Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska Szkolenie pt.: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska Szkolenie pt.: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska Szkolenie pt.: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej Wrzesień 2010 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013.

2 I. ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 1.Weryfikacja pomysłu na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej: -zgodność kodu PKD z rozporządzeniem; -budżet ( kosztorys ) – zapewnienie finansowania projektu – REFINANSOWANIE; -liczba utworzonych miejsc pracy a poziom dofinansowania; -koszty kwalifikowalne; -czas potrzebny na realizację inwestycji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 2

3 I. ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 2. Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej: -formularze wniosków i załączników ( ze strony LGD ); -instrukcje wypełniania wniosku i załączników ( ze strony LGD ) – dokumenty wypełniamy zgodnie z instrukcją; -akty prawne, materiały szkoleniowe; -Lokalna Strategia Rozwoju ( zgodność z celami i przedsięwzięciami ) oraz lokalne kryteria wyboru; -numer identyfikacyjny z ARiMR; -kosztorys ( kosztorys inwestorski – w przypadku inwestycji budowlanych ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 3

4 I. ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 2. Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej: - zapytania ofertowe i oferty (w przypadku zakupów powyżej 50 000 PLN ); - inne informacje o planowanej operacji ( projekcja finansowa, konkurencja itd. ); - umowy, pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające prawo własności itp. ) ; - załączniki ze źródeł zewnętrznych ( ZUS, ewidencja działalności gospodarczej, KW itd. );

5 5 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. I. ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 3. Wypełnienie Ekonomicznego Planu Operacji. 4. Wypełnienie wniosku aplikacyjnego. 5. Wypełnienie i skompletowanie załączników.

6 6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. II. WYPEŁNIANIE EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI – punkty krytyczne : - kody PKD; - zbieżność danych sekcji B-4 i H ( koszty rodzajowe ); - tytuł operacji – sekcja C-1( jedyne miejsce na wpisanie tytułu operacji ) - wielkość i wartość planowanej produkcji – sekcja C-4 ( wskaźnik NPV ); - koszty operacji – sekcja C-5 ( ściśle związane z zestawieniem finansowo-rzeczowym we wniosku );

7 7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. II. WYPEŁNIANIE EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI – punkty krytyczne : - zestawienie zakresu rzeczowego operacji – sekcja C-6 ( szczegółowe określenie parametrów ); - źródła finansowania operacji – sekcja C-7 ( wskazanie źródeł zewnętrznych finansowania operacji ); - zatrudnienie – sekcja D; - planowane koszty i przychody związane z operacją – sekcja F i H;

8 8 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. II. WYPEŁNIANIE EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI – punkty krytyczne : - zaktualizowana wartość brutto ( NPV ) – sekcja G ( warunkiem pozytywnej weryfikacji operacji pod kątem uzasadnienia ekonomicznego jest dodatnia wartość NPV, a także dodatnia wartość dochodu przynajmniej w roku docelowym );

9 99 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. II. WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO – punkty krytyczne : -status mikroprzedsiębiorcy ( definicja – punkt 15 ) oraz wartość dodana brutto ( punkt 16 ) – rozróżnienie kosztów/przychodów działalności podejmowanej i rozwijanej; - planowane cele operacji oraz uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD ( punkt 18 ); - wielkość planowanego zatrudnienia ( punkt 18 ); - kod PKD i nazwa działalności ( punkt 20 );

10 10 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. II. WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO – punkty krytyczne : - planowany termin zakończenia etapu/operacji ( punkt 21 ) ; - finansowanie operacji ( punkty 22-30 ) – określenie kosztów kwalifikowanych, w tym szczególne zasady dotyczące zakupu środków transportu, określenie wnioskowanej kwoty pomocy; - zestawienie rzeczowo – finansowe;

11 11 III. WYPEŁNIANIE I KOMPLETOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW : - załączniki na drukach udostępnionych przez ARiMR/LGD ( status mikroprzedsiębiorcy, pomoc de minimis, zgoda właściciela nieruchomości itd.); - załączniki ze źródeł zewnętrznych – wg listy ( ZUS, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej itd.); - załączniki dotyczące robót budowlanych – m. in. kosztorys inwestorski wraz z niezbędnymi załącznikami wg instrukcji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

12 12 III. WYPEŁNIANIE I KOMPLETOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW : -oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność zgodnie z instrukcją; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska Szkolenie pt.: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google