Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązkowa matura z matematyki Co wiadomo o tym egzaminie na dwadzieścia miesięcy przed jego premierą? Piotr Ludwikowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązkowa matura z matematyki Co wiadomo o tym egzaminie na dwadzieścia miesięcy przed jego premierą? Piotr Ludwikowski."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązkowa matura z matematyki Co wiadomo o tym egzaminie na dwadzieścia miesięcy przed jego premierą? Piotr Ludwikowski

2 Łyk historii Do 1982 roku egzamin maturalny z matematyki był obowiązkowy dla wszystkich abiturientów szkół ponadpodstawowych. Od 2002 roku wraz z wdrożeniem reformy systemu edukacji matematyka miała stać się jednym z przedmiotów obowiązkowych dla każdego zdającego egzamin maturalny.

3 Łyk historii W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. W kolejnych latach trwały intensywne prace nad wypracowaniem koncepcji takiej formy obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, by w nowej rzeczywistości szkolnej, każdy przystępujący do niego abiturient miał możliwość uzyskania satysfakcjonującego go wyniku.

4 Przed ogłoszeniem decyzji Decyzja o wprowadzeniu począwszy od roku 2010 obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki poprzedzona została szerokimi konsultacjami. Pozytywne opinie w tym zakresie przedstawiły miedzy innymi Polskie Towarzystwo Matematyczne i Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Ze szczególnie gorącym przyjęciem, koncepcja przedstawiona przez CKE i MEN spotkała się po jej zaprezentowaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf

5 Obecny stan prawny W ślad za konsultacjami społecznymi w pierwszej połowie 2007 roku zostały przyjęte akty prawne w jasny sposób regulujące status matematyki jako obowiązkowego przedmiotu egzaminacyjnego dla wszystkich abiturientów.

6 Obecny stan prawny Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które wprowadza matematykę jako przedmiot obowiązkowy http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_300407.pdf

7 Obecny stan prawny Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, które wprowadza nową strukturę standardów wymagań egzaminacyjnych http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_28082007.pdf

8 Działania mające zaprezentować egzamin nauczycielom i potencjalnym zdającym Opublikowanie we wrześniu 2007 roku na stronie internetowej CKE pierwszej wersji Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. W tej publikacji przedstawiono między innymi nowe standardy wymagań egzaminacyjnych z matematyki i przykładowe zadania egzaminacyjne ilustrujące te standardy.

9 Działania mające zaprezentować egzamin nauczycielom i potencjalnym zdającym Powołanie przez dyrektora CKE w ramach EFES Projektu IV.2.1 zespołu, który miał opracować i rekomendować koncepcję struktury arkusza do przeprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki wraz z kryteriami i sposobem jego oceniania. i rekomendować koncepcję struktury arkusza do przeprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki wraz z kryteriami i sposobem jego oceniania. Sprawozdanie z działań zespołu: http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=634&Itemid=220

10 Działania mające zaprezentować egzamin nauczycielom i potencjalnym zdającym W kwietniu 2008 roku w Miedzeszynie odbyło się ogólnopolskie spotkanie ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz z doradcami metodycznymi i konsultantami – przedstawiono koncepcję holistycznego oceniania obowiązkowego egzaminu maturalnego części dotyczącej zadań rozszerzonej odpowiedzi i wstępne wersje przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

11 Działania mające zaprezentować egzamin nauczycielom i potencjalnym zdającym Opublikowanie 27 sierpnia 2008 roku na stronie internetowej CKE uzupełnionej wersji Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. W tym dokumencie przedstawiono przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz zaprezentowano zbiór ponad 100 przykładowych zadań maturalnych http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_08/matemat_infor_2010.pdf

12 Działania mające zaprezentować egzamin nauczycielom i potencjalnym zdającym W dniach 30-31 sierpnia 2008r. w Pułtusku zostanie zorganizowana Konferencja - Wybieram matematykę - przygotowania do obowiązkowej matury z matematyki, na którą zaproszono ponad 100 doradców metodycznych i konsultantów z całej Polski. http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=643&Itemid=2 http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=643&Itemid=2

13 Co każdy uczeń powinien wiedzieć przygotowując się do obowiązkowego egzaminu z matematyki? Wszystko co nowe wydaje się trudne i budzi niepokój. Poniżej zamieszczony został link do pliku zawierającego wybór informacji dla ucznia. Czytając ten tekst można się przekonać, że egzamin jest skrojony na miarę każdego, kto będzie się chciał rzetelnie do niego przygotować. Poniżej zamieszczony został link do pliku zawierającego wybór informacji dla ucznia. Czytając ten tekst można się przekonać, że egzamin jest skrojony na miarę każdego, kto będzie się chciał rzetelnie do niego przygotować. http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=1812


Pobierz ppt "Obowiązkowa matura z matematyki Co wiadomo o tym egzaminie na dwadzieścia miesięcy przed jego premierą? Piotr Ludwikowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google