Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł Administratora ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł Administratora ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych,"— Zapis prezentacji:

1 1 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł Administratora ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

2 2 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Klasy Strona 'Klasy' umożliwia administratorowi zarejestrowanie nowej i edycje danych już zarejestrowanej klasy. Po wybraniu tej opcji, na ekranie pojawi się lista z klasami jakie do tej pory zarejestrowano w danej szkole. Na stronie tej, mamy możliwość dodania nowej klasy, edycji już istniejącej lub jej usunięcia. Każda utworzona na tym koncie klasa jest automatycznie wiązana ze szkołą, na koncie której, aktualnie jest zalogowany administrator. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

3 3 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Uczniowie Strona 'Uczniowie' na koncie dyrektora i administratora pozwala na tworzenie i modyfikację listy uczniów należących do wybranej klasy. W dziale tym administrator określa także, login dostępu dla rodziców do konta ucznia. Każdy dodany wpis ucznia, to także możliwe konto dostępu do systemu rodzica. Nauczyciel może dla ucznia wpisywać oceny i nieobecności, ale do tych danych nie mają dostępu rodzice. Aby rodzice uzyskali dostęp do tych danych, konto musi aktywować administrator systemu, zmieniając stan konta na aktywne i wprowadzając hasło dostępu. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

4 4 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Nauczyciele Strona 'Nauczyciele' na koncie dyrektora i administratora umożliwia tworzenie i modyfikację listy nauczycieli pracujących w danej szkole. Każdy dodany wpis nauczyciela tworzy także konto dostępu, umożliwiające zalogowanie się do systemu. W dziale tym administrator ma możliwość definiowania dla każdego nauczyciela przedmiotu którego on uczy, oraz klas w których uczy danego przedmiotu. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

5 5 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Administrator Strona 'Administrator' umożliwia podgląd informacji jakie zostały podane przy rejestracji konta administratora. Znajdują się tam informacje o imieniu i nazwisku administratora oraz do jakiej szkoły jest przypisany. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

6 6 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Kategorie ocen Strona 'Kategorie' na koncie dyrektora i administratora, umożliwia tworzenie listy kategorii ocen, jakie będą występować w ramach wybranej klasy. Ta część aplikacji umożliwia uporządkowanie ocen, wprowadzenie ich podziału. Ma to za zadanie ułatwienie przekazania rodzicom informacji nie tylko o ocenia, ale także informacji za co ta ocena została wystawiona. W systemie, na stałe jest zadeklarowana kategoria oceny o nazwie SEMESTRALNA. Kategoria ta jest zawsze wyświetlana w końcowej kolumnie przy wszelkiego rodzaju podsumowaniach i może być wykorzystana do zapisu oceny za cały semestr. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

7 7 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Oceny Strona 'Oceny' umożliwia wprowadzenie do systemu ocen jakie uczniowie uzyskują na zajęciach lekcyjnych. Oceny te są później widoczne dla rodziców logujących się do kont swoich uczniów. W systemie, można wprowadzić oceny tylko z tych przedmiotów, które są wymienione w planie lekcji tworzonym na zakładce "Plan lekcji". Także kategorie, jakie są dostępne, brane są z listy kategorii, jaką nauczyciel definiuje na zakładce "Kategorie" O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

8 8 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Konto administratora - Nieobecności Strona 'Nieobecności' umożliwia wprowadzenie do systemu nieobecności lub spóźnień jakie uczniowie mają na zajęciach lekcyjnych. Nieobecności te lub spóźnienia są widoczne dla rodziców logujących się do kont swoich uczniów. W systemie, nauczyciel może wprowadzić cztery kategorie nieobecności ucznia na zajęciach: nieobecność nieusprawiedliwioną, nieobecność usprawiedliwioną, spóźnienie i zwolnienie O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

9 9 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Plan lekcji - aktualny Po wejściu do działu planu lekcji pojawia się tabela z zarejestrowanym planem lekcji i informacja o aktualnie przeglądanym semestrze. W tabeli tej oprócz przedmiotów umieszczonych o odpowiednich godzinach, mogą pojawić się dokładne godziny rozpoczęcia zajęć. Nad tabelą znajduje się informacja o okresie w jakim obowiązuje ten plan lekcji oraz wykaz dni wolnych w tym okresie. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

10 10 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora - Plan lekcji - lista Strona 'Plany lekcji - lista' umożliwia podgląd i wprowadzenie do systemu semestru i związanego z nim planu lekcji. Plan lekcji i dane semestru, są widoczne dla rodziców uczniów. Na podstawie tego planu, przedmiotów jaki są w nim zawarte, budowana jest lista przedmiotów dla jakich można wpisywać oceny w dziale oceny. Także na podstawie tego planu tworzona jest informacja o nieobecnościach ucznia na zajęciach szkolnych. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

11 11 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Aktualności - przegląd Strona 'Aktualności - przegląd', umożliwia przegląd informacji, które są publikowane przez nauczyciela dla wszystkich rodziców uczniów z klasy. Tą drogą rodzic może zostać poinformowany o zebraniach klasowych, organizowanych spotkaniach czy wycieczkach. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

12 12 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Aktualności - lista Strona 'Aktualności - lista' umożliwia przegląd, publikowanie, edytowanie i usuwanie informacji, które będą dostępne dla wszystkich rodziców uczniów z klasy. Tą część aplikacji można wykorzystać do powiadamiania rodziców o zebraniach klasowych, organizowanych spotkaniach czy wycieczkach. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

13 13 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Kontakt rodziców - skrzynka Strona 'Kontaktu rodziców - skrzynka' umożliwia przegląd dwustronny kontaktów nauczyciela z wybranym rodzicem ucznia w ramach wybranej klasy. W dziale tym, nauczyciel informowany jest czy są do niego nowe informacje od rodziców oraz czy rodzice odczytali już wszystkie jego wiadomości. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

14 14 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Kontakt rodziców - wiadomości Strona 'Kontaktu rodziców - wiadomości' umożliwia wysłanie wiadomości wychowawcy - administratora do wybranego rodzica lub wysłanie wiadomości przez rodzica do wychowawcy. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

15 15 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Kontakt pracowników - skrzynka Dział kontaktu umożliwia przegląd wiadomości wysyłanych pomiędzy pracownikami szkoły, których użytkownik jest nadawcą lub odbiorcą. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

16 16 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Kontakt pracowników - wyślij Dział kontaktu umożliwia kontakt pomiędzy pracownikami szkoły. Możliwe jest wysyłanie wiadomości do jednej lub kilku wybranych osób. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

17 17 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Raporty szkolne Strona 'Raporty' umożliwia wykonanie na koniec semestru obliczeń dotyczących frekwencji i średnich ocen semestralnych uzyskiwanych przez klasy w danym semestrze. Raporty wykonywane są dla bieżącego semestru każdej klasy. Poprzez zmianę aktualnego semestru dla klasy, można wykonać raport dla dowolnego semestru klasy. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

18 18 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Raporty klasowe Strona 'Raporty klasowe' umożliwia wykonanie na koniec semestru obliczeń dotyczących frekwencji i średnich ocen semestralnych uzyskiwanych przez klasę w danym semestrze. Raporty na koncie wychowawcy wykonywane są dla bieżącego semestru. Poprzez zmianę semestru do wglądu lub aktualnego semestru dla klasy, można wykonać raport dla dowolnego semestru klasy. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

19 19 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Monitowanie - konfiguracja Strona 'Monitowanie - konfiguracja' umożliwia administratorowi lub wychowawcy klasy, skonfigurowanie parametrów problemów wychowawczych o jakich ma powiadamiać system. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

20 20 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Monitowanie - przegląd Strona 'Monitowanie - przegląd' umożliwia przegląd wykrytych zgodnie z konfiguracją problemów wychowawczych dla poszczególnych uczniów. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

21 21 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Pytania - testowe Strona 'Pytania testowe' umożliwia wpis do systemu i edycje już wpisanych przez danego użytkownika pytań, które mogą być wykorzystywane przy generacji testów. O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

22 22 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł administratora – Generuj - test Strona 'Generuj test' umożliwia wygenerowanie testu z wszystkich pytań zarejestrowanych w systemie O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

23 23 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie Moduł administrator – Szkolne druki – dokumentacja wycieczki Strona 'Szkolne druki – dokumentacja wycieczki' umożliwia wygenerowanie druków dokumentacji wycieczki szkolnej zgodnych z przepisami prawa oświatowego, z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie (lista uczestników, adresy, itp.).

24 24 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie Moduł administrator – Szkolne druki – świadectwa Strona Szkolne druki – świadectwa umożliwia wydrukowanie swiadectw, z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie ( data urodzenia, stopnie semestralne, itp.), co znakomicie usprawnia tą monotonną czynność.

25 25 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA MODUŁ ADMINISTRATORA KONIEC O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie


Pobierz ppt "1 PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI DZIENNIKA UCZNIA Moduł Administratora ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY O&S Computer-Soft ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google