Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NWENTARYZACJA ZASOBÓW SIECI SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra 12 VIII 2009r. Inwentaryzacja Zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NWENTARYZACJA ZASOBÓW SIECI SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra 12 VIII 2009r. Inwentaryzacja Zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa."— Zapis prezentacji:

1 I NWENTARYZACJA ZASOBÓW SIECI SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra 12 VIII 2009r. Inwentaryzacja Zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa Lubuskiego

2 S TATYSTYKI ANKIETOWE 2 Duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Na terenie województwa lubuskiego działa 14 dużych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz 4 przedsiębiorstwa świadczące usługi telefonii bezprzewodowej – wszystkich operatorów zaproszono do procesu inwentaryzacji internetowej sieci szerokopasmowej w województwie lubuskim. Małe i średnie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Ogólnopolska baza UKE, baza wojewódzka UKE oraz źródła ogólnodostępne wykazywały, że na terenie regionu lubuskiego działanie 203 podmiotów z czego, po weryfikacji usunięto z listy 65 podmioty z różnych powodów - kilka nie działa lub nie świadczy usług telekomunikacyjnych, a kilka nie działa na terenie naszego województwa mimo że tu mają siedziby ect. ). Pozostałe podmioty w liczbie 138 zostały zaimportowane do bazy ankietowej i rozdzielone na poszczególne zespoły badawcze. Z podmiotami tymi była podejmowana próba nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego, byli oni zapraszani również do udziału w procesie inwentaryzacji i proszeni o przekazanie danych inwentaryzacyjnych.

3 S TATYSTYKI ANKIETOWE 3 Duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne

4 S TATYSTYKI ANKIETOWE 4 MiŚ przedsiębiorstwa telekomunikacyjne

5 S TATYSTYKI ANKIETOWE 5 Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne łącznie

6 L OKALIZACJA WĘZŁÓW SIECIOWYCH ORAZ PRZEBIEGI ŁĄCZY SZKIELETOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH W WOJ. LUBUSKIM – PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNE, STAN OBECNY ORAZ PLANY ROZWOJU 6

7 M APA ZASIĘGU USŁUG DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W TECHNOLOGII KABLOWEJ I RADIOWEJ – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 7

8 D EFINICJE BSC ( BIAŁY, SZARY, CZARNY ) 8 obszary białe – całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie. Na obszarze tym mogą działać przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący takie usługi, ale punkt dystrybucyjny, do którego są przyłączeni, znajduje się poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przyłączenia jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które utrudniają dostęp potencjalnych operatorów sieci dostępowych. obszary szare – istnieje infrastruktura szkieletowo - dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj sieć operatora zasiedziałego); oznacza to obecność punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie. Nie ma zatem konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej, choć może działać kilku operatorów sieci dostępowych, którzy jednak korzystają z usług hurtowych jednego operatora infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej. obszary czarne – istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie (istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów, a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych).

9 O DSETEK MIEJSCOWOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW BSC 9

10 O DSETEK LICZBY LUDNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH W WOJ. LUBUSKIM, KTÓRE ZAKWALIFIKOWANE ZOSTAŁY DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW BSC 10

11 O DSETEK LICZBY GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH W WOJ. LUBUSKIM, KTÓRE ZAKWALIFIKOWANE ZOSTAŁY DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW BSC 11

12 I DENTYFIKACJA OBSZARÓW BSC WEDŁUG KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SZKIELETOWEJ I DYSTRYBUCYJNEJ – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 12

13 D OSTĘPNOŚĆ USŁUG INTERNETOWYCH DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 13

14 L ISTA GMIN Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY ORAZ ODSETKA MIEJSCOWOŚCI ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW W DANEJ GMINIE WG KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SZKIELETOWEJ I DYSTRYBUCYJNEJ 14 GminaPowiat Liczba miejsco wości Obszar białyszaryczarny Cybinkasłubicki1611 (68,8%)5 (31,3%) Kolskonowosolski1712 (70,6%)5 (29,4%) Krzeszycesulęciński2519 (76,0%)6 (24,0%) Maszewokrośnieński1611 (68,8%)5 (31,3%) Słońsksulęciński129 (75,0%)3 (25,0%) Trzebielżarski3324 (72,7%)9 (27,3%) Razem 1364502 (36,8%)744 (54,5%)118 (8,7%)

15 L ISTA GMIN Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY ORAZ ODSETKA MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW W DANEJ GMINIE WG KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SZKIELETOWEJ I DYSTRYBUCYJNEJ 15 GminaPowiat Liczba mieszkań ców Obszar białyszaryczarny Kolskonowosolski33271761 (52,9%)1566 (47,1%) Krzeszycesulęciński46262489 (53,8%)2137 (46,2%) Lubiszyngorzowski67382704 (40,1%)4034 (59,9%) Maszewokrośnieński30671513 (49,3%)1554 (50,7%) Szlichtyngowawschowski51783439 (66,4%)1739 (33,6%) Razem 102009794830 (9,3%)376192 (36,9%)549075 (53,8%)

16 L ISTA GMIN Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY I ODSETKA GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW W DANEJ GMINIE WG KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SZKIELETOWEJ I DYSTRYBUCYJNEJ 16 GminaPowiat Liczba gospoda rstw domow ych Obszar białyszaryczarny Krzeszycesulęciński1440839 (58,3%)601 (41,7%) Maszewokrośnieński790422 (53,4%)368 (46,6%) Szlichtyngowawschowski15271004 (65,7%)523 (34,3%) Trzebielżarski1828981 (53,7%)847 (46,3%) Razem 31529826940 (8,5%)109125 (34,6%)179233 (56,8%)

17 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Biuro Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Dyrektor Maciej Król tel. 68 45 65 524 m.krol@lubuskie.plm.krol@lubuskie.pl Grzegorz Grzywacz tel. 68 45 65 442 g.grzywacz@lubuskie.plg.grzywacz@lubuskie.pl Zielona Góra 12 VIII 2009r. Inwentaryzacja Zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "I NWENTARYZACJA ZASOBÓW SIECI SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra 12 VIII 2009r. Inwentaryzacja Zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google