Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PI w systemie Technisches Controlling w Vattenfall Hamburg Paweł Maćków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PI w systemie Technisches Controlling w Vattenfall Hamburg Paweł Maćków."— Zapis prezentacji:

1 PI w systemie Technisches Controlling w Vattenfall Hamburg Paweł Maćków

2 O wdrożeniu… Klient TC – Technisches Controlling Czas wdrażania – obecny stan projektu

3 Cele wdrożenia systemu TC Integracja danych z rozproszonych systemów Wybór najlepszych danych do obliczeń Uwzględnienie ręcznej korekty danych Uzupełnianie brakujących danych (dane zapasowe, dane obliczone, …) – obsługa statusu danych Obliczenia na szeregach 15-minutowych Generalizacja danych (15min -> doba -> miesiąc) Obsługa zmiany czasu letni-zimowy Automatyzacja tworzenia raportów Eliminacja redundancji danych

4 Sytuacja wyjściowa 3 istniejące serwery PI: Hafen, Wedel, Tiefstack (odległości do 30km) Wiele rozproszonych systemów –Dane z bieżącej produkcji (PI) –STO (prognozy 2 dni) - Oracle –BIS (zasoby węgla, gazu itp.) – IBM DB2 –ECount (rozliczenia wg liczników) - Text –Trading (handel energią) - Excel –Transmission - Excel –BoFit (plany krótko- i długoterminowe) - Oracle –Plany sprzedaży - Oracle –Systemy giełdowe - Oracle

5 Sytuacja wyjściowa Rozproszone tworzenie raportów Wiele systemów obsługujących dane wprowadzane ręczne (laboratorium, ochrona środowiska, odczyt liczników, aktualne parametry itp.) Wiele istniejących licencji klienckich PI, nieefektywnie wykorzystywanych (ProcessBook, DataLink, ActiveView) Przygotowanie do przekształceń własnościowych – zmiana struktury

6 Istnieje wiele niespójnych modeli używanych do tworzenia raportów Zmiany organizacyjne spowodowały niejasne przyporządkowanie raportów osobom odpowiedzialnym W wielu raportach powtarzają się dane – przeliczane w różny, często niekonsekwentny sposób Wynik wstępnych analiz PlantSoft + Accenture 2004 Raporty wg jednostki organizacyjnejRaporty wg częstotliwości tworzenia

7 Elementy systemu w projekcie TC Nowy serwer PI – Technisches Controlling Serwer Web – ICE – obecnie RtPortal Serwer ACE – wszystkie moduły obliczeniowe: –Importer (ok. 20 modułów) –Calculator - obliczenia na szeregach czasowych wg zadanych schematów –Moduły inicjujące wartości w bazie –Obsługa przyszłych danych –Report Generator Moduły nadzorujące pracę całości – analiza statusów wszystkich elementów + integracja z istniejącym systemem alarmowania IT

8 Report Generator Cel: Automatyzacja tworzenia raportów bazujących na danych z PI –Możliwość definiowania cyklu generacji raportu –Tworzenie stron Web (HTML) z gotowymi raportami lub plików Excel –Zintegrowane wykresy –Unikanie wielokrotnego obliczania tego samego raportu, ale rekalkulacja po zmianie (np. ręcznej) danych –Praca automatyczna (Windows Scheduler) lub ręczna

9 Report Generator (2) Uniwersalny produkt –jako interaktywna aplikacja Excela –jako automatycznie wykonywany moduł ACE – na serwerze –jako wolnostojąca aplikacja, możliwa do wykonania na stacji roboczej Visual Basic VBA, 6.0 lub.net Wdrożenia w różnych branżach –energetyka –produkcja opon –metalurgia

10 Report Generator. Jak to działa? Przygotuj swój raport DataLink korzystając z szablonu: –Dane robocze (funkcje DataLink) –Dane z zewnętrznych baz Nazwij wybrane komórki (DateFrom, DateTo, CreationDate, Creator, Enabled, email…) Wpisz dane raportu w arkuszu konfig. Oczekuj na wynik (plik XLS lub HTML na serwerze)…

11 Przygotowanie raportu -> Excel

12 Report Generator – konfiguracja

13 Report Generator – wersja automatyczna

14 Report Generator (BYŁO-JEST)

15 Przykład – plan pracy bloku (STO) vs. dane aktualne

16 Przykład – prognoza pogody vs. dane aktualne

17 Efekty wdrożenia Poprawa jakości danych (jedno zweryfikowane źródło) Jednolita forma raportów Zintegrowana nawigacja Stały rozwój systemu – włączanie kolejnych danych biznesowych

18 Dalsze prace… Migracja wszystkich modułów obliczeniowych na platformę.net Nowe źródła danych –Dane biznesowe – giełda, kursy walut, emisje CO 2, –Dane z centralego systemu rozliczeń –Nowe dane z systemów planowania –Liczniki w sieci dystrybucji energii cieplnej Nowe raporty


Pobierz ppt "PI w systemie Technisches Controlling w Vattenfall Hamburg Paweł Maćków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google