Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: mgr Anna Grygny Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: mgr Anna Grygny Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: mgr Anna Grygny Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

2 Nowe przepisy wprowadzają następujące zmiany: Wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej wskazano, obok dotychczas wymienionych, terapeutów pedagogicznych;

3 Uzupełniono katalog osób i instytucji, które mogą inicjować udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej o: Kuratora sądowego, Pracownika socjalnego Pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną; Pomoc nauczyciela Asystenta rodziny

4 Wskazano, że pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem; Uzupełniono katalog form pomocy udzielanych przez szkoły – w gimnazjum o warsztaty;

5 Na poziomie gimnazjalnym duży nacisk kładzie się na doradztwo edukacyjno – zawodowe;

6 Zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy – zadania te będzie wykonywał wychowawca – planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin;

7 Wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia jak również – w zależności od potrzeb - innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami oraz poradnią;

8 Zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentowanych w dzienniku zajęć;

9 Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: Zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów; Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – do 8 uczniów; Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – do 5 uczniów; Zajęcia logopedyczne– do 4 uczniów; Zajęcia socjoterapeutyczne – do 10 uczniów.


Pobierz ppt "Opracowanie: mgr Anna Grygny Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google