Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA BEZ BARIER Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA BEZ BARIER Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA BEZ BARIER Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Szkoła Podstawowa w Ochlach Szkoła Podstawowa w Ochlach jest jedną z pięciu szkół biorących udział w Projekcie Edukacja bez barier współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał od września 2009 roku do czerwca 2011 roku. W ramach projektu przeprowadzono: - 328 zajęć specjalistycznych w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznego, - 198 zajęć wyrównawczych, - 792 godziny różnego rodzaju kół zainteresowań. Realizowane zajęcia z projektu cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3 ŁĄCZNE ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA BEZ BARIER w latach 2009/2010 i 2010/2011 Asystent Szkolny – mgr Anna Brzozowska Rodzaj zajęćNazwa prowadzonych zajęćProwadzący zajęcia Liczba uczestników Liczba godzin Koła zainteresowań Koło języka angielskiegoMgr Łukasz Sobański 36132 Koło matematyczne Mgr Sylwia Gac Mgr Łukasz Topolski 2766 Koło polonistyczneMgr Anna Brocka 3566 Koło przyrodnicze Mgr Anna Krajewska Mgr Łukasz Blaźlak 2766 Koło wokalno - muzyczneMgr Joanna Ratowska 2866 Koło plastyczneMgr Jagoda Stempak 2766 Koło informatyczneMgr Joanna Stępień 40132 Koło sportowe Mgr Katarzyna Pilarska Mgr Joanna Stępień 96198 Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze dla klas I - III Mgr Marianna Raczyńska 1666 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV - VI Mgr Anna Brocka 2766 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV - VI Mgr Sylwia Gac Mgr Łukasz Topolski 2366 Zajęcia specjalistyczne Terapia zajęciowaMgr Anna Krajewska 54 264 Zajęcia logopedyczneMgr Anna Tutek 564

4 KO Ł A ZAINTERESOWA Ń W ramach projektu Edukacja bez barier realizowano zajęcia pozalekcyjne w ośmiu kołach zainteresowań. Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami i w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Zajęcia były prowadzone pod kątem rozwoju umiejętności, zdolności i zainteresowań uczniów w zakresie: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody, sportu, informatyki, plastyki i muzyki. Uczniowie chętnie spędzali swój wolny czas na zajęciach pozalekcyjnych rozwijając się poprzez naukę i zabawę. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, informatyczne, plastyczne i muzyczno – wokalne.

5 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło języka angielskiego

6 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło języka polskiegoKoło matematyczne

7 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło przyrodnicze - urokliwe zakątki przyrody w okolicy naszej szkoły

8 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło przyrodnicze

9 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło sportowe klasy I - III

10 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło sportowe – siatkówka klasy IV - VI

11 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Gramy i śpiewamy – koło muzyczno – wokalne

12 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Wystawa prac koła plastycznego

13 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Wystawa prac koła plastycznego

14 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło plastyczne

15 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań Koło informatyczne klasy I - III

16 ZAJ Ę CIA WYRÓWNAWCZE W ramach pozalekcyjnych zajęć projektuEdukacja bez barier realizowano zajęcia wyrównawcze w podziale na dwie grupy wiekowe: klasy I – III i IV – VI. Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami i w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Dzieci podczas zajęć miały możliwość wyrównywania braków, utrwalenia bieżącego materiału, kształtowania umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, a także wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

17 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze dla klas I - III

18 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

19 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

20 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z matematyki

21 ZAJ Ę CIA SPECJALISTYCZNE W ramach zajęć specjalistycznych realizowano terapię zajęciową i terapię logopedyczną. Głównym celem terapii zajęciowej było wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, odreagowywanie napięć emocjonalnych, wspomaganie procesu zdobywania wiedzy o samym sobie oraz zmiany zachowań. Ćwiczenia logopedyczne miały zaś na celu usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem.

22 Galeria naszych zdjęć zajęcia specjalistyczne Terapia zajęciowa

23 Pomoce dydaktyczne Dzięki realizowanemu projektowi edukacyjnemu nasza szkoła wzbogaciła się o wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (aparat cyfrowy, ekran multimedialny, gry planszowe - dydaktyczne, instrumenty muzyczne, sztalugi, piłki, książki, programy multimedialne ), które urozmaicały prowadzone zajęcia. Wśród rodziców i gości odwiedzających naszą szkołę wielkim zainteresowaniem cieszy się nasza szafa z pomocami dydaktycznymi.

24 Podsumowanie Kończąc naszą wędrówkę po Edukacji bez barier w Szkole Podstawowej w Ochlach należy podkreślić, że poprzez realizację zajęć uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału między innymi: w wycieczkach do Arboretum w Rogowie oraz do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w zawodach sportowych, w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "EDUKACJA BEZ BARIER Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google