Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy poznawcze WPROWADZENIE. Procesy poznawcze to Spostrzeganie (postrzeganie, percepcja) Pamięć Uwaga Myślenie Decydowanie Inteligencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy poznawcze WPROWADZENIE. Procesy poznawcze to Spostrzeganie (postrzeganie, percepcja) Pamięć Uwaga Myślenie Decydowanie Inteligencja."— Zapis prezentacji:

1 Procesy poznawcze WPROWADZENIE

2 Procesy poznawcze to Spostrzeganie (postrzeganie, percepcja) Pamięć Uwaga Myślenie Decydowanie Inteligencja

3 pamięć ZDOLNOŚĆ DO KODOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI. W DEFINICJI NALEŻY PODKREŚLIĆ BRAK SŁOWA PRZETWARZANIE – to najważniejsza różnica między pamięcią i myśleniem.

4 Pamięć dzieli się na: LOGICZNA – wymaga rozumienia przyswajanych informacji; MECHANICZNA – nie opiera się na rozumienia; tak długo powtarza się dane informacje, aż jest się w stanie odtworzyć go bez pomyłki (przykład – uczenie się na pamięć wiersza w nieznanym sobie języku).

5 INNY PODZIAŁ: Ze względu na narządy zmysłów, które dostarczają zapamiętywane informacje: Wzrokowa Słuchowa Dotykowa Węchowa Smakowa

6 Podział ze względu na czas Świeża, inaczej krótkotrwała – nie nastawiamy się psychicznie na długotrwałe przechowywanie informacji w pamięci (np. numer strony, na której rozpoczyna się interesujący nas rozdział). Obejmuje zwykle do kilkunastu znaków np. cyfr Długotrwała – nastawiamy się psychicznie na długotrwałe zapamiętywanie.

7 ćwiczenie 1914191819391945

8 Zapamiętywaniu sprzyja: Inteligencja, zdolności; Motywacja do zapamiętania. Zainteresowania daną problematyką. Powtarzanie, utrwalanie. Zdolności w zakresie koncentracji uwagi.

9 UWAGA Bardzo ważny proces poznawczy człowieka, specyficzny czynnik selekcji bodźców. umożliwia skupienie się na aktualnie wykonywanej czynności.

10 Podział uwagi na Mimowolną – niezamierzona koncentracja na czymś lub na kimś spowodowana siłą bodźca. Dowolną – świadome, celowe skupienie się, skoncentrowanie na czymś. W procesie zapamiętywania najważniejsze znaczenie ma uwaga dowolna.

11 Przyczyny zapominania Tzw. słaby zapis (spowodowany niedostateczną koncentracją uwagi) Zapis nieutrwalony (brak powtarzania)

12 Pamięć związania jest także z Wiekiem Stanem zdrowia i zażywanymi lekami Zażywanymi używkami


Pobierz ppt "Procesy poznawcze WPROWADZENIE. Procesy poznawcze to Spostrzeganie (postrzeganie, percepcja) Pamięć Uwaga Myślenie Decydowanie Inteligencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google