Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Celem naszych działań w roku szkolnym 2011 / 2012 będzie zwiększenie wyniku średniego naszej szkoły. 2. Zmniejszymy liczbę uczniów osiągających wynik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Celem naszych działań w roku szkolnym 2011 / 2012 będzie zwiększenie wyniku średniego naszej szkoły. 2. Zmniejszymy liczbę uczniów osiągających wynik."— Zapis prezentacji:

1 1. Celem naszych działań w roku szkolnym 2011 / 2012 będzie zwiększenie wyniku średniego naszej szkoły. 2. Zmniejszymy liczbę uczniów osiągających wynik niski na rzecz uczniów osiągających wynik średni. 3. Przeanalizujemy własne programy nauczania pod kątem wymagań egzaminacyjnych tak, by uczniowie: - potrafili wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce, - nauczyli się rozumowania,

2 4. Wszyscy nauczyciele SP będą kształcić umiejętności posługiwania się językiem - mówionym i pisanym, szczególnie w zakresie objętym wymaganiami egzaminacyjnymi, 5. Nie zaniedbamy kształcenia umiejętności czytania i rozumienia tekstu literackiego oraz popularnonaukowego, 6. Wzmacniać będziemy umiejętności korzystania z informacji, 7. Dostosujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych, które umożliwią osiągniecie jak najwyższych wyników egzaminacyjnych.

3 8. Przypomnimy uczniom klas VI a także ich rodzicom wymagania egzaminacyjne, a każde własne czynności edukacyjne podporządkujemy osiąganiu przez uczniów wymagań egzaminacyjnych, 9. Będziemy pamiętać, że za wynik sprawdzianu odpowiedzialny jest każdy nauczyciel uczący w klasie VI SP. 10. W listopadzie / grudniu przeprowadzimy próbny sprawdzian, dokonamy analizy jego wyników i sformułujemy dalsze wnioski.

4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w cz. H i M-P są dla nas niesatysfakcjonujące. Dołożymy wszelkich starań, by w roku szk. 2011/2012 uczniowie osiągnęli wyniki na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku szkolnym. Dokonamy ponownej analizy programów nauczania pod kątem wymagań egzaminacyjnych zgodnych z podstawą programową; Przeanalizujemy razem z uczniami wymagania egzaminacyjne, zgodne z podstawą programowa i zapoznamy także rodziców; Każde nasze działanie dydaktyczne podporządkujemy wymaganiom egzaminacyjnym, o czym będziemy informować uczniów; W większym niż dotąd stopniu będziemy wykorzystywać zadania egzaminacyjne z poprzednich lat;

5 Będziemy pamiętać, że za wynik egzaminu gimnazjalnego odpowiedzialny jest każdy nauczyciel uczący w klasie III gimnazjum. W listopadzie / grudniu przeprowadzimy próbny egzamin gimnazjalny, szczegółowo przeanalizujemy jego wyniki i ustalimy wnioski doskonalące. Będziemy pracować zespołowo, szczególnie w zakresie diagnozy osiągnięć każdego ucznia. Każdy nauczyciel uczący w klasie III gimnazjum opracuje indywidualny program działań mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Dostosujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych, które umożliwią osiągniecie jak najwyższych wyników egzaminacyjnych.


Pobierz ppt "1. Celem naszych działań w roku szkolnym 2011 / 2012 będzie zwiększenie wyniku średniego naszej szkoły. 2. Zmniejszymy liczbę uczniów osiągających wynik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google