Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PORÓWNAWCZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W POWIECIE CHEŁMSKIM, MIEŚCIE CHEŁM I TREBISZOWIE W ramach projektu pt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PORÓWNAWCZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W POWIECIE CHEŁMSKIM, MIEŚCIE CHEŁM I TREBISZOWIE W ramach projektu pt."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W POWIECIE CHEŁMSKIM, MIEŚCIE CHEŁM I TREBISZOWIE W ramach projektu pt. Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełma szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej Ryszard Boguszewski Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2 Zawartość analizy Uwarunkowania prawno-instytucjonalne rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej w Polsce i na Słowacji, Główne instrumenty wspierania i promowania turystyki dostępne dla regionów partnerskich, Główne walory turystyczne regionów partnerskich oraz ocena efektywności wykorzystania tych walorów, Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju turystyki Obszary działań w zakresie współpracy międzyregionalnej, Analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie rozwoju współpracy międzyregionalnej i turystyki.

3 Podstawy prawne rozwoju turystyki: W Polsce Na Słowacji Ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Inne ustawy (np. o ochronie przyrody, zabytków, planowaniu przestrzennym, itd.) Ustawy ustrojowe o samorządzie terytorialnym Powstał projekt ustawy o rozwoju turystyki Stosowanie legislacji unijnej w zakresie współpracy międzyregionalnej

4 Ramy instytucjonalne rozwoju turystyki: W Polsce Na Słowacji Poziom centralny – Ministerstwo Sportu i Turystyki + Polska Organizacja Turystyczna (POT) Poziom regionalny – Urzędy Marszałkowskie + Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) Poziom lokalny – Gminy / miasta + Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) + Lokalne Grupy Działania (LGD) Poziom centralny – Słowacka Agencja Rozwoju Ruchu Turystycznego (SACR) Poziom regionalny / lokalny – Urzędy Miast / Miejskie Ośrodki Kultury / Miejskie Ośrodki Informacji turystycznej

5 Praktyka planowania strategicznego: W Polsce Na Słowacji Na poziomie centralnym: (i) Kierunki rozwoju turystyki do 2015, (ii) Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013 Na poziomie regionalnym: (i) Koncepcja Programowo - Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji, (ii) Plan marketingu turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013; (iii) Program rozwoju produktu turystyki aktywnej i kulturowej w województwie lubelskim Na poziomie lokalnym : tworzone są audyty turystyczne oraz lokalne strategie rozwoju turystyki oraz Lokalne Strategie Rozwoju (LSR dla LGD) Na poziomie centralnym: Strategia rozwoju turystyki na Słowacji do roku 2013 Na poziomie regionalnym: każdy z regionów na Słowacji ma obowiązek stworzenia strategii i koncepcji rozwoju turystyki. Kraj Koszycki przygotowywał koncepcję rozwoju turystyki do roku 2009. Na poziomie lokalnym: Każdy z powiatów stopniowo tworzy swoje dokumenty strategiczne dla branży turystycznej.

6 Dostęp do środków zewnętrznych na rozwój turystyki: W Polsce Na Słowacji Na lata 2007-2013 Polska otrzymała z UE prawie 2 300 mln euro na rozwój turystyki Środki dostępne są w ramach programów krajowych (POIG, PO RPW, POKL, PROW), jak i Regionalnych Programów Operacyjnych Orientacyjna wielkość środków dla województwa lubelskiego to ponad 180 mln euro, z tego 65 mln euro pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Słowacja również korzysta ze środków UE na rozwój turystyki, w wysokości ok ?? mln euro Środki są dostępne w ramach programów krajowych (program operacyjny na rzecz konkurencyjności i wzrostu) oraz regionalnych. Dodatkowym źródłem finansowania są programy transgraniczne Słowacji.

7 Analiza potencjałów turystycznych regionów partnerskich: Powiat chełmski Miasto i powiat Trebiszow Powierzchnia – 1 886 km2 (7,5% pow. województwa) Ponad 43% powierzchni to obszary prawnie chronione (PPN, 5 PK, 11 RP, ostoje siedliskowe i ptasie w ramach sieci NATURA 2000) Wiele zabytków dziedzictwa kulturowego (w tym 84 obiektów wpisanych do rejestru WKZ) 6 szlaków turystycznych oraz 2 szlaki rowerowe Miasto o pow. 70km2 (wchodzi w skład subregionu Dolny Zemplin, centrum tokajskiego regionu winiarskiego) Obszary cenne przyrodniczo (w ramach krajowego i europejskiego systemu) W regionie Trebieszowa wytyczono szlak rowerowy łączący wszystkie miejscowości w mikroregionie Tokaj

8 Analiza potencjałów turystycznych regionów partnerskich: Powiat chełmski Miasto i powiat Trebiszow

9 Inicjatywy podejmowane na rzecz promocji turystyki: Powiat chełmski Miasto i powiat Trebiszow Prowadzenie na szeroka skalę działań promocyjno-informacyjnych (wszystkie gminy powiatu mają materiały promocyjne) Miasto Chełm i powiat mają opracowane loga i hasła promocyjne Powiat Chełmski-atrakcyjny i przyjazny

10 Poziom rozwoju współpracy międzynarodowej: Prawie wszystkie gminy prowadzą współpracę międzynarodową (głównie transgraniczną z Ukrainą)

11 Możliwe obszary obecnej (i przyszłej) współpracy: Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie planowania strategicznego (np. opracowanie planu rozwoju turystyki dla powiatu chełmskiego) Współpraca w zakresie rozwoju produktów turystycznych (z wykorzystaniem bogatych doświadczeń przy tworzeniu produktu Tokajski Szlak Wina) Wspólna strategia promowania turystyki i produktów turystycznych (wspólna broszura informacyjna, strona internetowa, udział w targach i imprezach kulturowych, itd.) Zaangażowanie do współpracy gmin partnerskich (z powiatu chełmskiego oraz regionu Trebiszow) Wykorzystanie możliwości finansowania współpracy ze środków UE (RPO WL, PO KL, współpraca międzynarodowa LGD, itd.)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ANALIZA PORÓWNAWCZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ W POWIECIE CHEŁMSKIM, MIEŚCIE CHEŁM I TREBISZOWIE W ramach projektu pt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google