Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

2 ADRESACI Uczniowie klas I szkół podstawowych; Rodzice; Nauczyciele.

3 w nowym środowisku szkolnym
CEL GŁÓWNY Adaptacja dziecka w nowym środowisku szkolnym

4 CELE SZCZEGÓŁOWE Dla dyrekcji szkoły:
Zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole bezpieczeństwa: właściwie dostosowanego do wzrostu stanowiska pracy odpowiedniego oświetlenia zarówno naturalnego jak i sztucznego prawidłowo ułożonego rozkładu zajęć lekcyjnych.

5 CELE SZCZEGÓŁOWE Dla rodziców:
Podniesienie poziomu wiedzy rodziców nt wybranych elementów zdrowego stylu życia Zapewnienie dzieciom środowiska wolnego od dymu tytoniowego; Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych

6 CELE SZCZEGÓŁOWE Dla dzieci:
Kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków higienicznych, żywieniowych, bezpieczeństwa zainteresowanie dzieci zdrowiem własnym i swoich najbliższych.

7 Koordynator powiatowy
PSSE Chełm - OZiPZ Koordynator szkolny nauczyciel- wychowawca kl. I

8 BLOKI TEMATYCZNE Prawidłowe żywienie; Nadwaga i otyłość;
Higiena jamy ustnej; Ochrona wzroku; Prawidłowa postawa ciała; Prawidłowy rozwój mowy dziecka; Przeciwdziałanie narażeniu na dym tytoniowy; Zapobieganie chorobom zakaźnym; Bezpieczeństwo dziecka; Zdrowie psychiczne.

9 PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Najważniejsze zasady:
Codzienne żywienie powinno składać się z 5 posiłków. Śniadanie to podstawa. Jadłospis i posiłki urozmaicać. Dbać o estetyczny wygląd potraw. Przygotowując posiłki należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Nie należy podawać słodyczy między posiłkami.

10 Nadwaga i otyłość Otyłość to największy problem współczesnej medycyny w krajach ekonomicznie rozwiniętych. Ograniczyć spożycie słodyczy (wycofanie słodyczy ze sklepików szkolnych, uczenie dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych). Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej.

11 HIGIENA JAMY USTNEJ Podstawowe zasady higieny jamy ustnej to:
prawidłowe mycie zębów; ograniczenie spożycia słodyczy; systematyczna kontrola u stomatologa.

12 OCHRONA WZORKU Ważnym elementem ochrony wzroku jest:
odpowiednie oświetlenie miejsca pracy dziecka: naturalnego, sztucznego. badanie wzroku.

13 PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA
Do najczęstszych czynników zaburzających postawę ciała zalicza się: długotrwałe siedzenie w ławce szkolnej, noszenie ciężkich plecaków/tornistrów, czynniki higieniczno – zdrowotne (za daleko od tablicy, złe oświetlenie, nieodpowiednie krzesło i stolik do wzrostu ucznia)

14 PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY
Większość dysfunkcji mowy można zlikwidować systematyczną pracą rozpoczętą już w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

15 PRZECIWDZIAŁANIE NARAŻENIU NA DYM TYTONIOWY
Szkoły wolne od dymu tytoniowego Nowelizacja ustawy15 listopada 2010r. „O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” uświadomienie rodzicom, że palenie przez nich tytoniu ma negatywny wpływ na organizm dziecka. uwrażliwienie dzieci na negatywny wpływ biernego palenia. kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji gdy są narażone na bierne palenie

16 ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECKA
Nowy etap życia dziecka to nowe problemy wpływające na rozwój jego zdrowia psychicznego. W tym okresie ważna jest pomoc i wyrozumiałość. Zagrożeniem dla zdrowia psychicznego jest także wzrost przestępczości w stosunku do nieletnich, agresji i przemocy.

17 MATERIAŁY DO PROGRAMU Informator dla nauczyciela,
Broszura dla rodziców; Zakładki; Kolorowanki.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google