 (Slide 14) Whitby, S., and Rogers, P. (1997) Anti-crop Biological Warfare – Implications of the Iraqi and US Programs, Defense & Security Analysis, 13(3), pp. 303 – 317. Available from http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface?content=a78312 4233&rt=0&format=pdf http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface?content=a78312 4233&rt=0&format=pdf (Slide 17) Hart, J. (2006) The Soviet Biological Weapons Program, In: Mark Wheelis, M., Rózsa, L., and Dando, M. R. (Eds.), (2006) Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Massachusetts: Harvard University Press. pp. 132-156. (Slide 18) Domaradskij, I. V., and Orent, W. (2003) Biowarrior: Inside the Soviet/Russian Biological War Machine, New York: Prometheus Books. Alibek, K., and Handelman, S. (1999) Biohazard: The chilling True Story of the largest Covert Biological Weapons Program in the WorldTold from Inside by the Man Who Ran it. New York: Delta

27 (Slide 19) Inglesby, T. V., Dennis, D. T., Henderson. D. A., Bartlett, J. G., Ascher. M. S., Eitzen, E. M. Jr., Fine, A. D., Friedlander, A. M., Hauer, J., Koerner, J. F., Layton, M., McDade, J., Osterholm, M. T., Toole, T. O., Parker, G., Perl, T. M., Russel, P. K., Schoch-Spana, M., and Tonat, K. (2000) Plague as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management, JAMA 283(17), pp. 2281-2290 (Slide 20) Borio, L., Inglesby, T. V., Peters, C. J., Hughes, J. M., Jahrling, P. B., Ksiazek, T., Johnson, K. M., Meyerhoff, A., Toole, T. O., Ascher. M. S., Bartlett, J., Breman, J. G., Eitzen, E. M. Jr., Hamburg, M., Hauer, J., Henderson. D. A., Johnson, R. T., Kwik, G., Layton, M., Lillibridge, S., Nabel, G. J., Osterholm, M. T., Perl, T. M., Russel, P. K., and Tonat, K. (2002) Hemorrhagic Fever Viruses as Biological Weapons: Medical and Public Health Management, JAMA 283(18), pp. 2391-2405


Pobierz ppt "Broń biologiczna w okresie zimnej wojny Wykład nr 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google