Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPACT COMES TO YOU 2009 WAS to mało powiedziane ! Czyli jak oszczędzić Twój czas i pieniądze. 17.09.2009, Warszawa Ewa Być Advisory IT Specialist WebSphere.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPACT COMES TO YOU 2009 WAS to mało powiedziane ! Czyli jak oszczędzić Twój czas i pieniądze. 17.09.2009, Warszawa Ewa Być Advisory IT Specialist WebSphere."— Zapis prezentacji:

1 IMPACT COMES TO YOU 2009 WAS to mało powiedziane ! Czyli jak oszczędzić Twój czas i pieniądze. 17.09.2009, Warszawa Ewa Być Advisory IT Specialist WebSphere Technical Sales ewa.byc-wrona@pl.ibm.com

2 Agenda Dokąd zmierzają współczesne Data Center. Przykład inteligentnego rozwiązania do zarządzania infrastrukturą aplikacji dla Data Center Parę słów o Cloud Computing Przykład dynamicznej infrastruktury aplikacji dla Data Center Co nowego w WAS 7

3 Typowe topologie infrastruktury aplikacji we współczesnych Data Center Potrzeba zagwarantowania w godzinach szczytu: wysokiej dostępności aplikacji wysokiej wydajności aplikacji w celu spełnienia gwarantowanej jakości poziomu usług powoduje budowanie rozległych topologii infrastruktury aplikacji gdzie serwery pracują na niskiej utylizacji rosnące koszty utrzymania i administracji Data Center stałe potrzeby zakupu nowego sprzętu i licencji Brak dynamicznych mechanizmów chroniących przed przeciążeniem poszczególnych klastrów. Produkcyjny Klaster 3 Ocena Ryzyka 15% Utylizacji Produkcyjny Klaster 1 Administrator Skarg 15% Utylizacji Produkcyjny Klaster 2 Zarządzanie Polisami 15% Utylizacji Środowisko Testowe Godziny szczytu: 100% Utylizacji

4 Mechanizm inteligentnej infrastruktury aplikacji Produkcyjny Klaster 3 Ocena Ryzyka Produkcyjny Klaster 1 Administrator Skarg Produkcyjny Klaster 2 Zarządzanie Polisami 15% Utylizacji Godziny szczytu: 100% Utylizacji Wirtualizacja infrastruktury aplikacji Serwery aplikacji jako jedna wspólna pula zasobów WebSphere Virtual Enterprise 55% Utylizacji Dynamiczny klaster ! steruje ruchem wg priorytetów aplikacji zapewnia czasy odpowiedzi zgodne z SLA w tym celu w trybie rzeczywistym steruje wielkością dynamicznego klastra – zatrzymuje aplikacje o niskim priorytecie lub uruchamia kolejne instancje serwerów aplikacji i instaluje na nich krytyczne aplikacje lub uslugi

5 Kluczowe cechy : Uzupełnienia i rozszerza możliwości jakie zapewnia wirtualizacja sprzętowa poprzez wirtualizację infrastruktury aplikacji - serwery aplikacji traktowane jako jedna pula zasobów Zapewnia elastyczność alokacji zasobów obsługujących poszczególne aplikacje tak, aby umożliwić osiągnięcie zakładanego dla nich poziomu wydajności, dostępności oraz jakości usług. Dostarcza narzędzia do administrowania aplikacjami działającymi na wielu klastrach i wielu środowiskach infrastruktury aplikacji Dostarcza narzędzia do monitoringu serwerów, monitoringu wydajności Umożliwia zarządzanie wersją/edycją aplikacji Analiza trendów historycznych i raportowanie Centralny instalator Wirtualizacja infrastruktury aplikacji WebSphere Virtual Enterprise Dynamiczny klaster !

6 Obniżenie kosztów: Pełne wykorzystanie posiadanych zasobów sprzętowych i oprogramowania Ograniczenie zapotrzebowania na energię oraz fizyczną przestrzeń w serwerowni Minimalizacja i automatyzacja zadań administracyjnych i zarządczych Elastyczność: Kontrola ruchu pozwala na optymalizację działania aplikacji i usług przez inteligentne rozkładanie obciążenia zapobiegając przeciążeniu serwerów. Szybkie dostarczanie mocy obliczeniowej dla aplikacji, które jej w danym momencie najbardziej potrzebują. Uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji i usług na żądanie. Jakość usług (QoS): Zapewnienie dostępności aplikacji zgodnej z postanowieniami SLA Redukcja nieplanowanych przestojów Optymalizacja wydajności aplikacji przez monitorowanie w czasie rzeczywistym środowiska operacyjnego i podejmowanie działań zapobiegawczych w sytuacjach grożących przestojem Wirtualizacja infrastruktury aplikacji WebSphere Virtual Enterprise Dynamiczny klaster !

7 Obsługiwane Serwery aplikacji WebSphere Application Server Apache TomCat Oracle BEA JBoss PHP inne obsługujące zapytania HTTP Wspierane Systemy operacyjne AIX HP Unix Linux Sun Solaris Windows z/OS Dodatkowe informacje znajdują sie na stronie : http://www-142.ibm.com/software/dre/ecatalog/detail.wss?locale=pl_PL&synkey=G854504L44498P25 Wirtualizacja infrastruktury aplikacji WebSphere Virtual Enterprise Dynamiczny klaster !

8 Cloud Computing – kolejny etap ewolucji modeli IT bazujących na różnych technikach wirtualizacji 1990 2009 Software as a Service Utility Computing Grid Computing Cloud Computing Skalowalne zasoby informatyczne dostępne na żądanie w celu dostarczenia usług w sieci Internet przez dowolne podłączone urządzenie. Dostawca usług cloudowych pobiera opłaty za korzystanie z nich. 19 8 0

9 Development oprogramowania W o r k l o a d s Testowanie oprogramowania Środowiska produkcyjne Sytemy przetwarzania transakcji S P R Z Ę T Wirtualne serwery W I R T U A L I Z A C J A Wirtualne storage Wirtualne sieci Automatyczne zaopatrywanie cloudu Z A R Z Ą D Z A N I E Automatyczne rezerwowanie i harmonogr. Monitor- owanie Self-service Portal SLA Wirtualna infrastruktura aplikacji Dynamiczna infrastruktura Cloudu

10 WeSphere CloudBurst Appliance Spełnia paradygmaty Cloud Computing. We współczesnych Data Center realizuje wizję prywatnej chmury dla tworzenia i zarządzania dynamicznymi topologiami WebSphere Application Server

11 Co to jest WebSphere CloudBurst Appliance ? REST APIs Obrazy OVF Web 2.0 UI i CLI Rosrzerza i dostosowuje Uwalnia i optymalizuje – Zarządza cyklem życia środowisk WebSphere od IBM: obrazy i wzorce WebSphere WebSphere Cloud: VMWare, XEN, System P, z/VM Urządzenie sprzętowe, które osadzone jest w Data Center i zaopatruje pulę/cloud zwirtualizowanych zasobów sprzętowych w zaawansowane topologie WAS –Realizuje wizję prywatnej chmury (sprzęt) –Tworzy, Uwalnia, Zarządza i Optymalizuje obrazy WebSphere –Adaptuje się do szerszych rozwiązań cloudowych poprzez narzędzia typu Tivoli Service Automation Manager, Tivoli Provisioning Manager Zawiera WebSphere Application Server HyperVisor Edition –Pre-instalowane, Pre-konfigurowane, zawierające OS – obrazy binarne Urządzenie –Rodzaj CVS dla WebSphere HV –Zabezpiecza obrazy –Zawiera wzorce ( out-of-the-box patterns ) topologii WAS zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki z ostatnich 10 lat wdrażania środowisk WebSphere

12 1)WebSphere CloudBurst Appliance (HW/firmware: zarządza/uwalnia zgromadzone obrazy ) 3)Użytkownik ma dostęp do wdrożonego wirtualnego obrazu WAS virtual image 1) User wnioskuje o środowisko WAS do wdrożenia poprzez web GUI, linię komend (CLI) lub REST API 2) WAS Hypervisor Edition (zawarte w WebSphere CloudBurst Appliance; także sprzedawane osobno) 2) CloudBurst wdraża środowisko WAS (WAS Hypervisor Edition) The WebSphere CloudBurst Appliance uwalnia wirtualne obrazy do prywatnej chmury Profiles Operating System WebSphere Application Server Binaries IBM HTTP Server (IHS) WebSphere Cloud: VMWare, XEN, System P, z/VM or industry cloud

13 WebSphere CloudBurst Appliance vs tradycyjne topologie WebSphere Application Serwer Redukcja kosztów Dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów niższe koszty sprzętu, oprogramowania, zużycia energii, zajmowanego miejsca, administracji - urządzenie zgodnie z harmonogramem jest w stanie w minuty uwalniać do lub wycofywać z prywatnej chmury pełne skonfigurowane środowiska WAS dzięki temu wiele grup użytkowników np. grup testowych może współdzielić te same zasoby. Redukcja czasu potrzebnego na udostępnienie zasobów użytkownikom końcowym dzięki temu administratorzy aplikacyjni, developerzy, testerzy mogą być efektywniej wykorzystani do realizacji swoich celów biznesowych Tworzenia środowisk WebSphere – przydzielenie sprzętu, instalacja, wdrożenie, uruchomienie w minuty dzięki udostępnianym przez urządzenie out-of-the-box wzorcom konfiguracji środowisk WAS opartych na najlepszych praktykach i gotowych do re-użycia jako virtualne systemy. Redukcja ryzyka błędów Automatyzację powtarzających się, ręcznych zadań związanych z instalacją i konfiguracją środowisk WAS Uproszczone zarządzanie i utrzymanie Szybkie tworzenie i wycofywanie środowisk WAS oznacza krótszy czas przeznaczany na zarządzanie systemem Modyfikacje systemu i/lub wykonywanie aktualizacji lub poprawek może być raz zastosowane do wirtualnego obrazu i następnie zastosowane do wielu wzorców systemów poprzez kilka kliknięć w celu redukcji lub wyeliminowania potrzeby powtarzania tego dla wielu systemów. Przyjazne użytkownikowi GUI, linia komend i REST API do pracy z urządzeniem Uproszczone zarządzanie licencjami, użyteczne raportowanie i śledzenie całego cyklu życia wirtualnych obrazów w celu możliwości pobrania opłat za udostępnione usługi

14 Klaster 1Klaster 2Klaster 3 100% Utyl. WebSphere Virtual Enterprise 30% Utyl. 5% Utyl.

15 Strategia Feature Packs Rewolucyjny sposób by użytkownik mógł korzystać z nowych technologii bez zmiany wersji serwera aplikacji! WAS 7 Web services EJB 3.0 Web 2.0 WAS 6.1 Wybierz technologie serwera aplikacji, której potrzebujesz Zainstaluj dodatkową funkcjonalność na WAS 7 1. 2. 3. Web services Web 2.0 SCA Zbuduj Serwer Aplikacji taki jaki chcesz bez czekania na nowe wersje. EJB 3.0 Tak jak technologia ewouluje tak i WAS – weź technologię bez czekania na nowe wersje !

16 IBM WebSphere Application Server Version 7 Uproszczenia dla DeveloperówUproszczenia dla Developerów –Nowe i rozszerzone standardy: certyfikacja Java EE 5, EJB3, Web Services –Web 2.0, SIP servlet, SCA –Strategia Feature Pack –Nowy Rational Application Developer dla WAS V7 Fundamenty dla dużej wydajności SOAFundamenty dla dużej wydajności SOA –Wiodąca pozycja w wydajności –Nowy audyt zabezpieczeń –Nowy WebSphere Secure Proxy –Nowy WebSphere Multiple Security Domains –Kerberos Enhancements –Wsparcie Multi-Cell –Skonsolidowana administracja dla WebSphere and DataPower Inteligentne ZarządzanieInteligentne Zarządzanie –Nowe elastyczne zarządzanie : Job Manager, Admin Agent –Nowy Runtime Provisioning –Nowy WebSphere Business Level Applications –Nowy Centralized Installation Manager Ochrona Inwestycji –Zoptymalizowana wydajność –Wsparcie dla Multi-Cell –Wsteczna kompatybilność

17 Rekordowa wydajność WAS V7 – zrób więcej za mniej ! SPECjAppServer2004 –Światowe rekordy wydajności we wszystkich kategoriach benchmarków –Koszt procesowania 130 000 transakcji/s równy połowie ceny konkurencji –Czołowe miejsce w wydajności na core i kategoriach systemów pojedynczych 4 –core SPECjAppServer2005 –8-11% lepsza wydajność niż Sun JDK lub Oracle Jrockit na tym samym sprzęcie WAS 7 Performance V7 Web Services - wydajność lepsza 0 100% w porównaniu do WAS V6.1 Web Services FEP Wydajność pamięci architektury 64-bit równoważna do 32-bit!

18 HA Manager Security SIP Container Web Services EJB Container Web Container V6.1 Server Infrastructure… HA Manager Security SIP Container Web Services EJB Container Web Container V7 Server Infrastructure… Redukcja czasu i zajętej pamięci podczas uruchamiania ! Dynamically Activated When Needed! All Activate d

19 Elastyczne Zarządzanie Application Server Programming Model QoS Security Cluster capable Job Manager - Kontroluje wiele serwerów i DM - Zdalne Zarządzanie - Luźno powiązany, wysoko skalowalny WAS Express Server WAS Server WAS Server WAS Network Deployment Cell Deploy- ment Mgr Admin Agent Admin Agent Admin Agent WAS Network Deployment Cell Deploy- ment Mgr New in WAS V7 Centralna administracja poprzez Job Managera Centraly admin agent dla WAS Express and Base

20 ND Node Agent ND Node Agent Server V7 Deployment Manager WAS Network Deployment V7 Cell ND Node Agent ND V6.0 Nodes ND V7 Nodes V7 Cell może składać się z nodeów 6.0, 6.1 & 7.0 Wsparcie dla pracy ciągłej, 5.1 wsparcie migracji ND V6.1 Nodes ND Node Agent ND V5.1 Nodes Prosta adaptacja nowej infrastruktury ! Dostępne już w v6.0

21 V7 Deployment Manager V6.0 Node V6.1 Node V7.0 Node J2EE 1.2 J2EE 1.3 J2EE 1.4 J2SE 1.4.2 J2EE 1.2 J2EE 1.3 J2EE 1.4 + EJB 3 FEP JSE 5 J2EE 1.2 J2EE 1.3 J2EE 1.4 Java EE 5.0 JSE 6 WAS Network Deployment V7 Cell V5.1 Migration Activities J2EE 1.2 J2EE 1.3 Istniejące aplikacje pracują bez konieczności wykonania zmian na nowej wersji WAS Modele programowania są dodawane, nie zastępowane ! Wsteczna kompatybilność !

22 De wersji V7, pojedyńcza domena zabezpieczeń na cellę Wiele domen zabezpieczeń dostarcza elastycznej konfiguracji zabezpieczeń pod scentralizowanym zarządzaniem Opcja do oddzielenia domeny zabezpieczeń użytkowników od domeny zabezpieczeń administracji WebSphere Multiple Security Domains Większa granularność uprawnień i kontrola nad użytkownikami Applicatio n Admin Subsystem App Server Applicatio n Realm Security Config Application Admin Subsyste m App Server Application Realm Security Config Applicatio n Admin Subsystem App Server Applicatio n Security Config Applicatio n Admin Subsystem App Server Applicatio n Realm Cluster Deployment Manager, Node Agent, Admin Subsystem maja podstawową domenę zabezpieczeń Aplikacje w klastrze współdzielą podstawową domenę zabezpieczeń Aplikacje mogą mieć własną domenę zabezpieczeń. Własną populację użytkowników Realm Security Configuration Deploymen t Manager

23 WAS V7 oferuje rozszerzone wsparcie dla Kerberosa WebSphere Application Server Kerberos KDC Kerberos z/OS KDC WebSphere Application Server/zOS DB2 RACF LDAP Browser clients with desktop single sign-on SPNEGO token over HTTP/S Java clients With desktop single sign-on Kerberos SSO Kerberos cross domain trust Kerberos SSO RACF User Registry LDAP User Registry Kerberos token over RMI/IIOP, Web Services Implementacja Kerberosa dostarcza lepszą interoperacyjność z innymi aplikacjami i środowiskami

24


Pobierz ppt "IMPACT COMES TO YOU 2009 WAS to mało powiedziane ! Czyli jak oszczędzić Twój czas i pieniądze. 17.09.2009, Warszawa Ewa Być Advisory IT Specialist WebSphere."

Podobne prezentacje


Reklamy Google