Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Załącznik nr 3 do protokołu IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej ANALIZA STANU WIEDZY I SKALI PROBLEMU ALKOHOLOWEGO I NARKOMANII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Załącznik nr 3 do protokołu IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej ANALIZA STANU WIEDZY I SKALI PROBLEMU ALKOHOLOWEGO I NARKOMANII."— Zapis prezentacji:

1 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Załącznik nr 3 do protokołu IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej ANALIZA STANU WIEDZY I SKALI PROBLEMU ALKOHOLOWEGO I NARKOMANII WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ Na podstawie Ankiety przeprowadzonej w gimnazjach i liceum w Podkowie Leśnej

2 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Uczestnicy i metodologia Badanie wykonano przy użyciu Ankiety przygotowanej przez członków GKRPA we współpracy z przedstawicielami szkół. Badanie przeprowadzono w 3 szkołach w Podkowie Leśnej Zespół Szkół w Podkowie Leśnej - Gimnazjum Gimnazjum Społeczne KIK Liceum w Podkowie Leśnej

3 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Rodzaje aktywności preferowanej przez młodzież Preferowany sposób spędzania czasu to: internet, sport, kontakty z grupą rówieśniczą.

4 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Częstotliwość używania alkoholu i palenia papierosów Wniosek: niepokojąco wysoki – 40% odsetek młodzieży pijącej alkohol regularnie i więcej niż przypadkowo.

5 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Miejsce i okoliczności picia alkoholu Zdecydowana większość młodzieży styka się i używa alkoholu w domu rodzinnym lub osób zaprzyjaźnionych – na imprezach, spotkaniach, bez okazji.

6 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Częstotliwość używania narkotyków Wniosek: skala używania narkotyków jest w środowisku młodzieży śladowa – jednorazowe kontakty z narkotykami miękkimi i amfetaminą.

7 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Inicjacja kontaktów z alkoholem, papierosami i narkotykami. Wniosek: bardzo niepokojący jest wczesny wiek inicjacji kontaktów z alkoholem i papierosami i lawinowy wzrost tych kontaktów w okresie od 13 lat do 15 i więcej.

8 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Źródła pozyskania alkoholu, papierosów, narkotyków i powody. Wniosek: głównym źródłem dostępu do alkoholu, papierosów, narkotyków jest grupa rówieśnicza i środowiskowa zaś powodem sięgnięcia ciekawość, problemy osobiste, nuda.

9 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Postawa wobec używania alkoholu, papierosów, narkotyków Niepokojący jest wysoki poziom akceptacji wobec picia alkoholu i palenia papierosów – 60-50%, budujący poziom braku akceptacji dla używania narkotyków – 63%.

10 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Dostępność alkoholu, papierosów, narkotyków Wniosek: Bardzo niepokojące jest silne przekonanie- do 70% o łatwej dostępności alkoholu i papierosów, budujące o trudnej dostępności narkotyków. Dostępność wymaga kontroli !!!

11 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Udział w zajęciach profilaktycznych Wniosek: bardzo niepokojący jest niski odsetek – 35% uczniów uczestniczących w zajęciach profilaktycznych. Wskazane wzmożenie aktywności informacyjnej i warsztatowej na terenie szkół i w innych środowiskach.

12 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół WNIOSKI:

13 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Skala w środowisku Wniosek: bardzo niepokojący poziom palenia-88% i picia alkoholu-46% wśród większości grup środowiskowych, optymistyczny bardzo niski poziom – pojedyncze przypadki, narkomanii. Konieczność dalszych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

14 GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Wyniki zbiorcze dla 3 szkół Poziom kontrolowania młodzieży przez rodziców Wniosek: tylko ok. 40% młodzieży ma jasno postawione normy postępowania, ale aż 70% rodziców kontroluje sposób spędzania czasu i daje wsparcie dzieciom. Niepokój budzi duża dostępność do pieniędzy i mała kontrola ich wydatkowania.


Pobierz ppt "GKRPA w PODKOWIE LEŚNEJ Załącznik nr 3 do protokołu IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej ANALIZA STANU WIEDZY I SKALI PROBLEMU ALKOHOLOWEGO I NARKOMANII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google