Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej nowoczesne narzędzie polityki zdrowotnej Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej nowoczesne narzędzie polityki zdrowotnej Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa."— Zapis prezentacji:

1 RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej nowoczesne narzędzie polityki zdrowotnej Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003 Marcin Zawisza Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Plan sesji Definicja Cel powstania Obszar działania Korzyści Programy rządowe i europejskie Realizacja projektu Panel dyskusyjny Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

3 RSIM-Łódź definicja Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

4 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Regionalny System Informacji Medycznej to: 1. Nowoczesny system informatyczny, 2. Platforma do wymiany danych elektronicznych (RSIM-EDI), 3. Regionalne narzędzie prowadzenia polityki zdrowotnej, 4. Publiczny dostęp do danych, analiz i raportów, obsługa on-line, 5. Istotny element Regionalnego Systemu Informacyjnego (RSI-Łódź), Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

5 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Regionalny System Informacji Medycznej to: 6. Narzędzie zbierania i przetwarzania ogromnej ilości danych, 7. Platforma do lepszej współpracy pomiędzy publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, 8. Obniżenie kosztów zbierania i przetwarzania danych, 9. Prorozwojowa inicjatywa województwa łódzkiego. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

6 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja RSIM - Łódź Narzędzie do zbieraniadanych weryfikowaniadanych magazynowaniadanych raportowania akwizycjidanychPublicznydostęp Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

7 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja RSIM-Łódź to wykorzystanie technologii: zbierania, zbierania, przesyłania, przesyłania, gromadzenia, gromadzenia, przechowywania, przechowywania, przetwarzania, przetwarzania, udostępniania, udostępniania, informacji za pomocą nowoczesnych środków technicznych. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

8 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Definicja Tworzenie danych elektronicznych jest priorytetem dla projektu RSIM-Łódź. Tylko takie dane zagwarantują: Redukcję kosztów, Redukcję kosztów, Eliminację błędów podczas wprowadzania danych, Eliminację błędów podczas wprowadzania danych, Zwiększanie szybkości przekazu i przetwarzania, Zwiększanie szybkości przekazu i przetwarzania, Usprawnienie organizacji i obiegu informacji, Usprawnienie organizacji i obiegu informacji, Wzmocnienie więzi między partnerami, Wzmocnienie więzi między partnerami, Zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

9 RSIM-Łódź Cel powstania Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

10 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu informatycznego tematycznie związanego ze zdrowiem i systemem opieki zdrowotnej w województwie łódzkiego, Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu informatycznego tematycznie związanego ze zdrowiem i systemem opieki zdrowotnej w województwie łódzkiego, Stworzenie innowacyjnej platformy DLA SPOŁECZEŃSTWA (budowanie społeczeństwa informacyjnego), Stworzenie innowacyjnej platformy DLA SPOŁECZEŃSTWA (budowanie społeczeństwa informacyjnego), Stworzenie nowoczesnego narzędzia prowadzenia polityki zdrowotnej (innowacyjność w skali kraju). Stworzenie nowoczesnego narzędzia prowadzenia polityki zdrowotnej (innowacyjność w skali kraju). Cel powstania Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

11 RSIM-Łódź Obszar działania Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

12 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. RSIP [ GIS – ŁÓDŹ] RSIP [ GIS – ŁÓDŹ] INTERNET INTRANET HURTOWNIA DANYCH TELEFONIA UMTS TELEWIZJA CYFROWA Health Data - DB HFA-DB : Health for All WHO Data Base RSIM - Łódź Obszar działania Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

13 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Urząd Marszałkowski w Łodzi Starostwa powiatowe Instytut Medycyny Pracy Centrum Zdrowia Matki Polki Uniwersytet Medyczny Szpital MSWiA Wojewódzki Urząd Statystyczny Sanepid - Łódź Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych + Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Urząd Wojewódzki w Łodzi Ministerstwo Zdrowia RSIM - Łódź Urząd Miasta Łodzi Obszar działania Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

14 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej Obszar działania Administracjapubliczna Środowiskonaukowesłużbyzdrowia Środowiskoakademickie [ UŁ, PŁ, UM, ] Sektor MŚP ( małe i średnie przedsiębiorstwa) RSIM-Łódź RSIM-Łódź RSIM-Łódź RSIM-Łódź Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

15 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Analitycy Kierownictwo Departamenty Zdrowia Kadra medyczna Ministerstwo Zdrowia Placówki medyczne Uczelnie medyczne Jednostki badawczo- rozwojowe Firmy ubezpieczeniowe SPOŁECZEŃSTWO Politycy ODBIORCY Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

16 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Strony wstępnie zainteresowane wspólną organizacją projektu Strony wstępnie zainteresowane wspólną organizacją projektu: Zakład Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Łodzi. Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Łodzi. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

17 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.DANE Specjalistyka ambulatoryjna, Realizacja kontraktu wojewódzkiego, Wykorzystanie bazy łóżkowej w jednostkach lecznictwa stacjonarnego, Infrastruktura zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia, Infrastruktura techniczna w jednostkach ochrony zdrowia, Działania profilaktyczne, Promocja zdrowia, Zjawiska demograficzne, Zjawiska ekonomiczno-społeczne. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

18 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.SŁ SSŁŁOWNOWNIIKKIISSŁŁOWNOWNIIKKIIIKI Rejestr zakładów opieki zdrowotnej (rejestr Wojewody Łódzkiego), Rejestr praktyk lekarskich ( Izby Lekarskie z terenu województwa), Rejestr praktyk pielęgniarskich (Izby pielęgniarskie z terenu województwa), Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Procedur Zdrowotnych (ICD-9), Resortowe kody identyfikacyjne dla zakładów opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia), Kody podziału terytorialnego TERYT *, PESEL * Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

19 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Obszar działania RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.DANECECHY:Jednolitość,Spójność,Bezpieczeństwo, Brak sprzeczności, Większa kompleksowość, Porównywalność w dłuższej perspektywie czasowej, Przejrzyste i czytelne metadane, Dostępność w jednym miejscu. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

20 RSIM-Łódź Korzyści Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

21 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na DZIŚ: Bogaty informator dla pacjenta, optymalizujący ofertę zdrowotną dla pacjenta, Bogaty informator dla pacjenta, optymalizujący ofertę zdrowotną dla pacjenta, Publiczny dostęp do analiz, opracowań i raportów, Publiczny dostęp do analiz, opracowań i raportów, Kontakt on-line z organami administracji publicznej i publicznymi placówkami ochrony zdrowia [opcjonalnie z niepublicznymi], Kontakt on-line z organami administracji publicznej i publicznymi placówkami ochrony zdrowia [opcjonalnie z niepublicznymi], Poradnik zdrowotny dla pacjenta, często aktualizowany i redagowany przez profesjonalistów, Poradnik zdrowotny dla pacjenta, często aktualizowany i redagowany przez profesjonalistów, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

22 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na DZIŚ cd.: Specjalistyczne dane dla środowiska organizującego politykę zdrowotną, środowiska naukowego i akademickiego, Specjalistyczne dane dla środowiska organizującego politykę zdrowotną, środowiska naukowego i akademickiego, Platforma wymiany informacji dla szeroko rozumianego środowiska medycznego, Platforma wymiany informacji dla szeroko rozumianego środowiska medycznego, Dostęp do kompleksowych danych dla mieszkańców z terenów wiejskich i zaniedbanych infrastrukturalnie, Dostęp do kompleksowych danych dla mieszkańców z terenów wiejskich i zaniedbanych infrastrukturalnie, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

23 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na JUTRO: Sieci telemedyczne [ usługi medyczne on-line] (opcjonalna współpraca - Uniwersytet Medyczny), Sieci telemedyczne [ usługi medyczne on-line] (opcjonalna współpraca - Uniwersytet Medyczny), Telekonsultacje pacjent-lekarz, lekarz- lekarz, Telekonsultacje pacjent-lekarz, lekarz- lekarz, Szeroka prezentacja rynku ochrony zdrowia, Szeroka prezentacja rynku ochrony zdrowia, Analiza dostępności do świadczeń medycznych (system kolejkowy inicjatywa współpracy - Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Łodzi), Analiza dostępności do świadczeń medycznych (system kolejkowy inicjatywa współpracy - Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Łodzi), Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

24 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Korzyści na JUTRO: Dostęp do danych z karty pacjenta (system połączenia z RUM), Dostęp do danych z karty pacjenta (system połączenia z RUM), Umawianie się z lekarzem przy użyciu komputera, telefonu (sms) lub telewizji cyfrowej, Umawianie się z lekarzem przy użyciu komputera, telefonu (sms) lub telewizji cyfrowej, Możliwość wprowadzenia rejestru chorób zakaźnych, często aktualizowanego, Możliwość wprowadzenia rejestru chorób zakaźnych, często aktualizowanego, Możliwość wprowadzenie rejestru chorób nowotworowych, często aktualizowanego. Możliwość wprowadzenie rejestru chorób nowotworowych, często aktualizowanego. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

25 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Krótszy i mniej kosztowny proces zbierania potrzebnych informacji i danych, Krótszy i mniej kosztowny proces zbierania potrzebnych informacji i danych, Krótszy czas agregacji i przetwarzania zebranych danych, Krótszy czas agregacji i przetwarzania zebranych danych, Większa wiarygodność i mniej sprzeczności w zbieranych danych, Większa wiarygodność i mniej sprzeczności w zbieranych danych, Wyższa efektywność wymiany danych pomiędzy odpowiednimi dostarczycielami danych, Wyższa efektywność wymiany danych pomiędzy odpowiednimi dostarczycielami danych, Dobra płaszczyzna do współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i prywatnymi praktykami lekarskimi, Dobra płaszczyzna do współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i prywatnymi praktykami lekarskimi, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

26 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Wiarygodne, porównywalne, możliwe do weryfikacji dane z zakresu zdrowia dla województwa łódzkiego, Wiarygodne, porównywalne, możliwe do weryfikacji dane z zakresu zdrowia dla województwa łódzkiego, Wyższy standard i większa dokładność przeprowadzanych analiz, Wyższy standard i większa dokładność przeprowadzanych analiz, Większe możliwości i lepsze warunki do współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i prywatnymi praktykami lekarskimi, Większe możliwości i lepsze warunki do współpracy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i prywatnymi praktykami lekarskimi, Efektywniejszy system wymiany danych pomiędzy zainteresowanymi organizacjami (RSIM – EDI), Efektywniejszy system wymiany danych pomiędzy zainteresowanymi organizacjami (RSIM – EDI), Możliwość uzyskania informacji o migracjach medycznych, Możliwość uzyskania informacji o migracjach medycznych, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

27 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Korzyści RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Profesjonalne narzędzie regionalnej polityki zdrowotnej dla organów realizujących (województwo, powiat, gmina), Profesjonalne narzędzie regionalnej polityki zdrowotnej dla organów realizujących (województwo, powiat, gmina), Jednolite dane dla wszystkich organizacji uczestniczących w RSIM – Łódź, Jednolite dane dla wszystkich organizacji uczestniczących w RSIM – Łódź, Publiczny dostęp do RSIM – Łódź, analiz, zestawień i raportów, Publiczny dostęp do RSIM – Łódź, analiz, zestawień i raportów, Możliwość wdrażania nowych innowacyjnych (w skali kraju) projektów i badań (np. z zakresu monitoringu zdrowia). Możliwość wdrażania nowych innowacyjnych (w skali kraju) projektów i badań (np. z zakresu monitoringu zdrowia). Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

28 RSIM-Łódź Programy rządowe i europejskie Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

29 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy-Województwo RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź w sposób doskonały wpisuje się w następujące programy realizowane na terenie Województwa Łódzkiego: Strategia Województwa Łódzkiego (uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXIII/286/2000), Wojewódzki Plan Zdrowotny (coroczny od roku 2003), Program Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2001-2005 (uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXII/378/2001), Powstającą właśnie koncepcję – Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

30 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy-Województwo RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź w Strategii Województwa Łódzkiego: I Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego Województwa. I.2 - podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców I.2 - podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców II. Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa. II.1 - zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej II.1 - zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej I.2 Główne zadania: - opracowanie programu poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, - opracowanie programu poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, II.1 Główne zadania: - rozwój infrastruktury informacyjnej, - rozwój infrastruktury informacyjnej, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

31 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Polska RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź w sposób doskonały wpisuje się w następujące programy realizowane na terenie kraju: Narodowy Program Rozwoju- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Gospodarki), Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006 (Ministerstwo Gospodarki), (Wrota Polski, ePolska 2004, ePolska 2006) – programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), Narodowy Program Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia), Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

32 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Polska RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.... Priorytet – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Rodzaj projektów: Projekty w ramach działania dotyczyć będą między innymi następujących sfer: regionalnych i lokalnych projektów rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej, realizowanych w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze krajowym i regionalnym, regionalnych i lokalnych projektów rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej, realizowanych w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze krajowym i regionalnym, publicznych (placówkach naukowo-badawczych, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, e-rynku pracy, itp.) szczególna uwaga zostanie poświęcona terenom wiejskim i małym miastom, publicznych (placówkach naukowo-badawczych, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, e-rynku pracy, itp.) szczególna uwaga zostanie poświęcona terenom wiejskim i małym miastom, samorządowej w szczególności do modernizacji infrastruktury informatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji dokumentów i rozwoju elektronicznych usług dla ludności, samorządowej w szczególności do modernizacji infrastruktury informatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji dokumentów i rozwoju elektronicznych usług dla ludności, komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej,... komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej,... ( Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo Gospodarki) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

33 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Polska RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych....III Priorytety dla zwiększenia innowacyjności gospodarki III.3 Zwiększanie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce III.3.1 Promowanie technologii informacyjnych Cel: Poprawa skuteczności i sprawności funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. W projekcie przewiduje się: tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez szerokie wykorzystanie technik informacyjnych w procesie kształcenia i edukacji, zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługach (w tym rozwoju usług elektronicznych i handlu elektronicznego) tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez szerokie wykorzystanie technik informacyjnych w procesie kształcenia i edukacji, zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługach (w tym rozwoju usług elektronicznych i handlu elektronicznego) podniesienie prestiżu społecznego nauki i techniki przez popularyzację w środkach masowego przekazu osiągnięć w dziedzinach technologii informacyjnych, podniesienie prestiżu społecznego nauki i techniki przez popularyzację w środkach masowego przekazu osiągnięć w dziedzinach technologii informacyjnych, promowanie polskiej myśli naukowo-technicznej i polskich technologii informacyjnych za granica.... promowanie polskiej myśli naukowo-technicznej i polskich technologii informacyjnych za granica.... ( Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006 – Ministerstwo Gospodarki) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

34 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Polska RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.... Cele i priorytety informatyzacji Polski Cel B – Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie Projekty o najwyższym priorytecie w okresie 3 najbliższych lat: B3 – Polskie treści w Internecie – promowanie twórczości i adaptowania dostępnych treści, w tym szeroko rozumianych informacji publicznych do celów publikowania w Internecie, Pozostałe projekty priorytetowe: B 5 – Usługi medyczne na odległość – wspieranie wykorzystania komunikacji elektronicznej do zwiększenia efektywności służby zdrowia przez lepsze wykorzystanie rozproszonych zasobów oraz do niwelowania różnic w zakresie i jakości oferty w różnych miejscach Polski, B6 – Handel elektroniczny – wsparcie dla rozwoju e-commerce, usuwanie barier w powszechnym stosowaniu komunikacje elektronicznej w gospodarce... ( Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska 2006 – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, maj 2003) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

35 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź w sposób doskonały wpisuje się w następujące programy realizowane na terenie Europy: eEurope 2002, eEurope 2002, eEurope 2004, eEurope 2004, eEurope+, eEurope+, Działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2008, Działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2008, Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

36 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych... Priorytet Realizacyjny 3.6 – Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych przez rząd – eGovernment Instytucje UE oraz krajowe administracje publiczne powinny dołożyć wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać technologię informatyczną w rozwijaniu wydajnych usług na rzecz obywateli Europy i biznesu. Administracja publiczna powinna: rozwijać usługi internetowe w celu ułatwienia dostępu do informacji i usług obywatelowi i biznesowi, rozwijać usługi internetowe w celu ułatwienia dostępu do informacji i usług obywatelowi i biznesowi, wykorzystywać Internet w celu zwiększenia przejrzystości działania administracji publicznej i włączenia, w sposób interaktywny, obywateli i biznesu do procesu decyzyjnego; źródła informacji sektora publicznego powinny być lepiej dostępne dla obywateli i dla celów biznesowych,... wykorzystywać Internet w celu zwiększenia przejrzystości działania administracji publicznej i włączenia, w sposób interaktywny, obywateli i biznesu do procesu decyzyjnego; źródła informacji sektora publicznego powinny być lepiej dostępne dla obywateli i dla celów biznesowych,... (Inicjatywa eEurope 2002 – Wpływ i Priorytety (Informacja Komisji Europejskiej na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w Sztokholmie 23-24 marca 2001 r) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

37 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych... 2. Cele eEurope 2005 Do końca roku 2005 Europa powinna mieć: Nowoczesne usługi publiczne dostępne w sieci, Nowoczesne usługi publiczne dostępne w sieci, Elektroniczny rząd, Elektroniczny rząd, Elektroniczne nauczanie, Elektroniczne nauczanie, Elektroniczne usługi zdrowotne, Elektroniczne usługi zdrowotne, Bezpieczną infrastrukturę informacyjną.... Bezpieczną infrastrukturę informacyjną.... (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich (Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich (Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

38 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych... 3. Działania 3.1. Środki realizacji polityki 3.1.1. Nowoczesne usługi publiczne dostępne w sieci iii) Elektroniczna ochrona zdrowia (e-health)...Internet jest w coraz większym stopniu wykorzystywany przez obywateli do pozyskiwania informacji medycznych. W tej sytuacji coraz pilniejszą potrzebą staje się opracowanie treści informacji i usług związanych z elektroniczną ochroną zdrowia, powszechne ich udostępnienie i zapewnienie, aby strony www dotyczące zdrowia spełniały ustalone kryteria jakości.... (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich (Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich (Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

39 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych... Proponowane działania Sieci wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia – Do końca 2005 roku państwa członkowskie powinny rozwinąć sieci wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia między różnymi punktami świadczenia opieki pacjentom (szpitale, laboratoria, dom pacjenta) zapewniające w miarę potrzeby łączność za pomocą szerokiego pasma. Równolegle Komisja zamierza uruchomić obejmujące całą Europę sieci informacyjne zawierające dane dotyczące zdrowia publicznego i koordynować działania w skali europejskiej na rzecz szybkiego reagowania na zagrożenia dla zdrowia... (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

40 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych... Proponowane działania Usługi służby zdrowia w sieci – do końca roku 2005 Komisja i państwa członkowskie zapewnią świadczenie obywatelom w sieci usług zdrowia (np. porady na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, elektroniczną kartotekę stanu zdrowia, telekonsultacje, zwroty kosztów leczenia drogą elektroniczną). Niektóre usługi związane z leczeniem i profilaktyką zdrowia (np. bieżące informacje na temat stanu czystości powietrza i wody) można będzie rozszerzyć na poziom transeuropejski za pośrednictwem programu u e-Ten. Komisja będzie monitorować działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu jak najszerszego udostępniania obywatelom informacji dotyczących zdrowia, jak również inicjatywy wdrożenia kryteriów jakości dla stron www... (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) (Inicjatywa eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, Informacja Komisji Europejskiej, Bruksela 28 maja 2002 roku) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

41 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Cele ogólne Programu Wspólnoty Europejskiej Zdrowia Publicznego 2003- 2008: Cele ogólne Programu Wspólnoty Europejskiej Zdrowia Publicznego 2003- 2008: a)Poprawa informacji i stanu wiedzy służąca rozwojowi zdrowia publicznego, b)Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia zdrowotne, c)Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki warunkujące zdrowie we wszystkich politykach i działaniach. Skutkiem tego program powinien przyczynić się do: a)Zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia podczas formułowania i wdrażania wszystkich polityk i działań Wspólnoty, poprzez promocję zintegrowanej i międzysektorowej strategii zdrowia, b)Podjęcia działań w obszarze nierówności zdrowotnych, c)Zachęcenia do współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi.. (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego 2003-2008) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

42 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Priorytety na rok 2003 Priorytety na rok 2003 priorytet 2.2 – informacja o zdrowiu Rozwój zrównoważonego systemu informacji na poziomie Unii Europejskiej będzie kontynuowany w drodze działań na rzecz informacji i wiedzy zdrowotnej. Pociąga to za sobą zdefiniowanie, zbieranie i wymianę danych, w oparciu o informacje, które są dostępne lub możliwe do zebrania, biorąc pod uwagę sytuację w Państwach Członkowskich lub krajach kandydujących. Wyniki systemu – wliczając raporty i analizy skoncentrowane na specyficznych grupach populacji lub niepokojów zdrowotnych – doprowadzą do przekazywania osiągnięć naukowo-technicznych na poziomie wspólnoty. (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego 2003-2008) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

43 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Priorytety na rok 2003 Priorytety na rok 2003 priorytet 2.2 – informacja o zdrowiu Elementami, które należy wdrożyć są: Uzupełnienie technicznych i naukowych podstaw pracy dla ustanowienia listy czynników warunkujących zdrowie, które zostaną uzgodnione do wykorzystania w UE w oparciu o bardziej szczegółowe prace w programie monitorowania zdrowia, Uzupełnienie technicznych i naukowych podstaw pracy dla ustanowienia listy czynników warunkujących zdrowie, które zostaną uzgodnione do wykorzystania w UE w oparciu o bardziej szczegółowe prace w programie monitorowania zdrowia, Rozwój zasad operacyjnych systemu informacji i wiedzy, włącznie z pracami nad metodami zbierania podstawowych informacji oraz szkoleniami w zakresie epidemiologii, Rozwój zasad operacyjnych systemu informacji i wiedzy, włącznie z pracami nad metodami zbierania podstawowych informacji oraz szkoleniami w zakresie epidemiologii, Stworzenie sieci instytucji zdrowia publicznego (kompetentnych autorytetów w Państwach Członkowskich w zakresie informacji i wiedzy zdrowotnej, Stworzenie sieci instytucji zdrowia publicznego (kompetentnych autorytetów w Państwach Członkowskich w zakresie informacji i wiedzy zdrowotnej, Ustanowienie i prowadzenie koordynujących sieci kierowników projektów monitorowania zdrowia. Ustanowienie i prowadzenie koordynujących sieci kierowników projektów monitorowania zdrowia. (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego 2003-2008) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

44 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Programy - Europa RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Priorytety na rok 2003 Priorytety na rok 2003 priorytet 2.2 priorytet 2.2 Rozwój i koordynacja systemu informacji zdrowotnej, Rozwój i koordynacja systemu informacji zdrowotnej, Uruchomienie systemu informacji zdrowotnej, Uruchomienie systemu informacji zdrowotnej, Opracowanie mechanizmów sprawozdawczości i analizy zagadnień zdrowotnych oraz przygotowania raportów o zdrowiu publicznym, Opracowanie mechanizmów sprawozdawczości i analizy zagadnień zdrowotnych oraz przygotowania raportów o zdrowiu publicznym, Poprawa dostępu do oraz przekazywanie danych na poziomie Unii Europejskiej – portal zdrowia publicznego oraz inne platformy publikacji danych, Poprawa dostępu do oraz przekazywanie danych na poziomie Unii Europejskiej – portal zdrowia publicznego oraz inne platformy publikacji danych, eHealth eHealth (Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego 2003-2008) Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

45 RSIM-Łódź Realizacja Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

46 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Realizacja RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.CELEKRÓTKOOKRESOWE Stworzenie projektu informatycznego RSIM [przetarg], Stworzenie projektu techniczno- ekonomicznego (wdrożeniowego) RSIM [przetarg], Wniosek o fundusze strukturalne na rozbudowę techniczną RSIM, Marketing informacji o RSIM-Łódź. Stworzenie projektu informatycznego RSIM [przetarg], Stworzenie projektu techniczno- ekonomicznego (wdrożeniowego) RSIM [przetarg], Wniosek o fundusze strukturalne na rozbudowę techniczną RSIM, Marketing informacji o RSIM-Łódź. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

47 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Realizacja RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.CELEŚRENIOOKRESOWE Wdrożenie hurtowni danych, narzędzi internetowych i intranetowych, Wdrożenie hurtowni danych, narzędzi internetowych i intranetowych, Szkolenia pracowników w używaniu RSIM, Szkolenia pracowników w używaniu RSIM, Rozbudowa i ulepszanie RSIM, Rozbudowa i ulepszanie RSIM, Wdrożenie modułu dla NZOZ i prywatnych praktyk lekarskich, Wdrożenie modułu dla NZOZ i prywatnych praktyk lekarskich, Projekty i budowa serwisów w internetowych w oparciu o RSIM-Łódź, Projekty i budowa serwisów w internetowych w oparciu o RSIM-Łódź, Rozpoczęcie współpracy z RSIP na większą skalę [analizy przestrzenne], Rozpoczęcie współpracy z RSIP na większą skalę [analizy przestrzenne], Szukanie i kontakty z potencjalnymi partnerami do 6 Programu Ramowego, Szukanie i kontakty z potencjalnymi partnerami do 6 Programu Ramowego, Zawiązanie konsorcjum i przygotowanie projektu do 6 Programu Ramowego, Zawiązanie konsorcjum i przygotowanie projektu do 6 Programu Ramowego, Marketing informacji o RSIM-Łódź. Marketing informacji o RSIM-Łódź. Wdrożenie hurtowni danych, narzędzi internetowych i intranetowych, Wdrożenie hurtowni danych, narzędzi internetowych i intranetowych, Szkolenia pracowników w używaniu RSIM, Szkolenia pracowników w używaniu RSIM, Rozbudowa i ulepszanie RSIM, Rozbudowa i ulepszanie RSIM, Wdrożenie modułu dla NZOZ i prywatnych praktyk lekarskich, Wdrożenie modułu dla NZOZ i prywatnych praktyk lekarskich, Projekty i budowa serwisów w internetowych w oparciu o RSIM-Łódź, Projekty i budowa serwisów w internetowych w oparciu o RSIM-Łódź, Rozpoczęcie współpracy z RSIP na większą skalę [analizy przestrzenne], Rozpoczęcie współpracy z RSIP na większą skalę [analizy przestrzenne], Szukanie i kontakty z potencjalnymi partnerami do 6 Programu Ramowego, Szukanie i kontakty z potencjalnymi partnerami do 6 Programu Ramowego, Zawiązanie konsorcjum i przygotowanie projektu do 6 Programu Ramowego, Zawiązanie konsorcjum i przygotowanie projektu do 6 Programu Ramowego, Marketing informacji o RSIM-Łódź. Marketing informacji o RSIM-Łódź. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

48 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Realizacja RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych.CELEDŁUGOOKRESOWE Absorpcja środków pomocowych, Absorpcja środków pomocowych, Rozpoczęcie wdrażania badań i wykorzystania środków pozyskanych z 6 Programu Ramowego, Rozpoczęcie wdrażania badań i wykorzystania środków pozyskanych z 6 Programu Ramowego, Ścisła współpraca RSIM z HFA-DB (WHO) oraz Health Data (OECD), Ścisła współpraca RSIM z HFA-DB (WHO) oraz Health Data (OECD), Rozbudowa i konserwacja RSIM- Łódź, Rozbudowa i konserwacja RSIM- Łódź, Rozbudowa serwisów internetowych wykorzystujących RSIM-Łódź. Rozbudowa serwisów internetowych wykorzystujących RSIM-Łódź. Absorpcja środków pomocowych, Absorpcja środków pomocowych, Rozpoczęcie wdrażania badań i wykorzystania środków pozyskanych z 6 Programu Ramowego, Rozpoczęcie wdrażania badań i wykorzystania środków pozyskanych z 6 Programu Ramowego, Ścisła współpraca RSIM z HFA-DB (WHO) oraz Health Data (OECD), Ścisła współpraca RSIM z HFA-DB (WHO) oraz Health Data (OECD), Rozbudowa i konserwacja RSIM- Łódź, Rozbudowa i konserwacja RSIM- Łódź, Rozbudowa serwisów internetowych wykorzystujących RSIM-Łódź. Rozbudowa serwisów internetowych wykorzystujących RSIM-Łódź. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

49 RSIM-Łódź Podsumowanie Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego Konferencja Regionalna Łódź, 16 – 17 październik 2003

50 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Nowa gospodarka w aspekcie społecznym wyraża się przez rosnącą rolę informacji, mediów i techniki w życiu społecznym i integrację klasycznych środków przekazu. Globalna sieć internetowa umożliwia stworzenie uniwersalnego środowiska komunikacyjnego, które daje ogromne możliwości wymiany o charakterze kulturowym i informacyjnym, korzystania z ogromnych zasobów wiedzy, wzrostu kreatywności i przyspieszenia tempa innowacji. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

51 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. W nowej gospodarce informacja jest podstawowym zasobem produkcyjnym, a sprzęt elektroniczny i oprogramowanie są podstawowymi materiałami dla nowoczesnych produktów i usług, ważniejszymi niż surowce materialne. Nowa gospodarka jest określana jako gospodarka cyfrowa ze względu na oparcie wymiany i dystrybucji dóbr i usług na elektronicznych środkach przekazu wykorzystujących technologię cyfrową. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

52 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Powszechne stosowanie technologii informacyjnych jest podstawowym warunkiem wzrostu nowoczesności i konkurencyjności gospodarki oraz sprzyja tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, rozwijając potencjał intelektualny kraju (regionu) oraz wiedzę i umiejętności obywateli poprzez dostarczenie środków do skutecznego i sprawnego operowania wiedzą i informacją. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

53 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Na regionalizację polityki kładzie się duży nacisk, podkreślając jednocześnie, że należy odejść od instrumentów stymulowania podaży wyników prac badawczo rozwojowych (B+R) i stosować instrumenty stymulujące innowacje. W tym kontekście istotną rolę przypisuje się małym i średnim przedsiębiorstwom oraz władzom lokalnym w tworzeniu tej polityki. Oznacza to przede wszystkim aktywną sprzyjającą innowacjom rolę i politykę władz samorządowych. O konkurencyjności wielu regionów zdecyduje w przyszłości to, jakie miejsce w strategiach regionalnych zajmie innowacyjność. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

54 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. Regionalny system innowacyjny, jako zasadnicze ogniwo wewnętrznej i zewnętrznej dla regionu integracji gospodarki i nauki, jest również ważnym elementem zdolności regionu do uczestnictwa oraz umiejętności osiągania korzyści z integracji europejskiej. System taki musi charakteryzować orientacja na popytowy aspekt innowacji oraz zwracanie uwagi na różnorodność i specyficzne cechy branżowe regionalnych firm oraz powiązania regionalne. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

55 RSIM –Łódź Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-ŁÓDŹ – organizacja działania. Podsumowanie RSIM-ŁÓDŹ – odbiorcy danych. RSIM-Łódź jest poważnym, bardzo konkretnym, korzystnie wymiernym dla województwa, projektem mającym w znaczący sposób przyczynić się do: Budowania społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim, Budowania społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim, Podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności województwa, Podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności województwa, Cementowania więzi między środowiskami administracji, nauki, służby zdrowia, akademickimi oraz biznesowymi, Cementowania więzi między środowiskami administracji, nauki, służby zdrowia, akademickimi oraz biznesowymi, Udoskonalenia budowanego Regionalnego Systemu Informacyjnego. Udoskonalenia budowanego Regionalnego Systemu Informacyjnego. Nauka dla Gospodarki - II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Łódzkiego, Łódź, 16 – 17 10 2003

56 Dziękuję Państwu za uwagę! Marcin Zawisza Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Tel.: +48 – 42 - 630 74 65 E-mail: pz.dyr@lodzkie.pl


Pobierz ppt "RSIM-Łódź Regionalny System Informacji Medycznej nowoczesne narzędzie polityki zdrowotnej Nauka dla Gospodarki II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google