Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne kierunki pedagogiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne kierunki pedagogiczne"— Zapis prezentacji:

1 Współczesne kierunki pedagogiczne
Dr Marcin Wlazło

2 Wykład pierwszy Komparatystyka współczesnych nurtów pedagogiki
Metapedagogika

3 Metapedagogika Metodologia Pedagogika ogólna pedagogiki
Pedagogika krytyczna i porównawcza

4 Pedagogika a nurty filozoficzne
myśl p. angielskiego oświecenia reprezentowana przez J. Locke’a – XVII w. (człowiek – tabula rasa); naturalistyczna filozofia wychowania swobodnego J. J. Rousseau – XVIII w. ; filozofia wychowania “człowieka” i pielęgnowania jego godności J. H. Pestalozziego XVIII/XIX w. ; filozofia postępu przez powszechną oświatę publiczną J. A. Condorceta – XVIII w. ; p. autonomii ludzkiej osoby oparta na krytycznej filozofii I.Kanta – XVIII/XIX w. ; idealistyczna p. woli J. G. Fichtego – XVIII/XIX w.; filozofia wychowania ‘międzypokoleniowego’ F. D. E. Schleiermachera – XVIII/XIX w.; dialektyczna filozofia wychowania ‘wolnej osobowości’ przez jej kształcenie na obiektywnych dobrach ducha ludzkiego G. W. Hegla – XVIII/XIX w. ; p. neohumanizmu W. von Humboldta – XVIII/XIX, który reformował szkolnictwo pruskie; filozofia panteistyczna – ‘nauka o wszystkim w Bogu’ i w tym duchu realizowana p. wieku przedszkolnego (Kindegarten) F. W. A. Froebla XVIII/XIX w.; filozoficzna p. J. F. Herbarta XVIII/XIX w., który pragnął ją uczynić naukową przez oparcie na etyce i psychologii.

5 Najważniejsze nurty w naukach o wychowaniu w XX wieku
nurt pedagogiki psychologicznej i związany głównie z nim wielki ruch ‘Nowego Wychowania‘ (wychowania progresywnego); nurt p. socjologicznej (p. społecznej); nurt p. kultury (p. humanistycznej, personalistycznej) nurt p. egzystencjalnej; nurt p. marksistowskiej.

6 Nowe nurty ostatnich dziesięcioleci
Ruchy kontestacyjne i kontrkultura; New Age; Problemy pedagogiczne ery komputeryzacji i elektroniki - koniec ery Gutenberga i początek ery Marconiego; Nurt radykalnej krytyki szkoły; Poszukiwanie nowych strategii edukacyjnych; Koncepcja 'społeczeństwa wychowującego' i edukacji ustawicznej; Nowe alternatywy pedagogiki humanistycznej i antypedagogika; Pedagogika hermeneutyczna; Nurty postmodernistyczne; Edukacja globalna; Ideologie wychowawcze.

7 Nurty współczesne Pedagogika adaptacyjna, instrumentalna, neobehawioralna, autorytarna. Pedagogika negatywna. "Czarna pedagogika". Pedagogika krytyczna. Pedagogika kliniczna. Pedagogika personalistyczna. Pedagogika fenomenologiczna.  Pedagogika emancypacyjna.   Pedagogika antyautorytarna. Pedagogika dialogu. Inkontrologia. Pedagogika niedyrektywna, funkcjonalna. Pedagogika losu.  Pedagogika postmodernistyczna. Pedagogie pogranicza [antypedagogika/postpedagogika].


Pobierz ppt "Współczesne kierunki pedagogiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google