Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLIC RELATIONS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLIC RELATIONS."— Zapis prezentacji:

1 PUBLIC RELATIONS

2 Definicje Public Relations
....o dobrych uczynkach i ich rozgłaszaniu nie zapominaj.....

3 Definicje Public Relations
„ przemyślane, planowane i systematyczne staranie wytworzenia i podtrzymywania wzajemnego zrozumienia między organizacją a jej publicznością” definicja Brytyjskiego Instytutu Public Relations

4 Definicje Public Relations
Komunikowanie perswazyjne prawdy zaplanowane w celu oddziaływania na określone publiczności

5 Definicje Public Relations, a propaganda
Public Relations ma znacznie szerszy zakres niż propaganda Public Relations nastawione jest na kreowanie odpowiednich relacji między firmą, a otoczeniem - nie zaś na umacnianie idei odpowiednich dla danego nurtu politycznego czy religijnego Public Relations, jest identyfikowane z informowaniem wszechstronnym i obiektywnym, propaganda ma na celu manipulowanie odbiorcą

6 Definicje Public Relations
Zdobywanie społecznej akceptacji poprzez społeczne akceptowalne działania

7 Definicje Public Relations
Tworzenie dobra i zdobywanie uznania

8 Definicje Public Relations
Działanie plus uznanie

9 Definicje Public Relations
Public Relations to funkcja zarządzania, która nawiązuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki między instytucją oraz grupami (publics), od których zależy jej sukces lub klęska.

10 ISTOTA PUBLIC REALATIONS
komunikacja firmy z jej otoczeniem i to zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym informowanie o osiągnięciach firmy, działaniach przez nią podejmowanych- pozwalaj swoim klientom na czynne uczestniczenie w życiu firmy przekonywanie społeczności do polityki firmy, jej decyzji rynkowych. uzyskanie i utrzymanie przyjaznego nastawienia społeczności, a w długim okresie jej lojalności zachęcenie klientów do określonych zachowań

11 Determinanty rozwoju Public Relations
Wzrost cen klasycznej reklamy telewizyjnej, radiowej i drukowanej w gazetach przy słabnącej tolerancji dla tych działań Wzrastający spadek zainteresowania klasyczną reklamą ze strony tych, do których jest adresowana – obserwujemy wyraźny dystans adresatów. Wzrastający opór określonych grup społecznych przeciwko używaniu TV i radia jedynie dla celów jawnie reklamowych Prawne ograniczenia zakazujące reklamy pewnych branż (tytoniu, alkoholu) Tendencję do redukowania publicznych środków dla określonych zadań społecznych (kultura, oświata, problemy socjalne, ochrona środowiska)

12 Determinanty rozwoju Public Relations
Wzrastającą konkurencję między mediami, zwłaszcza prywatnymi i publicznymi, a także między prasą, a mediami elektronicznymi, która przejawia się między innymi w trosce o transmisję najbardziej interesujących imprez często za środki sponsorów Rozwój prywatnych telewizji, stwarzający możliwości dla nowych form promocji, które dotychczas nie były stosowane w telewizji publicznej Wzrastającą zależność między czasem wolnym, a reklamą Potrzebę innowacji w zakresie komunikowania się ze społeczeństwem Możliwość wykorzystania czasu wolnego do prezentacji image przedsiębiorstw w ramach PR


Pobierz ppt "PUBLIC RELATIONS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google