Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rodziców uczniów gimnazjum w procesie podejmowana decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia MAŁGORZATA SIENNA Ośrodek Doradztwa Zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rodziców uczniów gimnazjum w procesie podejmowana decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia MAŁGORZATA SIENNA Ośrodek Doradztwa Zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie rodziców uczniów gimnazjum w procesie podejmowana decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia MAŁGORZATA SIENNA Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO FAMILY CAREER COMPASS - Metody Doradztwa Zawodowego Skutecznie Wspierające Rodziców w Kierowaniu Karierą Zawodową ich Dzieci 22 listopada 2013

2 ŁÓDZKI MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO Doradcy zawodowi ODZ ŁCDNiKP Liderzy WSOiPZ zespoły zadaniowe WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO PARTNERZY RADA PEDAGOGICZNA UCZNIOWIE RODZICE BAZA INFORMACYJNA

3 WSPIERANIE WEWNĄTRZSZKOLNYCH SYSTEMÓW DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Szkolne Ośrodki Kariery Współpraca z różnymi instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym Badanie losów absolwentów Organizacja spotkań z pracodawcami FORMyFORMy Informacja edukacyjno- zawodowa Tworzenie warsztatu pracy Publikacje, informator Warsztaty z techniki Badanie predyspozycji zawodowych

4 RODZICE SZKOŁA ŚWIAT PRACY

5 Wielu gimnazjalistów pytanych o to, kto jest pierwszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców.

6 W programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w obszarze współpracy z rodzicami uwzględniono następujące cele: uświadomienie rodzicom wagi samodzielnego, świadomego wyboru zawodu przez ich dzieci oraz tego, by doradzając kierowali się realnymi możliwościami dzieci w odniesieniu do poziomu wybieranej szkoły, uświadomienie rodzicom wagi odpowiedniego przygotowania dzieci do czynnego życia w społeczeństwie,

7 przygotowanie rodziców do identyfikowania zdolności, talentów dzieci, przygotowanie rodziców do motywowania dzieci do nauki, pracy, przygotowanie rodziców do dodawania dzieciom wiary w siebie i optymizmu.

8 Świadomy rodzic: oferuje pomoc w gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o zawodach, przekazuje rzetelne informacje o rynku pracy, zna aktualną ofertę edukacyjną dotyczącą możliwości kształcenia.

9 Rodzice, swoim pozytywnym nastawieniem do wybranego zawodu, mogą wzmacniać, motywować dziecko, co do podjętej przez nie decyzji. Negatywny wpływ ma: pouczanie dziecka, krytykowanie, zachęcanie do unikania pewnych zawodów.

10 Podjęte działania wstępne Badania diagnozuje potrzeby szkół na usługi doradcze W badaniach wzięli udział: rodzice gimnazjalistów z klas trzecich (w każdym roku kwestionariusze ankietowe wypełniło ok. 200 rodziców), uczniowie klas trzecich, wychowawcy klas trzecich, Nawiązanie stałej współpracy Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Pracodawcami instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szczególności z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznym wyższymi uczelniami

11 Czy każdy rodzic musi posiadać wiedzę i umiejętności by dobrze doradzać swojemu dziecku? Według badań przeprowadzonych wśród rodziców łódzkich gimnazjalistów ogromna większość, bo aż 96% ankietowanych chętnie z takiej pomocy skorzystałaby. Rodzice borykają się z licznymi wątpliwościami dotyczącymi dalszych wyborów ścieżki kariery zawodowej swoich dzieci. Zdają sobie sprawę, że informacje, którymi dysponują często nie są aktualne. Wielu nie ma czasu na rozmowy z własnymi dziećmi. Liczne spotkania, dyskusje w gimnazjach oraz doradztwo indywidualne z rodzicami świadczą o potrzebie kontaktu, współpracy i wsparcia.

12 FORMY ADRESOWANE DO RODZICÓW: indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym spotkania z przedstawicielami różnych zawodów organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców prezentowanie oferty edukacyjnej szkół gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia) promowanie zainteresowań, umiejętności, twórczej postawy uczniów spotkania warsztatowe kształtujące umiejętność wspierania swoich dzieci w wyborze i planowaniu przyszłości zawodowej

13 Spotkania rodziców z pracodawcami Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka

14 Czynniki mające wpływ na wybór szkoły/pracy Rodzice świadomymi doradcami kariery zawodowej dzieci Jak pomóc dziecku w planowaniu kariery zawodowej? Informacja zawodowa Kształcenie ustawiczne - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Spotkania doradców zawodowych z rodzicami na temat np.

15 Warsztaty - Akademia Liderów Kariery Akademia Młodych Twórców (sekcja mechatroniczna, ekologiczna, informatyczna) Akademia Filozoficzna Kursy - edukacja przedzawodowa dla uczniów uzdolnionych manualnie (elektrotechnika i elektronika, obróbka tworzyw sztucznych, pomiary mechaniczne, wycieczki zawodowe, debaty międzyszkolne o tematyce technicznej, pokazy pracy ciekawych urządzeń technicznych, konkursy techniczne) Zajęcia z techniki Formy pozalekcyjne organizowane w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

16 Dziękuję za uwagę Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź Telefon: (42) 678-33-78, Tel./fax: (42) 678-07-98


Pobierz ppt "Wspieranie rodziców uczniów gimnazjum w procesie podejmowana decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia MAŁGORZATA SIENNA Ośrodek Doradztwa Zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google