Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej"— Zapis prezentacji:

1 RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej nowoczesne narzędzie polityki zdrowotnej Marcin Zawisza Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Programy rządowe i europejskie Realizacja projektu Panel dyskusyjny
RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Plan sesji Definicja Cel powstania Obszar działania Korzyści Programy rządowe i europejskie Realizacja projektu Panel dyskusyjny „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

3 RSIM-Łódź definicja Nauka dla Gospodarki
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź definicja

4 Regionalny System Informacji Medycznej to:
RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Regionalny System Informacji Medycznej to: Nowoczesny system informatyczny, Platforma do wymiany danych elektronicznych (RSIM-EDI), Regionalne narzędzie prowadzenia polityki zdrowotnej, Publiczny dostęp do danych, analiz i raportów, obsługa on-line, Istotny element Regionalnego Systemu Informacyjnego (RSI-Łódź), „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

5 Regionalny System Informacji Medycznej to:
RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Regionalny System Informacji Medycznej to: Narzędzie zbierania i przetwarzania ogromnej ilości danych, Platforma do lepszej współpracy pomiędzy publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, Obniżenie kosztów zbierania i przetwarzania danych, Prorozwojowa inicjatywa województwa łódzkiego. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

6 RSIM - Łódź Publiczny dostęp Narzędzie do raportowania Narzędzie do
Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Narzędzie do zbierania danych Narzędzie do weryfikowania danych Narzędzie do magazynowania danych RSIM - Łódź Narzędzie do raportowania Narzędzie do akwizycji danych Publiczny dostęp „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

7 RSIM-Łódź to wykorzystanie technologii:
Regionalny System Informacji Medycznej Definicja RSIM-Łódź to wykorzystanie technologii: zbierania, przesyłania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, udostępniania, informacji za pomocą nowoczesnych środków technicznych. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

8 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Tworzenie danych elektronicznych jest priorytetem dla projektu RSIM-Łódź. Tylko takie dane zagwarantują: Redukcję kosztów, Eliminację błędów podczas wprowadzania danych, Zwiększanie szybkości przekazu i przetwarzania, Usprawnienie organizacji i obiegu informacji, Wzmocnienie więzi między partnerami, Zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

9 RSIM-Łódź Cel powstania Nauka dla Gospodarki
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Cel powstania

10 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Cel powstania Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu informatycznego tematycznie związanego ze zdrowiem i systemem opieki zdrowotnej w województwie łódzkiego, Stworzenie innowacyjnej platformy DLA SPOŁECZEŃSTWA (budowanie społeczeństwa informacyjnego), Stworzenie nowoczesnego narzędzia prowadzenia polityki zdrowotnej (innowacyjność w skali kraju). „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

11 RSIM-Łódź Obszar działania Nauka dla Gospodarki
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Obszar działania

12 RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania.
Regionalny System Informacji Medycznej Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM - Łódź INTERNET Health Data - DB HURTOWNIA DANYCH INTRANET RSIP [ GIS – ŁÓDŹ] HFA-DB : Health for All WHO Data Base TELEFONIA UMTS TELEWIZJA CYFROWA „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

13 RSIM –Łódź RSIM - Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Obszar działania Uniwersytet Medyczny Szpital MSWiA RSIM - Łódź Centrum Zdrowia Matki Polki Wojewódzki Urząd Statystyczny Urząd Wojewódzki w Łodzi Sanepid - Łódź Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych + Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Starostwa powiatowe Urząd Miasta Łodzi Instytut Medycyny Pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Ministerstwo Zdrowia „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

14 RSIM –Łódź RSIM-Łódź Administracja publiczna Sektor MŚP
Regionalny System Informacji Medycznej Obszar działania RSIM-Łódź Administracja publiczna Sektor MŚP ( małe i średnie przedsiębiorstwa) Środowisko akademickie [ UŁ, PŁ, UM, ] Środowisko naukowe służby zdrowia „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

15 O D B I R C Y RSIM –Łódź SPOŁECZEŃSTWO
Regionalny System Informacji Medycznej Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. O D B I R C Y Analitycy Uczelnie medyczne Kierownictwo Departamenty Zdrowia Jednostki badawczo-rozwojowe Kadra medyczna Placówki medyczne Ministerstwo Zdrowia Firmy ubezpieczeniowe Politycy SPOŁECZEŃSTWO „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

16 Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej,
RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Strony wstępnie zainteresowane wspólną organizacją projektu: Zakład Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Łodzi. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

17 D A N E RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. D A N E Specjalistyka ambulatoryjna, Realizacja kontraktu wojewódzkiego, Wykorzystanie bazy łóżkowej w jednostkach lecznictwa stacjonarnego, Infrastruktura zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia, Infrastruktura techniczna w jednostkach ochrony zdrowia, Działania profilaktyczne, Promocja zdrowia, Zjawiska demograficzne, Zjawiska ekonomiczno-społeczne. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

18 S Ł OWN I K RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. S Ł OWN I K Rejestr zakładów opieki zdrowotnej (rejestr Wojewody Łódzkiego), Rejestr praktyk lekarskich ( Izby Lekarskie z terenu województwa), Rejestr praktyk pielęgniarskich (Izby pielęgniarskie z terenu województwa), Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Procedur Zdrowotnych (ICD-9), Resortowe kody identyfikacyjne dla zakładów opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia), Kody podziału terytorialnego TERYT*, PESEL* „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

19 D A N E RSIM –Łódź CECHY: Regionalny System Informacji Medycznej
Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. CECHY: Jednolitość, Spójność, Bezpieczeństwo, Brak sprzeczności, Większa kompleksowość, Porównywalność w dłuższej perspektywie czasowej, Przejrzyste i czytelne metadane, Dostępność w jednym miejscu. D A N E „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

20 RSIM-Łódź Korzyści Nauka dla Gospodarki
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Korzyści

21 RSIM –Łódź Korzyści na DZIŚ: Regionalny System Informacji Medycznej
RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na DZIŚ: Bogaty informator dla pacjenta, optymalizujący ofertę zdrowotną dla pacjenta, Publiczny dostęp do analiz, opracowań i raportów, Kontakt on-line z organami administracji publicznej i publicznymi placówkami ochrony zdrowia [opcjonalnie z niepublicznymi], Poradnik zdrowotny dla pacjenta, często aktualizowany i redagowany przez profesjonalistów, „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

22 RSIM –Łódź Korzyści na DZIŚ cd.:
Regionalny System Informacji Medycznej Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na DZIŚ cd.: Specjalistyczne dane dla środowiska organizującego politykę zdrowotną, środowiska naukowego i akademickiego, Platforma wymiany informacji dla szeroko rozumianego środowiska medycznego, Dostęp do kompleksowych danych dla mieszkańców z terenów wiejskich i zaniedbanych infrastrukturalnie, „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

23 RSIM –Łódź Korzyści na JUTRO: Regionalny System Informacji Medycznej
RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na JUTRO: Sieci telemedyczne [ usługi medyczne on-line] (opcjonalna współpraca - Uniwersytet Medyczny), Telekonsultacje pacjent-lekarz, lekarz-lekarz, Szeroka prezentacja rynku ochrony zdrowia, Analiza dostępności do świadczeń medycznych (system kolejkowy inicjatywa współpracy - Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Łodzi), „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

24 RSIM –Łódź Korzyści na JUTRO: Regionalny System Informacji Medycznej
RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na JUTRO: Dostęp do danych z karty pacjenta (system połączenia z RUM), Umawianie się z lekarzem przy użyciu komputera, telefonu (sms) lub telewizji cyfrowej, Możliwość wprowadzenia rejestru chorób zakaźnych, często aktualizowanego, Możliwość wprowadzenie rejestru chorób nowotworowych, często aktualizowanego. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

25 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Krótszy i mniej kosztowny proces zbierania potrzebnych informacji i danych, Krótszy czas agregacji i przetwarzania zebranych danych, Większa wiarygodność i mniej sprzeczności w zbieranych danych, Wyższa efektywność wymiany danych pomiędzy odpowiednimi dostarczycielami danych, Dobra płaszczyzna do współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i prywatnymi praktykami lekarskimi, „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

26 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Wiarygodne, porównywalne, możliwe do weryfikacji dane z zakresu zdrowia dla województwa łódzkiego, Wyższy standard i większa dokładność przeprowadzanych analiz, Większe możliwości i lepsze warunki do współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i prywatnymi praktykami lekarskimi, Efektywniejszy system wymiany danych pomiędzy zainteresowanymi organizacjami (RSIM – EDI), Możliwość uzyskania informacji o migracjach medycznych, „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

27 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Profesjonalne narzędzie regionalnej polityki zdrowotnej dla organów realizujących (województwo, powiat, gmina), Jednolite dane dla wszystkich organizacji uczestniczących w RSIM – Łódź, Publiczny dostęp do RSIM – Łódź, analiz, zestawień i raportów, Możliwość wdrażania nowych innowacyjnych (w skali kraju) projektów i badań (np. z zakresu monitoringu zdrowia). „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

28 Programy rządowe i europejskie
Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Programy rządowe i europejskie

29 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy-Województwo RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź w sposób doskonały wpisuje się w następujące programy realizowane na terenie Województwa Łódzkiego: „Strategia Województwa Łódzkiego” (uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXIII/286/2000), Wojewódzki Plan Zdrowotny (coroczny od roku 2003), Program Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata (uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXII/378/2001), Powstającą właśnie koncepcję – „Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego”, „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

30 RSIM –Łódź RSIM-Łódź w Strategii Województwa Łódzkiego:
Regionalny System Informacji Medycznej Programy-Województwo RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-Łódź w Strategii Województwa Łódzkiego: „I Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego Województwa. I.2 - podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców II. Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa. II.1 - zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej I.2 Główne zadania: - opracowanie programu poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, II.1 Główne zadania: - rozwój infrastruktury informacyjnej,” Strategia Województwa Łódzkiego: „I Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego Województwa. I.2 podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców II. Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa. II.1 - zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej I.2 Główne zadania: - opracowanie programu poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego II.1 Główne zadania: - rozwój infrastruktury informacyjnej” „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

31 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Programy - Polska RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-Łódź w sposób doskonały wpisuje się w następujące programy realizowane na terenie kraju: Narodowy Program Rozwoju- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Gospodarki), Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006 (Ministerstwo Gospodarki), (Wrota Polski, ePolska 2004, ePolska 2006) – programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), Narodowy Program Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: „Działanie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – tworzenie i rozbudowa regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych w powiązaniu krajowym i regionalnym 3. – wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów do rozwoju publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, 4. – promowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej. Rodzaje projektów do działania 1.5: Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi, 3. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomi wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 4. Projekty związane z przygotowaniem jednostek administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym m.in.tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, 6. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej, administracji samorządowej i podległych im placówek publicznych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np.. Transmisja satelitarna, transmisja radiowa) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

32 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Polska
RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. „... Priorytet – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Rodzaj projektów: Projekty w ramach działania dotyczyć będą między innymi następujących sfer: regionalnych i lokalnych projektów rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej, realizowanych w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze krajowym i regionalnym, publicznych (placówkach naukowo-badawczych, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, e-rynku pracy, itp.) szczególna uwaga zostanie poświęcona terenom wiejskim i małym miastom, samorządowej w szczególności do modernizacji infrastruktury informatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji dokumentów i rozwoju elektronicznych usług dla ludności, komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej, ...” ( Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo Gospodarki) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: „Działanie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – tworzenie i rozbudowa regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych w powiązaniu krajowym i regionalnym 3. – wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów do rozwoju publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, 4. – promowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej. Rodzaje projektów do działania 1.5: Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi, 3. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomi wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 4. Projekty związane z przygotowaniem jednostek administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym m.in.tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, 6. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej, administracji samorządowej i podległych im placówek publicznych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np.. Transmisja satelitarna, transmisja radiowa) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

33 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Polska
RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. „...III Priorytety dla zwiększenia innowacyjności gospodarki III.3 Zwiększanie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce III.3.1 Promowanie technologii informacyjnych Cel: Poprawa skuteczności i sprawności funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. W projekcie przewiduje się: tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez szerokie wykorzystanie technik informacyjnych w procesie kształcenia i edukacji, zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługach (w tym rozwoju usług elektronicznych i handlu elektronicznego) podniesienie prestiżu społecznego nauki i techniki przez popularyzację w środkach masowego przekazu osiągnięć w dziedzinach technologii informacyjnych, promowanie polskiej myśli naukowo-technicznej i polskich technologii informacyjnych za granica. ...” ( Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006 – Ministerstwo Gospodarki) Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006 (program przyjęty w dniu 11 lipca roku) III Priorytety dla zwiększenia innowacyjności gospodarki III.3 Zwiększanie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce III.3.1 Promowanie technologii informacyjnych Cel: Poprawa skuteczności i sprawności funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Opis: Na technologie informacyjne składają się technologie zbierania, przesyłania gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji za pomocą nowoczesnych środków technicznych. Związanych jest z nimi ściśle wiele dziedzin nauk technicznych (informatyka, automatyka, telekomunikacja, elektronika z mikroelektroniką) matematyka oraz wiele obszarów fizyki i chemii, a także nauk ekonomiczno-społecznych. W nowoczesnej gospodarce informacja jest podstawowym zasobem produkcyjnym obok surowców, kapitału i pracy. Sprzęt mikroelektroniczny i oprogramowanie są podstawowymi materiałami dla nowoczesnych produktów i usług, często ważniejszymi niż inne surowce materialne i energetyczne. Dlatego promowanie technologii informacyjnych nie ma głównie charakteru działania sektorowego, lecz jest typowym działaniem horyzontalnym, obejmującym całą gospodarkę. Powszechne stosowanie technologii informacyjnych jest podstawowym warunkiem wzrostu nowoczesności i konkurencyjności gospodarki oraz sprzyja tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, rozwijając potencjał intelektualny kraju (regionu) oraz wiedzę i umiejętności obywateli poprzez dostarczenie środków do skutecznego i sprawnego operowania wiedzą i informacją. W wielu dziedzinach tego przemysłu, jak na przykład projektowanie systemów, produkcja oprogramowania czy produkcja systemów z układów standardowych lub programowalnych przez użytkownika, tworzenie nowych firm i miejsc pracy nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, a tempo zwrotu ponoszonych nakładów i poziom zysków jest dużo wyższe niż w innych dziedzinach przemysłu. Jest to przemysł jak żaden inny, bazujący głównie na wiedzy, czysty ekologicznie i niskiej energo- i materiałochłonności. Polska posiada w dziedzinie technologii informacyjnych dobre tradycje, znaczny potencjał intelektualny, znaczny potencjał kształcenia na poziomie uniwersyteckim oraz sporą ilość (głównie małych) firm, często produkujących wyroby na dobrym poziomie światowym. Z tych powodów rozwój tego przemysłu mógłby stać się jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. W projekcie przewiduje się: -          rozbudowę nowoczesnej infrastruktury informacyjnej o znaczeniu ponad instytucjonalnym, -          tworzenie i wspieranie działalności centrów informacji, szkolenia i transferu technologii w zakresie technologii informacyjnych, zwłaszcza dla wspierania szerokiego wykorzystania tych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, szczególnie na obszarach wiejskich, -          wsparcie dla innowacyjnych projektów i średnich przedsiębiorstw, mających na celu wykorzystanie środków technologii informacyjnych w produktach, -          tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez szerokie wykorzystanie technik informacyjnych w procesie kształcenia i edukacji, zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługach (w tym rozwoju usług elektronicznych i handlu elektronicznego) -          upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z innowacyjnego zastosowania i środków technologii informacyjnych w produktach, procesach i usługach poprzez organizowanie wystaw, targów, sympozjów i konferencji, -          podniesienie prestiżu społecznego nauki i techniki przez popularyzację w środkach masowego przekazu osiągnięć w dziedzinach technologii informacyjnych, -          promowanie polskiej myśli naukowo-technicznej i polskich technologii informacyjnych za granica. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

34 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Polska
RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. „...Cele i priorytety informatyzacji Polski Cel B – Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie Projekty o najwyższym priorytecie w okresie 3 najbliższych lat: B3 – Polskie treści w Internecie – promowanie twórczości i adaptowania dostępnych treści, w tym szeroko rozumianych informacji publicznych do celów publikowania w Internecie, Pozostałe projekty priorytetowe: B 5 – Usługi medyczne na odległość – wspieranie wykorzystania komunikacji elektronicznej do zwiększenia efektywności służby zdrowia przez lepsze wykorzystanie rozproszonych zasobów oraz do niwelowania różnic w zakresie i jakości oferty w różnych miejscach Polski, B6 – Handel elektroniczny – wsparcie dla rozwoju e-commerce, usuwanie barier w powszechnym stosowaniu komunikacje elektronicznej w gospodarce ...” ( Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, maj 2003) Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska 2006 (wersja maj 2003) „... Cele i priorytety informatyzacji Polski Cel B – Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie Pozostałe projekty priorytetowe: B 5 – Usługi medyczne na odległość – wspieranie wykorzystania komunikacji elektronicznej do zwiększenia efektywności służby zdrowia przez lepsze wykorzystanie rozproszonych zasobów oraz do niwelowania różnic w zakresie i jakości oferty w różnych miejscach Polski. Świadczenie usług medycznych na odległość, czy też bardziej ogólnie – stosowanie komunikacji elektronicznej w medycynie zależy od dostrzeżenia w tym wartości przez środowisko medyczne. Rola Państwa powinna polegać w mniejszym zakresie na „stwarzaniu warunków” w większym zaś na wskazywaniu korzyści i promowaniu najlepszych rozwiązań. W ramach projektu Wrota Polski, planuje się przenoszenie na platformę elektroniczną rejestracji do lekarza. Bardzo duża liczba udzielanych porad, sprawia że racjonalizacja procesu rejestracji (np. przez jakąś formę jej centralizacji, rejonizacji lub zlecenia na zewnątrz i automatyzacji) mogłaby przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów oraz znacznych oszczędności. Wykazanie takich oszczędności powinno być zdyskontowane do promowania szerszego wykorzystania komunikacji elektronicznej w medycynie....” „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

35 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź w sposób doskonały wpisuje się w następujące programy realizowane na terenie Europy: eEurope 2002, eEurope 2004, eEurope+, Działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego na lata , „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

36 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Europa
RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. „.. Priorytet Realizacyjny 3.6 – Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych przez rząd – eGovernment Instytucje UE oraz krajowe administracje publiczne powinny dołożyć wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać technologię informatyczną w rozwijaniu wydajnych usług na rzecz obywateli Europy i biznesu. Administracja publiczna powinna: rozwijać usługi internetowe w celu ułatwienia dostępu do informacji i usług obywatelowi i biznesowi, wykorzystywać Internet w celu zwiększenia przejrzystości działania administracji publicznej i włączenia, w sposób interaktywny, obywateli i biznesu do procesu decyzyjnego; źródła informacji sektora publicznego powinny być lepiej dostępne dla obywateli i dla celów biznesowych,...” (Inicjatywa eEurope 2002 – Wpływ i Priorytety (Informacja Komisji Europejskiej na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w Sztokholmie marca 2001 r) Inicjatywa eEurope 2002 – Wpływ i Priorytety (Informacja Komisji Europejskiej na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w Sztokholmie marca 2001 r) „...3. Priorytety Realizacyjne Ponieważ inicjatywa eEuropa jest wprowadzona w życie z różną prędkością i w różnym zakresie, państwa członkowskie oczekują [os siebie wzajemnie] dalszych wysiłków w tej dziedzinie. Spotkanie Rady Europejskiej w Sztokholmie będzie miało na celu wzmacnianie działań na rzecz eEuropy. Niektóre z zagadnień już uwzględniono w we wspomnianym dokumencie strategicznym Komisji. Inne tematy zostały omówione przez grupę roboczą Komisji ds. społeczeństwa informacyjnego oraz podczas specjalnych warsztatów z przedstawicielami państw członkowskich i Prezydencji. 3.6 – Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych przez rząd – eGovernment Instytucje UE oraz krajowe administracje publiczne powinny dołożyć wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać technologię informatyczną w rozwijaniu wydajnych usług na rzecz obywateli Europy i biznesu Administracja publiczna powinna: -          rozwijać usługi internetowe w celu ułatwienia dostępu do informacji i usług obywatelowi i biznesowi, -          wykorzystywać Internet w celu zwiększenia przejrzystości działania administracji publicznej i włączenia, w sposób interaktywny, obywateli i biznesu do procesu decyzyjnego; źródła informacji sektora publicznego powinny być lepiej dostępne dla obywateli i do celów biznesowych, -          zapewnić by technologie cyfrowe były w pełni wykorzystywane w pracy administracji, łącznie z zastosowaniem oprogramowania typu open source i podpisu elektronicznego, -          stworzyć elektroniczny rynek zamówień publicznych (e-procurement) na podstawie nowych wspólnotowych ram legislacyjnych dla zamówień publicznych....” „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

37 RSIM –Łódź Do końca roku 2005 Europa powinna mieć:
Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „..2. Cele eEurope 2005 Do końca roku 2005 Europa powinna mieć: Nowoczesne usługi publiczne dostępne w sieci, Elektroniczny rząd, Elektroniczne nauczanie, Elektroniczne usługi zdrowotne, Bezpieczną infrastrukturę informacyjną....” (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich (Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

38 RSIM –Łódź 3.1. Środki realizacji polityki
Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „.. 3. Działania 3.1. Środki realizacji polityki Nowoczesne usługi publiczne dostępne w sieci iii) Elektroniczna ochrona zdrowia (e-health) ...Internet jest w coraz większym stopniu wykorzystywany przez obywateli do pozyskiwania informacji medycznych. W tej sytuacji coraz pilniejszą potrzebą staje się opracowanie treści informacji i usług związanych z elektroniczną ochroną zdrowia, powszechne ich udostępnienie i zapewnienie, aby strony www dotyczące zdrowia spełniały ustalone kryteria jakości. ...” (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich (Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

39 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „..Proponowane działania Sieci wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia – Do końca 2005 roku państwa członkowskie powinny rozwinąć sieci wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia między różnymi punktami świadczenia opieki pacjentom (szpitale, laboratoria, dom pacjenta) zapewniające w miarę potrzeby łączność za pomocą szerokiego pasma. Równolegle Komisja zamierza uruchomić obejmujące całą Europę sieci informacyjne zawierające dane dotyczące zdrowia publicznego i koordynować działania w skali europejskiej na rzecz szybkiego reagowania na zagrożenia dla zdrowia ...” (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

40 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „..Proponowane działania Usługi służby zdrowia w sieci – do końca roku 2005 Komisja i państwa członkowskie zapewnią świadczenie obywatelom w sieci usług zdrowia (np. porady na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, elektroniczną kartotekę stanu zdrowia, telekonsultacje, zwroty kosztów leczenia drogą elektroniczną). Niektóre usługi związane z leczeniem i profilaktyką zdrowia (np. bieżące informacje na temat stanu czystości powietrza i wody) można będzie rozszerzyć na poziom transeuropejski za pośrednictwem programu u e-Ten. Komisja będzie monitorować działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu jak najszerszego udostępniania obywatelom informacji dotyczących zdrowia, jak również inicjatywy wdrożenia kryteriów jakości dla stron www ...” (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

41 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Programy - Europa
RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „ Cele ogólne Programu Wspólnoty Europejskiej Zdrowia Publicznego : Poprawa informacji i stanu wiedzy służąca rozwojowi zdrowia publicznego, Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia zdrowotne, Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki warunkujące zdrowie we wszystkich politykach i działaniach. Skutkiem tego program powinien przyczynić się do: Zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia podczas formułowania i wdrażania wszystkich polityk i działań Wspólnoty, poprzez promocję zintegrowanej i międzysektorowej strategii zdrowia, Podjęcia działań w obszarze nierówności zdrowotnych, Zachęcenia do współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi..” (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego ) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

42 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „ Priorytety na rok 2003 priorytet 2.2 – informacja o zdrowiu Rozwój zrównoważonego systemu informacji na poziomie Unii Europejskiej będzie kontynuowany w drodze działań na rzecz informacji i wiedzy zdrowotnej. Pociąga to za sobą zdefiniowanie, zbieranie i wymianę danych, w oparciu o informacje, które są dostępne lub możliwe do zebrania, biorąc pod uwagę sytuację w Państwach Członkowskich lub krajach kandydujących. Wyniki systemu – wliczając raporty i analizy skoncentrowane na specyficznych grupach populacji lub niepokojów zdrowotnych – doprowadzą do przekazywania osiągnięć naukowo-technicznych na poziomie wspólnoty.” (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego ) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

43 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „ Priorytety na rok 2003 priorytet 2.2 – informacja o zdrowiu Elementami, które należy wdrożyć są: Uzupełnienie technicznych i naukowych podstaw pracy dla ustanowienia listy czynników warunkujących zdrowie, które zostaną uzgodnione do wykorzystania w UE w oparciu o bardziej szczegółowe prace w programie monitorowania zdrowia, Rozwój zasad operacyjnych systemu informacji i wiedzy, włącznie z pracami nad metodami zbierania podstawowych informacji oraz szkoleniami w zakresie epidemiologii, Stworzenie sieci instytucji zdrowia publicznego („kompetentnych autorytetów w Państwach Członkowskich” w zakresie informacji i wiedzy zdrowotnej, Ustanowienie i prowadzenie koordynujących sieci kierowników projektów monitorowania zdrowia .” (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego ) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

44 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej priorytet 2.2
Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. „ Priorytety na rok 2003 priorytet 2.2 Rozwój i koordynacja systemu informacji zdrowotnej, Uruchomienie systemu informacji zdrowotnej, Opracowanie mechanizmów sprawozdawczości i analizy zagadnień zdrowotnych oraz przygotowania raportów o zdrowiu publicznym, Poprawa dostępu do oraz przekazywanie danych na poziomie Unii Europejskiej – portal zdrowia publicznego oraz inne platformy publikacji danych, eHealth” (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego ) „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

45 RSIM-Łódź Realizacja Nauka dla Gospodarki
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Realizacja

46 C E L RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej
Realizacja RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. C E L K R Ó T O S W Stworzenie projektu informatycznego RSIM [przetarg], Stworzenie projektu techniczno-ekonomicznego (wdrożeniowego) RSIM [przetarg], Wniosek o fundusze strukturalne na rozbudowę techniczną RSIM, Marketing informacji o RSIM-Łódź. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

47 C E L RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Realizacja Ś R
RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. C E L Ś R N I O K S W Wdrożenie hurtowni danych, narzędzi internetowych i intranetowych, Szkolenia pracowników w używaniu RSIM, Rozbudowa i ulepszanie RSIM, Wdrożenie modułu dla NZOZ i prywatnych praktyk lekarskich, Projekty i budowa serwisów w internetowych w oparciu o RSIM-Łódź, Rozpoczęcie współpracy z RSIP na większą skalę [analizy przestrzenne], Szukanie i kontakty z potencjalnymi partnerami do 6 Programu Ramowego, Zawiązanie konsorcjum i przygotowanie projektu do 6 Programu Ramowego, Marketing informacji o RSIM-Łódź. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

48 C E L RSIM –Łódź Absorpcja środków pomocowych,
Regionalny System Informacji Medycznej Realizacja RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. C E L D Ł U G O K R S W Absorpcja środków pomocowych, Rozpoczęcie wdrażania badań i wykorzystania środków pozyskanych z 6 Programu Ramowego, Ścisła współpraca RSIM z HFA-DB (WHO) oraz Health Data (OECD), Rozbudowa i konserwacja RSIM-Łódź, Rozbudowa serwisów internetowych wykorzystujących RSIM-Łódź. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

49 RSIM-Łódź Podsumowanie Nauka dla Gospodarki
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 RSIM-Łódź Podsumowanie

50 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Nowa gospodarka w aspekcie społecznym wyraża się przez rosnącą rolę informacji, mediów i techniki w życiu społecznym i integrację klasycznych środków przekazu. Globalna sieć internetowa umożliwia stworzenie uniwersalnego środowiska komunikacyjnego, które daje ogromne możliwości wymiany o charakterze kulturowym i informacyjnym, korzystania z ogromnych zasobów wiedzy, wzrostu kreatywności i przyspieszenia tempa innowacji. Autor Anna Barańska „ Kształtowanie ‘nowej gospodarki’ i społeczeństwa informacyjnego” Raport Nr 203, marzec 2002, str. 11 Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

51 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. W nowej gospodarce informacja jest podstawowym zasobem produkcyjnym, a sprzęt elektroniczny i oprogramowanie są podstawowymi materiałami dla nowoczesnych produktów i usług, ważniejszymi niż surowce materialne. Nowa gospodarka jest określana jako „gospodarka cyfrowa” ze względu na oparcie wymiany i dystrybucji dóbr i usług na elektronicznych środkach przekazu wykorzystujących technologię cyfrową. Autor Anna Barańska „ Kształtowanie ‘nowej gospodarki’ i społeczeństwa informacyjnego” Raport Nr 203, marzec 2002, str. 2 Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

52 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Powszechne stosowanie technologii informacyjnych jest podstawowym warunkiem wzrostu nowoczesności i konkurencyjności gospodarki oraz sprzyja tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, rozwijając potencjał intelektualny kraju (regionu) oraz wiedzę i umiejętności obywateli poprzez dostarczenie środków do skutecznego i sprawnego operowania wiedzą i informacją. Autor: Ministerstwo Gospodarki „Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku” Warszawa, lipiec 2000 Raport dostępny na stronach internetowych Komitetu Badań Naukowych, „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

53 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Na regionalizację polityki kładzie się duży nacisk, podkreślając jednocześnie, że należy odejść od instrumentów stymulowania podaży wyników prac badawczo rozwojowych (B+R) i stosować instrumenty stymulujące innowacje. W tym kontekście istotną rolę przypisuje się małym i średnim przedsiębiorstwom oraz władzom lokalnym w tworzeniu tej polityki. Oznacza to przede wszystkim aktywną sprzyjającą innowacjom rolę i politykę władz samorządowych. O konkurencyjności wielu regionów zdecyduje w przyszłości to, jakie miejsce w strategiach regionalnych zajmie innowacyjność. Autor Ministerstwo Gospodarki „Polityka innowacyjna w Polsce do 2006 roku jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki” Dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

54 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Regionalny system innowacyjny, jako zasadnicze ogniwo wewnętrznej i zewnętrznej dla regionu integracji gospodarki i nauki, jest również ważnym elementem zdolności regionu do uczestnictwa oraz umiejętności osiągania korzyści z integracji europejskiej. System taki musi charakteryzować orientacja na popytowy aspekt innowacji oraz zwracanie uwagi na różnorodność i specyficzne cechy branżowe regionalnych firm oraz powiązania regionalne. Autor Ministerstwo Gospodarki „Polityka innowacyjna w Polsce do 2006 roku jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki” Dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

55 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź jest poważnym, bardzo konkretnym, korzystnie wymiernym dla województwa, projektem mającym w znaczący sposób przyczynić się do: Budowania społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim, Podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności województwa, Cementowania więzi między środowiskami administracji, nauki, służby zdrowia, akademickimi oraz biznesowymi, Udoskonalenia budowanego Regionalnego Systemu Informacyjnego. „Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego ”, Łódź, 16 –

56 Dziękuję Państwu za uwagę!
Marcin Zawisza Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Tel.: +48 –


Pobierz ppt "RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google