Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„EDUKACJA BEZ BARIER” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Szkoła Podstawowa w Ochlach
Szkoła Podstawowa w Ochlach jest jedną z pięciu szkół biorących udział w Projekcie „Edukacja bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał od września 2009 roku do czerwca 2011 roku W ramach projektu przeprowadzono: - 328 zajęć specjalistycznych w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznego, - 198 zajęć wyrównawczych , 792 godziny różnego rodzaju kół zainteresowań. Realizowane zajęcia z projektu cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3 Nazwa prowadzonych zajęć Zajęcia specjalistyczne
ŁĄCZNE ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA BEZ BARIER w latach 2009/2010 i 2010/2011 Asystent Szkolny – mgr Anna Brzozowska Rodzaj zajęć Nazwa prowadzonych zajęć Prowadzący zajęcia Liczba uczestników Liczba godzin Koła zainteresowań Koło języka angielskiego Mgr Łukasz Sobański 36 132 Koło matematyczne Mgr Sylwia Gac Mgr Łukasz Topolski 27 66 Koło polonistyczne Mgr Anna Brocka 35 Koło przyrodnicze Mgr Anna Krajewska Mgr Łukasz Blaźlak Koło wokalno - muzyczne Mgr Joanna Ratowska 28 Koło plastyczne Mgr Jagoda Stempak Koło informatyczne Mgr Joanna Stępień 40 Koło sportowe Mgr Katarzyna Pilarska 96 198 Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze dla klas I - III Mgr Marianna Raczyńska 16 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV - VI Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV - VI 23 Zajęcia specjalistyczne Terapia zajęciowa 54 264 Zajęcia logopedyczne Mgr Anna Tutek 5 64

4 KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ramach projektu „Edukacja bez barier” realizowano zajęcia pozalekcyjne w ośmiu kołach zainteresowań. Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami i w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Zajęcia były prowadzone pod kątem rozwoju umiejętności, zdolności i zainteresowań uczniów w zakresie: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody, sportu, informatyki, plastyki i muzyki. Uczniowie chętnie spędzali swój wolny czas na zajęciach pozalekcyjnych rozwijając się poprzez naukę i zabawę. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, informatyczne, plastyczne i muzyczno – wokalne.

5 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło języka angielskiego

6 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło języka polskiego Koło matematyczne

7 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło przyrodnicze - urokliwe zakątki przyrody w okolicy naszej szkoły

8 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło przyrodnicze

9 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło sportowe klasy I - III

10 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło sportowe – siatkówka klasy IV - VI

11 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Gramy i śpiewamy – koło muzyczno – wokalne

12 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Wystawa prac koła plastycznego

13 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Wystawa prac koła plastycznego

14 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło plastyczne

15 Galeria naszych zdjęć koła zainteresowań
Koło informatyczne klasy I - III

16 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE W ramach pozalekcyjnych zajęć projektu „Edukacja bez barier” realizowano zajęcia wyrównawcze w podziale na dwie grupy wiekowe: klasy I – III i IV – VI. Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami i w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Dzieci podczas zajęć miały możliwość wyrównywania braków, utrwalenia bieżącego materiału, kształtowania umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, a także wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

17 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze dla klas I - III

18 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

19 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

20 Galeria naszych zdjęć zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

21 ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
W ramach zajęć specjalistycznych realizowano terapię zajęciową i terapię logopedyczną. Głównym celem terapii zajęciowej było wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, odreagowywanie napięć emocjonalnych, wspomaganie procesu zdobywania wiedzy o samym sobie oraz zmiany zachowań. Ćwiczenia logopedyczne miały zaś na celu usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem.

22 Galeria naszych zdjęć zajęcia specjalistyczne
Terapia zajęciowa

23 Pomoce dydaktyczne Dzięki realizowanemu projektowi edukacyjnemu nasza szkoła wzbogaciła się o wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (aparat cyfrowy, ekran multimedialny, gry planszowe - dydaktyczne, instrumenty muzyczne, sztalugi, piłki, książki, programy multimedialne ), które urozmaicały prowadzone zajęcia. Wśród rodziców i gości odwiedzających naszą szkołę wielkim zainteresowaniem cieszy się nasza szafa z pomocami dydaktycznymi.

24 Podsumowanie Kończąc naszą wędrówkę po „Edukacji bez barier” w Szkole Podstawowej w Ochlach należy podkreślić, że poprzez realizację zajęć uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału między innymi: w wycieczkach do Arboretum w Rogowie oraz do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w zawodach sportowych, w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google