Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja metodologiczna badań dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego dr Joanna Wyrwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja metodologiczna badań dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego dr Joanna Wyrwa."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja metodologiczna badań dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego dr Joanna Wyrwa

2 Podstawowy cel badawczy projektu zidentyfikowanie czynników warunkujących sukcesy organizacji województwa lubuskiego

3 W ramach tak określonego celu głównego wyodrębniono następujące zagadnienia szczegółowe wymagające poznania i oceny :

4 poziom i dynamika rozwoju instytucji decydujących o potencjale innowacyjnym regionu lubuskiego właściwości struktury terytorialnej regionalnego systemu innowacji w województwie lubuskim

5 aktualny stan i obszar działań jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w kontekście nowoczesnych metod, form oraz narzędzi uznawanych za innowacyjne dla administracji samorządowej

6 poziom wiedzy i umiejętności pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania środowiskowego bariery w zakresie certyfikacji zarządzania jakością i środowiskiem

7 Zakres przedmiotowy badań analiza postaw i działań przedsiębiorstw oraz jednostek administracji samorządowej szczebla lokalnego w województwie lubuskim w zakresie zarządzania środowiskowego

8 Źródła informacji oraz kryteria wyboru organizacji do badań Lista najbardziej przydatnych źródeł informacji o lubuskich przedsiębiorstwach :

9 instytuty naukowo-badawcze: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Wspierania Przedsiębiorczości Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową urzędy oraz instytucje państwowe: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Krajowa Izba Gospodarcza

10 prasa specjalistyczna czasopisma biznesowe magazyny branżowe: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Marketing i Rynek Business Week Businessman Magazine Newsweek Wprost

11 materiały z ogólnopolskich konkursów wyłaniających przedsiębiorstwa konkurencyjne w kraju i za granicą: Międzynarodowe Targi w Poznaniu Lider Polskiego Biznesu Przedsiębiorca Roku

12 zestawienia i rankingi najlepszych przedsiębiorstw bazy danych zawierające najważniejsze informacje o przedsiębiorstwach oraz zasoby sieci internetowej

13 Korzystając z tak przygotowanego źródła informacji rozpoczęto poszukiwanie lubuskich przedsiębiorstw o wysokim stopniu innowacyjności, odnoszących sukcesy w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego

14 Wyselekcjonowano zbiorowość liczącą blisko 250 przedsiębiorstw Wśród wybranych przedsiębiorstw znalazły się firmy: reprezentujące różnorodną działalność gospodarczą posiadające odmienne formy organizacyjno- prawne różniące się wielkością zatrudnienia i obrotów należące przede wszystkim do krajowego kapitału prywatnego

15 Ustalając wielkość próby badawczej jednostek samorządu terytorialnego zdecydowano się objąć badaniem wszystkie instytucje administracji samorządowej na terenie województwa lubuskiego

16 Badaniem objęto zatem: 83 gminy, w tym: 9 gmin miejskich 33 gminy miejsko-wiejskie 41 gmin wiejskich 14 powiatów, w tym: 2 powiaty grodzkie 12 powiatów ziemskich

17 Badania empiryczne przeprowadzono, wykorzystując do tego celu dwie metody badawcze: metodę ankiety pocztowej metodę wywiadów, na podstawie przygotowanego szczegółowego kwestionariusza

18 Ankietyzacja przedsiębiorstw odbyła się na przełomie 2006 oraz 2007 roku Ankiety pocztowe wysłano do 250 przedsiębiorstw wyselekcjonowanych do badań Otrzymano 116 odpowiedzi, co stanowi 46,4% W przypadku zastosowanej metody jest to dobry wynik, ponieważ średnia zwrotność dla ankiet oscyluje w granicach 20 – 40%

19 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw zawierał pytania dotyczące: potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw systemów zarządzania przedsiębiorstwem działań prośrodowiskowych przedsiębiorstw

20 Drugi etap badań objął analizę działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego W badaniu tym, jako podstawową metodę gromadzenia danych, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, zastosowano ankietę pocztową, adresowaną do wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów

21 Badanie samorządów gminnych oraz powiatowych zrealizowano w pierwszym półroczu 2007 roku Na ogólną liczbę 97 wysłanych ankiet, wypełnionych kwestionariuszy zwrócono 42 egzemplarze, co daje ogólną zwrotność na poziomie 43%

22 Badanie to pozwoliło zebrać informacje na temat: struktury gospodarczej gminy/powiatu kierunków rozwoju zarządzania środowiskiem organizacji i funkcjonowania urzędu usług publicznych współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym także relacji z innymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja metodologiczna badań dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego dr Joanna Wyrwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google