Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPACT COMES TO YOU 2009 OD ZERA DO BPM-BOHATERA 17.09.2009, Warszawa Maciej Szleminski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPACT COMES TO YOU 2009 OD ZERA DO BPM-BOHATERA 17.09.2009, Warszawa Maciej Szleminski."— Zapis prezentacji:

1 IMPACT COMES TO YOU 2009 OD ZERA DO BPM-BOHATERA 17.09.2009, Warszawa Maciej Szleminski

2 AGENDA Jak IBM definiuje BPM Jak narzędzia IBM wspierają strategie wdrażania BPM w przedsiębiorstwach Jak uniezależnić zmiany zasad działania procesów firmy od działu IT … Jak to wygląda na żywo

3 Ewolucja BPM przebiegała następująco… Teoria Fredericka Taylora Scientific Management Podział pracy Kontrola zarządcza miejsca pracy Księgowość kosztowa oparta na systematycznych obserwacjach sekwencji czynności 1. fala: Tayloryzm 2. fala: Reengineering procesów biznesowych Procesy optymalizowane ręcznie Procesy wdrażane w systemach klasy ERP Logika procesowa i biznesowa na sztywno kodowana w systemach 3. fala: Business Process Management (BPM) Możliwość zmiany procesów Procesy biznesowe są elastycznie związane z aplikacjami na których są realizowane (SOA) Umiejętność zmiany jest o wiele bardziej ceniona niż umiejętność stworzenia czegoś od nowa. Business Process Management The Third Wave Howard Smith & Peter Fingar

4 BPM służy poprawie wydajności procesów… BPM rozwiązuje powszechne problemy biznesowe... Wąskie gardła hamujące produktywność Ograniczone możliwości monitorowania Złożona integracja pomiędzy różnorodnymi procesami Małe możliwości Modyfikacji procesów Brak zdefiniowanych KPI dla procesu Modele Wiedza o procesach Metryki Ekspertyzy Policies Logika biznesowa Metodologie Modelowanie Integracja Monitorowanie Oprogramowania Formularze Reguły Workflow... dzięki połączeniu Brak dokumentacji procesów biznesowych

5 ... na bazie istniejących systemów informacyjnych przedsiębiorstwa. Systemy biznesowe (Aplikacje oraz zasoby informacyjne) Data Registry Application Content BPM jest dyrygentem dla SOA Usługi Zewnętrzne Usługa (SOA) – metoda wykorzystania systemów IT (muzycy) Istniejące systemy informacyjne (instrumenty) Proces (BPM)- wykonanie usług w określonej sekwencji (partytura) Procesy biznesowe Elastyczność Łatwość integracji Wysoki stopień wykorzystania już istniejących zasobów

6 Dopiero procesy end-to-end pokazują prawdziwe miejsca tworzenia wartości biznesowej... SprzedażLogistyka PurchasingFinanse Procesy wewnątrz- działowe są istotne… Procesy end-to-end są kwintesencją BPM! …ale trudno dostrzec w którym miejscu tworzą wartość

7 ... a BPM jest narzędziem do ich usprawniania! Modelowanie, symulowanie i optymalizacja procesów Implementacja w oparciu o best practices oraz wdrożenie Pomiar rezultatów wg kryteriów biznesowych Dalsza optymalizacja w oparciu o wyniki dotychczasowego działania SprzedażFinanseLogistyka Purchasing Zamknięty cykl innowacji procesowej (Metodologia IBM)

8 AGENDA Jak IBM definiuje BPM Jak narzędzia IBM wspierają strategie wdrażania BPM w przedsiębiorstwach Jak uniezależnić zmiany zasad działania procesów firmy od działu IT … Jak to wygląda na żywo

9 Modelowanie, analiza i symulacja procesów Modelowanie Symulowanie - przewidywanie wyników przed wdrożeniem WebSphere Business Modeler Zaawansowane możliwości modelowania Symulacja i analiza scenariuszy co by było gdyby – znajdowanie rozwiązań problemów biznesowych bez dużych inwestycji Narzędzie dla ANALITYKÓW BIZNESOWYCH, nie dla IT! Wiedza

10 WebSphere Business Modeler Run simulation across multiple process models Existing Processes Przykład: symulacja odsłania obszary gdzie najwięcej można zyskać! Co by było gdyby...? Znajdowanie rozwiązań problemów biznesowych bez kosztownych inwestycji

11 Czas modelowania zredukowany o 70% względem konkurencyjnych narzędzi. Naukowe podstawy modelowania procesów w służbie biznesu

12 Interfejs użytkownika definiowany przez biznes a nie IT! Zaprojektowany dla działów biznesowych przez działy biznesowe

13 Development wizualny –bez programowania IT podłącza konkretne usługi do otrzymanego modelu procesu Systemy ERP Usługi Zadania dla pracowników Systemy własne Java WebSphere Integration Developer

14 14 A jak model procesu się zmieni (a zmienia się zawsze)…

15 15 Zysk Bardzo duże uproszczenie zarządzania rozwoju systemu procesowego! Dwukierunkowa synchronizacja modelu procesu i jego kodu wykonywalnego poddana szczegółowej kontroli projektantów systemu procesowego …łatwo zsynchronizujesz zmiany w modelu z kodem procesu!

16 Wydajne i łatwe w zarządzaniu środowisko wykonawcze Elastyczny i wydajny silnik wykonawczy procesów biznesowych opartych o SOA Duże możliwości w zakresie obsługi pracy ludzkiej Dostępne na wszystkie platformy hardwareowe Model procesu biznesowego Wygenerowany przez analityka biznesowego Wstępnie zdefiniowane formatki WebSphere Process Server WebSphere Modeler Proces biznesowy podłączony do konkretnych usług Formatki otrzymują i wysyłają odpowiednie informacje do procesu WebSphere Integration Developer

17 Rozwiązywanie problemów Eskalacja i rozwiązywanie problemów przez kierownictwo danej linii biznesowej Zewnętrzne informacje (np. kursy walut i towarów, MAPY!) Raporty i analizy Śledzenie trendów przez porównanie danych aktualnych i archiwalnych Alarmy biznesowe Gdy coś idzie nie po naszej myśli Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym! WebSphere Business Monitor Dynamiczne KPI Czas obsługi zamówienia, wpływy dzienne, ilość zrealizowanych zleceń

18 Dedykowane środowisko użytkownika biznesowego IBM BusinessSpace 18 Praca z zadaniami ludzkimi Modyfikowanie reguł biznesowych Uruchamianie nowych procesów Lista zadań użytkownika

19 Dedykowane środowisko użytkownika biznesowego IBM BusinessSpace

20 Narzędzia IBM wspierają kompletny cykl rozwoju rozwiązań BPM - Podłączanie usług do procesów (SOA) - Development wizualny - NARZĘDZIE DLA IT -Zarządzanie procesami - Pomiary wydajności - Raporty i analizy - Rozwiązywanie problemów - NARZĘDZIE DLA BIZNESU WebSphere Business Modeler WebSphere Integration Developer WebSphere Process Server WebSphere Business Monitor - Silnik na którym działa rozwiązanie - WAS + podsystem procesowy - Nowoczesny i oparty o standardy -Modelowanie procesów - Symulacja wariantów - NARZĘDZIE DLA BIZNESU

21 AGENDA Jak IBM definiuje BPM Jak narzędzia IBM wspierają strategie wdrażania BPM w przedsiębiorstwach Jak uniezależnić zmiany zasad działania procesów firmy od działu IT … Jak to wygląda na żywo

22 Decyzje biznesowe są dynamiczne... Copyright© 2008 - IBM Musimy tu dodać punkt kontrolny żeby proces był zgodny z wymaganiami ISO. Stwórzmy specjalną promocję dla naszych najlepszych klientów! Czy da się zrobić tak, żeby zamówienie tego typu było akceptowane automatycznie?...i często się zmieniają!

23 … a zarządzanie nimi jest wyzwaniem! Zasady podejmowania decyzji biznesowych to reguły biznesowe 23 Tam gdzie istnieją reguły... Aplikacje Dokumenty Procesy Zespoły ludzkie … istnieją problemy z ich obsługą Reguły są ukryte w różnych systemach firmy Ta sama reguła występuje często w więcej niż jednym systemie Ergo zmiany są trudne do wprowadzenia i udokumentowania Reguły muszą być przeprogramowane przez zespół IT Utrudniony jest audyt mechanizmu podjęcia danej decyzji Zmiany reguł nie mogą być łatwo przetestowane lub wysymulowane

24 Wyzwanie to adresują systemy reguł… Zasady podejmowania decyzji biznesowych to reguły biznesowe Copyright© 2008 - IBM24 Tam gdzie istnieją reguły... Aplikacje Dokumenty Procesy Zespoły ludzkie Business Rule Management System Są one definiowane i zarządzane Są one uruchamia- ne i monitoro- wane Są one przechowy- wane i aktualizo- wane Repozytorium Narzędzia Serwer reguł

25 Copyright© 2008 - IBM25... których wdrożenie daje firmie przewagę… Usunięcie sztywnych punktów Forrester Research zidentyfikował reguły biznesowe jako kluczową technologię umożliwiającą szybkie wprowadzanie zmian do procesów biznesowych w odpowiedzi na zmieniające się wymagania biznesu (Forrester Research, Trends: Business Rules Platforms, 2008) Mniej pracy ręcznej Firmy potrzebują nie tylko decyzji, ale również decyzji zautomatyzowanych. Upowszechnienie się indywidualizacji produktów i usług grozi przytłoczeniem codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw… (Gartner, Intelligent Decision Management with Business Rules) Mniejsze obciążenie działów IT Departamenty IT mają dostarczać coraz bardziej złożone systemy biznesowe... Których rosnąca złożoność nie idzie w parze z rozwojem tradycyjnych architektur oprogramowania! (Butler Group, JRules 6.7 Technology Audit)

26 …w różnych inicjatywach, np.. 26 Zgodność z wymogami regulacyjnymi w tym zależnymi od typu/regionu klienta, typu produktu (ubezpieczenia) Lepsza współpraca LOB z IT Skrócenie czas zmiany zasad naliczania o 50% (firma obsługująca wypłaty emerytur) Skrócony czas dodawania/zmian w produktach Skrócenie z tygodni do godzin (usługi finansowe) Bardziej spersonalizowana obsługa klienta 10x bardziej skuteczne oferty cross-sell (bank detaliczny) BRMS Rules + Metadata

27 Operacyjne zarządzanie zmianami jest trudne! Wymaganie Start Zmiana platformy Wymaganie Start Rozwój kolejnych wersji systemu biznesowego Rozszerzenia funkcjonalne System produkcyjny Wydzielenie reguł z systemu to szybsze wdrażanie zmian! Zmiana Reguły biznesowe Zmiana zasady Zmiana Start Zmiana zasady Zmiana Start Zmiana zasady Zmiana Start System produkcyjny

28 ... ale można je uprościć wizualnie opisując reguły… Copyright© 2008 - IBM28 Język naturalny Tablica decyzyjna Drzewo decyzyjne

29 29... i zapewniając łatwość ich modyfikacji. Copyright © by ILOG, Inc. - All Rights Reserved

30 Copyright© 2008 - IBM30 BRMS daje zalety widoczne w wielu aspektach Implementacja tradycyjnaSystem reguł biznesowych Długi okres implementacji zmiany, często mierzony w miesiącach – hamulec dla biznesu. Zmiana sposobu działania w ciągu dni lub tygodnia – szybsza adaptacja do otoczenia przedsiębiorstwa (np. konkurencja)! Elastyczność Spójność Logika biznesowa rozproszona, kosztowne zapewnienie spójnego działania w różnych podsystemach. Jedno miejsce przechowywania logiki decyzyjnej – znaczna redukcja kosztów! Przejrzystość Trudność zrozumienia działania reguł, ergo małe zaufanie dla systemów które reguły te implementują. Wszystko pod ręką – doskonałe śledzenie drogi od wymagań do implementacji! Dane do auditu Trudność sprawdzenia dlaczego podjęto określoną decyzję biznesową w danym procesie. Szczegółowa historia każdego wykonania każdej reguły biznesowej! Efektywne wykorzystanie IT Zazwyczaj 40-50% zasobów IT zajmuje się utrzymaniem w działaniu posiadanych systemów. Uwolnione zasoby IT – szybsze opracowanie nowych funkcjonalności oczekiwanych przez biznes!

31 … które można podsumować następująco: Wdrażanie zmiany w sposób łatwy, bezpieczny i przewidywalny Redukcja czasu i kosztów modyfikacji systemów objętych wprowadzaną zmianą Zapewnienie IT oraz LOB możliwości współpracy nad zasadami działania firmy Lepsza architektura – sposób w jaki systemy firmy podejmują decyzje biznesowe jest lepiej widoczny (czyli audytowalny) 31

32 ILOG znacząco wyróżnia się od konkurencji… Jedyny system z funkcjonalnością całościowego zarządzania regułami Jedyny system z możliwościami symulacji i walidacji o takim zakresie Technologia konfigurowalnego języka reguł biznesowych Wysoce wydajne środowisko produkcyjne Możliwości modyfikowania reguł bez zatrzymywania systemu

33 …a jego wyższość potwierdzają analitycy:

34 AGENDA Jak IBM definiuje BPM Jak narzędzia IBM wspierają strategie wdrażania BPM w przedsiębiorstwach Jak uniezależnić zmiany zasad działania procesów firmy od działu IT … Jak to wygląda na żywo

35 Co zobaczymy w pokazie na żywo? Przykładowy proces - Weryfikacja klienta Proces ten jest zautomatyzowany i wykonywany na platformie BPM –Użytkownicy biznesowi wykonują zadania w ramach Business Space –Proces jest monitorowany pod kątem zadanych KPI KPI na czas wykonania procesu jest niesatysfakcjonujący…

36 Co zobaczymy w pokazie na żywo? Opracujemy kolejną wersję procesu –Wykorzystamy regułę biznesową do automatycznego zatwierdzania lub odrzucania klientów spełniających zadane kryteria –Pozostałe przypadki dalej będą rozpatrywane przez wyznaczonych pracowników

37 Na co zwrócić uwagę w pokazie na żywo? Wykażemy szybkość wdrożenia nowej wersji procesu … … oraz łatwość modyfikacji reguł biznesowych przez działy biznesowe … –… na przykład w Excelu A dzięki temu – jak proces staje się bardziej wydajny!


Pobierz ppt "IMPACT COMES TO YOU 2009 OD ZERA DO BPM-BOHATERA 17.09.2009, Warszawa Maciej Szleminski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google