Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znajdź właściwe rozwiązanie Założenia i podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znajdź właściwe rozwiązanie Założenia i podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Znajdź właściwe rozwiązanie Założenia i podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

2 Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, w ramach którego realizowane są trzy programy edukacyjne: Czyste powietrze wokół nas Nie pal przy mnie proszę Znajdź właściwe rozwiązanie

3 Statystyka Choroby powodowane paleniem tytoniu Społeczne skutki palenia tytoniu: 60 tys. zgonów rocznie. Nałogowo pali - 32% Polaków w wieku 15 lat i więcej. 64% chłopców i 53% dziewcząt w wieku 13-15 lat w swoim życiu eksperymentowało z paleniem tytoniu. Niektóre dzieci na początku palą okazjonalnie, ale potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

4 Statystyka Bierne palenie: 1.Wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu, jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. 2. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy.

5 Statystyka Bierne palenie: 80% Palących pali wśród nie palących 48% Pali w obecności dzieci 27% Pali w obecności kobiet w ciąży 25% Polaków jest narażonych na bierne palenie w domu

6 Chemiczny skład dymu tytoniowego

7 Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych, w tym profilaktyki palenia tytoniu.

8 Znajdź właściwe rozwiązanie Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

9 Znajdź właściwe rozwiązanie Cele szczegółowe programu: – Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego – Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich – Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

10 Znajdź właściwe rozwiązanie Adresaci programu: – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – uczniowie gimnazjów – rodzice i opiekunowie dzieci

11 Znajdź właściwe rozwiązanie Realizatorzy programu: – nauczyciele prowadzący edukację prozdrowotną – pedagog szkolny – psycholog szkolny – wychowawcy klas – pielęgniarki szkolne przy współudziale nauczycieli różnych przedmiotów

12 Podsumowanie III edycji programu edukacji antytytoniowej Znajdź właściwe rozwiązanie (2012 – 2013)

13 Znajdź właściwe rozwiązanie W realizacji III edycji programu w roku szkolnym 2012/2013 udział wzięło 79 placówek. W programie uczestniczyło 6664 uczniów, w tym: uczniowie gimnazjum klasy I–III – 3384 uczniowie szkoły podstawowej klasy IV–VI – 3280

14 Znajdź właściwe rozwiązanie W realizację programu włączyli się rodzice – 2790 osób. Udział polegał głównie na uczestnictwie w spotkaniach profilaktycznych, podsumowaniach programu, przygotowaniach do imprez okolicznościowych

15 Sposób realizacji programu Program realizowany według 5 zajęć warsztatowych: 1.Poznajmy się bliżej. 2.Laboratorium ciała. 3.Naucz się mówić nie. 4.Znajdź właściwe rozwiązanie. 5.Uwierz w siebie.

16 Wykłady, Prelekcje, Pogadanki, Prezentacje Imprezy środowiskowe, Przedstawienia, Wystawy Konkursy wiedzy, plastyczne Projekcje filmu Ekspozycja plakatów Informacje na stronie internetowej Podsumowania: festyny pikniki rodzinne Sposób realizacji programu

17 Podsumowanie realizacji programu Realizowane treści programowe korelowały ze Szkolnym Programem Profilaktyki. Program realizowany metodą warsztatową, większość placówek poszerzyło działania o różne formy pracy przy współpracy z psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką. Podsumowania programu realizowane w formie festynów rodzinnych, pikników, dni rodziny.

18 Dokumentacja strona internetowa PSSE w Chełmie www.pssechelm.pl

19

20 Terminy kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu ewaluację programu Należy dostarczyć najpóźniej do dnia : 30.05.2014r. (lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie ul. Szpitalna 48 fax: (082) 565 30 13, e-mail: ozipz@pssechelm.pl

21 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Znajdź właściwe rozwiązanie Założenia i podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google