Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie założeń projektu Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie założeń projektu Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie założeń projektu Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE 29 czerwca 2011r.

2 INFORMACJE O PROJEKCIE Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 2 Projekt Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Okres realizacji: styczeń 2010r. – sierpień 2011r. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

3 CELE PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 3 Cel główny Przeprowadzenie badań i analiz ukierunkowanych na stworzenie obrazu jaworznickiego rynku pracy pod kątem szeroko rozumianych trendów rozwojowych, zachodzących zmian, oczekiwań pracodawców, optymalizacji systemu edukacji w powiecie w odniesieniu do prognozowanych potrzeb rynku pracy

4 CELE PROJEKTU Cele szczegółowe 1.Badanie i analiza potrzeb oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych i obecnych pracowników. 2.Prognozowanie zapotrzebowania na określone zawody oraz ocenienie liczby likwidowanych miejsc pracy. 3.Przeprowadzenie analizy systemu edukacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych pod kątem dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 4

5 CELE PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 5 Cele szczegółowe 4.Badanie i analiza w zakresie ścisłego powiązania oferty szkoleniowej proponowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie z potrzebami lokalnego rynku pracy. 5.Analiza sytuacji gospodarczej firm utworzonych z otrzymanych dotacji przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Jaworzno. 6.Diagnozowanie zmian gospodarczych zachodzących na lokalnym rynku pracy.

6 PRODUKTY I REZULTATY PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 6 Rezultaty: -pogłębienie wiedzy o procesach gospodarczych zachodzących na lokalnym rynku pracy -możliwość przeniesienia wyników badań na określone dziedziny życia gospodarczego i społecznego Produkty: - opracowanie 2 publikacji z przeprowadzonych badań i analiz - wydanie i upowszechnienie 2.400 sztuk publikacji - powstanie narzędzi badawczych

7 FIRMY BADAWCZE Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 7 General Projekt Sp z.o.o. Badania i analizy w zakresie dynamiki zmian gospodarczych w mieście Jaworznie, kształtu jaworznickiego rynku pracy oraz zbieżności rynku pracy z systemem edukacyjnym i ofertą szkoleniową InterActive – Agencja Komunikacji Marketingowej Badania i analizy przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność po uzyskaniu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Dziękuję za uwagę! Monika Mikrut –Koordynator Projektu


Pobierz ppt "Przedstawienie założeń projektu Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google