Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademiaprzyszłościakademiaprzyszłości. plan prezentacji idea, misja, standardy elementarz akademii współpraca ze szkołami i wolontariuszami struktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademiaprzyszłościakademiaprzyszłości. plan prezentacji idea, misja, standardy elementarz akademii współpraca ze szkołami i wolontariuszami struktura."— Zapis prezentacji:

1 akademiaprzyszłościakademiaprzyszłości

2 plan prezentacji idea, misja, standardy elementarz akademii współpraca ze szkołami i wolontariuszami struktura organizacyjna historia i rozwój zamierzenia w marzeniach nasi partnerzy atuty projektu

3 ideaidea Każde dziecko ma prawo do sukcesu (!) Każde, bez wyjątku. Bez względu na wiek, pochodzenie, status materialny czy powszechne opinie... Dlatego inwestujemy w tych, których na pozór przekreśla bieda, trudna sytuacja rodzinna czy szkolna. Bieda to nie tylko brak pieniędzy, to również brak przyjaciół i perspektyw. To także bezradność i przekonanie, że z biedą nic nie da się zrobić. Przerywamy zaklęty krąg biedy, również tej mentalnej.

4 misjamisja Trudności w nauce są powszechnym zjawiskiem. Przyzwyczajeni do tego faktu, nie reagujemy. I tak problem staje się społeczną normą. W rzeczywistości – kłopot nie znika. Przeżywany przez dziecko w samotności, warunkuje często życie poza społeczeństwem. Dzieciom znającym jedynie gorycz niepowodzeń chcemy pomóc w zasmakowaniu własnych osiągnięć. Tym samym przywrócić im utraconą godność i poczucie własnej wartości.

5 standardstandard Indywidualne zaangażowanie w każde dziecko z osobna ma podkreślać jego osobistą wyjątkowość. 1 uczeń w ciągu 1 roku szkolnego – ma zapewnione wsparcie w nauce 1 raz w tygodniu przez 1 wolontariusza – tutora*. Tutor – student uczelni wyższej - niesie w sobie szczególną powinność: motywację do nauki, wysokie aspiracje życiowe, szerokie horyzonty myślenia. Ofiarowuje dziecku swoją dobroć: swój czas, swoje kompetencje, skoncentrowanie właśnie na nim. Pomaga odkrywać ukryty w dziecku potencjał oraz rozbudzać odwagę do marzeń. * tutor - dawn. opiekun, wychowawca; na wyższych uczelniach anglos. - adiunkt kierujący indywidualnie pracą studentów. etym. - ang. z łac. 'obrońca; opiekun małoletnich'

6 nasz elementarz 1. Zapewnij poczucie bezpieczeństwa. 2. Ustal zasady współdziałania. 3. Stosuj pozytywne komunikaty. 4. Sprzyjaj osiąganiu sukcesów. 5. Umacniaj samodzielność. 6. Rozwijaj dociekliwość poznawczą i twórcze myślenie.

7 współpraca ze szkołami Projekt realizowany jest w oparciu o wzajemne zobowiązania zawarte w Porozumieniu między Stowarzyszeniem a partnerską szkołą Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów są bezpośrednimi adresatami projektu Sale szkolne służą spotkaniom uczniów i wolontariuszy Wybrana osoba z grona pedagogicznego –najczęściej pedagog - pełni rolę tzw. koordynatora szkolnego. Przeprowadza odpowiedni nabór uczniów do programu, będąc przy tym stałym konsultantem dla wolontariuszy, w sprawach dot. szczególnych potrzeb uczniów

8 zarządzanie wolontariuszami … profesjonalne i efektywne – to klucz do powodzenia projektu! Do głównych wytycznych należą tu: odpowiednio przeprowadzona rekrutacja obowiązkowe szkolenia wstępne system liderów, odpowiedzialnych za pracę poszczególnych zespołów wolontariuszy w szkołach monitoring dokonywany m.in. poprzez comiesięczne spotkania w zespole liderów wyjazdy motywacyjne indywidualna ścieżka rozwoju – każdy wolontariusz może stopniowo pełnić funkcję lidera, trenera, managera PR, eksperta, asystenta koordynatora – w zależności od zaangażowania i predyspozycji

9 Legenda za całościową realizację projektu odpowiedzialny jest koordynator projektu, wspierany przez asystenta konsultantem merytorycznym dla realizatorów projektu jest ekspert – najczęściej psycholog szkolenia dla wolontariuszy przeprowadza trener w szkołach partnerskich nad realizacją projektu czuwa koordynator szkolny – zazwyczaj pedagog pracę wolontariuszy w danej szkole organizuje lider zespołu), wspierany przez prodziekana ucznia w nauce wspiera bezpośrednio tutor - wolontariusz Koordynator szkolny społeczność

10 rozwój w historii czerwiec 2003 – zbiórka podręczników na Placu Mariackim w Krakowie edycja 2003/2004 – otwieramy grupowe centra korepetycyjne w kilku szkołach edycja 2004/2005 – reaktywujemy program w systemie 1x 1 x 1 x 1, odbywają się szkolenia dla wolontariuszy edycja 2005/2006 – rośnie liczba szkół, uczniów i wolontariuszy edycja 2006/2007 – zostaje opracowany i wydany w formie Vademecum… program akademii, startuje system liderów, otwieramy się na działania w Małopolsce; cieszymy się z pomocy, którą objęliśmy w minionych latach ponad 300 dzieci edycja 2007/2008 - zainicjowanie działań na terenie Kielc, Lublina, Sosnowca i Nowego Sącza, zadbanie o kulturę akademii przyszłości widocznej w oprawie zewnętrznej (indeksy dla uczniów, wyprawki szkolne, wspólne uroczystości dla dzieci i wolontariuszy), w progi akademii rekrutujemy blisko 400 uczniów i tyle samo tutorów

11 inauguracja roku 2007/2008 12 listopada odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Przyszłości WIOSNY. W auli Collegium Novum UJ w roli studentów zadebiutowało 120 dzieci z Krakowa. Wszystkie one dostały z tej okazji specjalne indeksy, a inauguracyjny wykład wygłosili dla nich: ksiądz Jacek Stryczek – Prezes WIOSNY, a także Kasia Rogowiec – jej honorowy Ambasador, dwukrotna Mistrzyni Paraolimpijska. Równolegle inauguracyjne spotkania dla ponad 150 dzieci odbyły się w Kielcach, Oświęcimiu, Lublinie, Sosnowcu i Nowym Sączu.

12 gala sukcesów O tym, że mając niewiele ponad metr, można być człowiekiem sukcesu, mogą zaświadczyć wszyscy, którzy uczestniczyli w Gali Sukcesów Akademii Przyszłości, która odbyła się 17 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była to pierwsza na świecie gala prowadzona przez dzieci, podczas której specjalne Dyplomy Sukcesu trafiły do ponad 150 uczniów Wiosennej Akademii. Wszystkich absolwentów akademii w edycji 2007/2008 było 356! Świadkami tego niezwykłego wydarzenia byli honorowi Ambasadorzy Akademii – Mistrzyni Paraolimpijska Kasia Rogowiec i Rafał Tito Kryla, gwiazda programu You Can Dance.

13 atuty projektu nasze działanie odpowiadają na zdiagnozwaną potrzebę dziecka pomagamy dziecku indywidualnie, z zamysłem długofalowym – inwestujemy w edukację i całokształt rozwoju jego osobowości pracujemy wg przemyślanego programu wychowawczego, którego punktem centralnym jest dbałość o doświadczenie sukcesu zapewniamy wolontariuszom wsparcie merytoryczne, profesjonalną organizację działań, twórczą atmosferę pracy, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, zapobiegamy anonimowości – dbamy o integrację środowiska naszych wolontariuszy na bieżąco weryfikujemy potrzeby naszych beneficjentów oraz podnosimy jakość projektu poprzez konsultacje z ekspertami w różnych dziedzinach nauki przełamujemy bariery społeczne wprowadzając innowacyjne połączenie środowisk szkolnych i akademickich

14 nasi partnerzy


Pobierz ppt "Akademiaprzyszłościakademiaprzyszłości. plan prezentacji idea, misja, standardy elementarz akademii współpraca ze szkołami i wolontariuszami struktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google