Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porusz umysł Uczniowie i Uczennice Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Górażdżach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porusz umysł Uczniowie i Uczennice Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Górażdżach."— Zapis prezentacji:

1

2 Porusz umysł

3 Uczniowie i Uczennice Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Górażdżach

4

5 60 godzin rewalidacji indywidualnej

6

7 90 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

8

9

10 90 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

11 60 godzin zajęć logopedycznych

12 30 godzin gimnastyki korekcyjnej

13 30 godzin zajęć socjoterapeutycznych

14 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne

15 30 godzin zajęć komputerowych

16 30 godzin zajęć j. angielskiego

17 Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nr KSI: POKL.09.01.02-16-106/12

18 Opr.: D. Koncewicz


Pobierz ppt "Porusz umysł Uczniowie i Uczennice Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Górażdżach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google