Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNE SŁUŻBY NA EURO 2012 www.euro.dwspit.pl Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNE SŁUŻBY NA EURO 2012 www.euro.dwspit.pl Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 SKUTECZNE SŁUŻBY NA EURO 2012 www.euro.dwspit.pl Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel projektu Celem projektu jest kompleksowe podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników dolnośląskich instytucji publicznych w zakresie obsługi imprez masowych o charakterze międzynarodowym.

3 Informacje o projekcie Okres realizacji projektu: 15.12.2009 r. – 30.06.2011 r. Obszar realizacji: woj. dolnośląskie Wartość projektu: ok. 400 000 zł

4 Szkolenia Język angielski Technologie informacyjne Komunikacja interpersonalna w aspekcie psychologii tłumu Kurs udzielania pomocy przedmedycznej Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadki masowe i katastrofy Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia. Współpraca z mediami Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych

5 Szkolenia z języka angielskiego 4 grupy po 10 osób 120 godz. dydaktycznych dla każdej z grup dwa poziomy zaawansowania tematyka m.in. z zakresu komunikacji językowej zapewnione materiały do nauki

6 Szkolenie z technologii informacyjnych 1 grupa 12-osobowa 24 godz. dydaktycznych szkolenia zapewnione materiały do nauki tematyka: obsługa komputera z Windows, pakiet MS Office (Word, Excel), Internet, bazy danych

7 Szkolenie z komunikacji interpersonalnej w aspekcie psychologii tłumu i negocjacji 1 grupa 20-osobowa 12 godz. dydaktycznych szkolenia tematyka: czynniki zew. i wew. powstawania sytuacji kryzysowych, znaczenie sztabu kryzysowego, plan komunikacji kryzysowej, redagowanie i wygłaszanie oświadczeń, postępowanie rzecznika, itp.

8 Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2 grupy po 17 osób 14 godz. dydaktycznych zajęć teoretycznych 7 godz. dydaktycznych zajęć praktycznych przy podziale grupy na dwie podgrupy kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia tematyka: zagadnienia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, stany nagłego zagrożenia życia, zaopatrywanie ran, postępowanie przy pacjencie z wypadku

9 Szkolenie z zarządzenia w sytuacjach kryzysowych, wypadki masowe i katastrofy 2 grupy po 12 osób 12 godz. dydaktycznych szkolenia dla każdej z grup tematyka: podstawy prawne, identyfikacja zagrożeń naturalnych i technicznych na terenie województwa, plan reagowania kryzysowego

10 Szkolenie z zarządzania informacją w sytuacjach zagrożenia. Współpraca z mediami 1 grupa 20-osobowa 12 godz. dydaktycznych szkolenia tematyka: planowanie i realizacja kampanii informacyjnych, media relations, co robić a czego nie robić w relacjach z mediami, techniki wpływu

11 Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych 1 grupa 18-osobowa 50 godz. dydaktycznych kursu tematyka zgodna z Rozp. RM z 02.07.02 dot. służb porządkowych. Blok ogólny, prawny i zawodowy – plan zabezpieczeń oraz procedury, współpraca z Policją i in. służbami na imprezie masowej kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia

12 Adresaci projektu Projekt jest skierowany do 80 dorosłych osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji, pomocy medycznej, transportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego z terenu Dolnego Śląska.

13 Warunki uczestnictwa Zatrudnienie na terenie Dolnego Śląska w instytucjach publicznych realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji, pomocy medycznej, transportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego Chęć nabycia z własnej inicjatywy nowych kwalifikacji lub umiejętności poza godzinami pracy Dostarczenie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych do biura projektu

14 Rekrutacja Złożenie w biurze projektu poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych (ankieta, regulamin, zaświadczenie od pracodawcy) Ograniczona liczba miejsc O przyjęciu na poszczególne szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

15 SKUTECZNE SŁUŻBY NA EURO 2012 Biuro projektu (076) 746 53 53 Dariusz Zając (076) 746 53 43 Anna Puławska-Rodzik (076) 746 53 40 Jakub Grabowski e-mail: euro@dwspit.pl Strona internetowa: www.euro.dwspit.pl

16 SKUTECZNE SŁUŻBY NA EURO 2012 www.euro.dwspit.pl Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "SKUTECZNE SŁUŻBY NA EURO 2012 www.euro.dwspit.pl Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google