Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mościska Szkoła Podstawowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mościska Szkoła Podstawowa"— Zapis prezentacji:

1 Mościska Szkoła Podstawowa
“Bł. ks. M. Sopoćko w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego” Karolina Banel Anna Rynkun Justyna Sierżantowicz Opiekun: Anna Gricewicz

2 Bł. ks. Michał Sopoćko: - głosiciel Kultu Miłosierdzia Bożego - spowiednik i kierownik duchowy - wierny Bogu mimo przeciwności -mąż modlitwy i zaufania -świadek Bożego Miłosierdzia

3 „Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi
„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi”

4 Ksiądz Sopoćko zlecił malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego na początku 1934 r. wileńskiemu artyście malarzowi prof. Eugeniuszowi Kazimirowskiemu.

5 Święto miłosierdzia Bożego „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”

6 „Bóg żąda, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata” (Dz. 436).

7 Koronka

8 …nowenna

9 Godzina Miłosierdzia

10 „Ewangelia nie polega na tym, by głosić, że grzesznicy powinni stać się dobrymi, lecz, że Bóg jest dobry dla grzeszników” ks. Michał Sopoćko

11 „O Jezu mój, ta dusza tak pokorna, umiała wytrzymać wszystkie burze i nie zniechęciła się przeciwnościami, ale wiernie odpowiedziała wezwaniu Bożemu.”

12 Modlitwa jest konieczna
do otrzymania pomocy Bożej, jak ziarno jest konieczne do żniwa ... modlitwa pokorna i ufna o to, co konieczne do zbawienia nigdy nie jest stracona. Jest wysłuchana choćby przez to, że uprasza nam łaskę dalszego trwania w modlitwie. Ks. Sopoćko

13 „Jezu, przecież ta sprawa Twoją jest i dlaczego tak z nim postępujesz, co się wydaje, jako byś mu utrudniał, a przecież żądasz aby czynił. Napisz, że dniem i nocą wzrok mój spoczywa na nim, a dopuszczam te przeciwności, to dlatego, aby pomnożyć jego zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty” (Dz. 86)

14 Starania ks. Sopoćki owocują dziś w różnych formach

15 SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Wilno
SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Łagiewniki

16 Tablica ku czci ks. Michała Sopoćki w kościele św. Trójcy w Wilnie.

17 „Nasza postawa wobec Boga, jak pisał ks
„Nasza postawa wobec Boga, jak pisał ks. Sopoćko, to postawa dzieci słabych i nędznych, lecz pełnych ufności” a „ufność daje pokój wewnętrzny, jakiego świat dać nie może”.

18 Ks. Sopoćko pisze w swoim dzienniku: ,,Tyle razy wspominałem o tej prawdzie w kazaniach, myślałem o niej na rekolekcjach, powtarzałem w modlitwach kościelnych - szczególnie w psalmach - ale nie rozumiałem znaczenia tej prawdy, ani też nie wnikałem w jej treść, że jest najwyższym przymiotem działalności Boga na zewnątrz. “

19 „Mamy się cieszyć, radować i wysławiać nieskończone miłosierdzie Boże, okazane nam w tej tajemnicy
Zmartwychwstania, największej tajemnicy Miłosierdzia Bożego”. Ks. Michał Sopoćko

20 Pod koniec swego życia mówił: „wiele rzeczy mi się w życiu nie udało, ale udała mi się jedna rzecz, nigdy nie stracić ufności w Miłosierdzie Boże.”


Pobierz ppt "Mościska Szkoła Podstawowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google