Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wyhamujwpore.pl1 Jak piją dorośli Polacy? wyniki badań zrealizowanych w 2008 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wyhamujwpore.pl1 Jak piją dorośli Polacy? wyniki badań zrealizowanych w 2008 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."— Zapis prezentacji:

1 www.wyhamujwpore.pl1 Jak piją dorośli Polacy? wyniki badań zrealizowanych w 2008 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 www.wyhamujwpore.pl2 Podstawowe pytania badawcze Badanie ilościowe: jakie są aktualne wzory spożywania alkoholu przez dorosłych Polaków? Badania jakościowe: jak osoby pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie oceniają swoje picie? jaką mają świadomość szkód wynikających ze spożywania alkoholu? jak postrzegają limity bezpiecznego spożywania alkoholu?

3 www.wyhamujwpore.pl3 Badania populacyjne 2008 Ogólnopolska próba losowa 1075 osób dorosłych Realizacja terenowa CBOS czerwiec 2008 Badania ilościowe nie odzwierciedlają wiarygodnie ilości spożywanego przez respondentów alkoholu, ale pozwalają poznać wzory konsumpcji alkoholu, postawy, opinie. Konsumpcja napojów alkoholowych deklarowana w badaniach społecznych jest znacznie niższa (40-60%) niż wynika to z danych dotyczących sprzedaży alkoholu

4 www.wyhamujwpore.pl4 Abstynenci występują częściej wśród: - kobiet - osób mających najniższe dochody - osób najstarszych, mających powyżej 65 lat, - badanych z wykształceniem podstawowym, - osób deklarujących się jako wierzące i praktykujące, - mieszkańców wsi i małych miast

5 www.wyhamujwpore.pl5 Powody abstynencji Nie piję : 1. bo nie lubię alkoholu37% 2. ze względów zdrowotnych35% 3. z innych powodów (za niskie dochody, zaangażowanie religijne, uzależnienie własne lub członka rodziny, inne) 8%

6 www.wyhamujwpore.pl6 Co pijemy? Konsumenci: napojów spirytusowych69% wina64% piwa75%

7 www.wyhamujwpore.pl7 Wzory konsumpcji napojów alkoholowych Tylko napoje spirytusowe 8,5% Tylko wino 7,7% Tylko piwo10,0% Spirytusowe i wino 8,4% Spirytusowe i piwo17,6% Wino i piwo13,5% Spirytusowe, wino, piwo34,2% (5% deklaruje picie bimbru, 12% wina domowego)

8 www.wyhamujwpore.pl8 Średnia częstotliwość picia napojów alkoholowych w ciągu roku Napoje spirytusowe34 razy Wino18 razy Piwo67 razy

9 www.wyhamujwpore.pl9 Średnia wielkość konsumpcji przy jednej okazji Napoje spirytusowe180 ml Wino180 ml Piwo670 ml

10 www.wyhamujwpore.pl10 Kiedy pijemy weekendy65% dni powszednie 4% trudno powiedzieć31% Picie codzienne: napoje spirytusowe0,7% wino0,4% piwo2,9%

11 www.wyhamujwpore.pl11 Okazje picia napojów alkoholowych Wódka: spotkania towarzyskie34% imieniny bądź urodziny33% święta (Wielkanoc, Boże Narodzenie) 8% bez żadnej okazji 7% Wino imieniny lub urodziny21% spotkania towarzyskie 20% Święta (Wielkanoc, Boże Narodzenie)15% inne okoliczności15% Piwo bez żadnej specjalnej okazji42% spotkania towarzyskie34% Imieniny, urodziny 5%

12 www.wyhamujwpore.pl12 Gdzie pijemy alkohol? mieszkanie prywatne 61% osób pijących piwo, 70% osób pijących wódkę, 80% pijących wino lokale gastronomiczne 12% piwo, 13% wino, 14% wódkę na wolnym powietrzu 6% wino, 15% wódkę, 28% piwo

13 www.wyhamujwpore.pl13 Z kim pijemy? wódkawinopiwo sam 2% 19% z rodziną 53%67%34% ze znajomymi 62%45%53% z nieznajomymi 2% 0,3%

14 www.wyhamujwpore.pl14 Największe spożycie - kobiety 18-29 i 30-39 lat, panny, wykształcenie wyższe i średnie mieszkanki miast o wielkości 50-500tys i powyżej 500 tys. uczące się, studiujące pracujące jako pracownice umysłowe bez wyższego wykształcenia, nie deklarujące się jako wierzące i praktykujące, lepiej oceniające swoją sytuację materialną

15 www.wyhamujwpore.pl15 Największe spożycie - mężczyźni 30-39 lat i 40-49 lat, wykształcenie zasadnicze zawodowe, robotnicy niewykwalifikowani, mieszkający w miastach od 50-500tys rozwiedzeni i kawalerowie nie deklarujący się jako wierzący i praktykujący, gorzej oceniający swoją sytuację materialną

16 www.wyhamujwpore.pl16 Koncentracja spożycia 100% alkohol odsetek pijących odsetek konsumowanego alkoholu w roku do 1,2l47%5% powyżej 1,2l do 6l34%25% powyżej 6l do 12 l11%24% powyżej 12 l8%46%

17 www.wyhamujwpore.pl17 Badania jakościowe Badanie metodą Focus Group Interview Realizowane przez firmę Inqesta w grudniu 2008 6 grup dyskusyjnych (łącznie 48 badanych): - po 3 grupy w Warszawie i Jeleniej Górze - 4 grupy męskie i 2 grupy kobiece

18 www.wyhamujwpore.pl18 Trudności z oceną własnego wzoru picia wynikają z: innego traktowania piwa, wina i wódki nieznajomości pojęcia porcji standardowej alkoholu, trudności przeliczania wypijanych napojów alkoholowych na czysty (100%) alkohol, braku świadomości, jaka jest pojemność opakowań napojów alkoholowych oraz kieliszków, czy szklanek, w których serwowany jest alkohol (zwłaszcza kobiety).

19 www.wyhamujwpore.pl19 Typowe picie, a ostatnia okazja spożywania alkoholu Kobiety minimalizują swoje picie, a mężczyźni je wyolbrzymiają Podczas ostatniej okazji picia alkoholu kobiety spożyły go znacznie więcej niż wynika to z deklarowanego przez nie, typowego wzoru ich picia (AUDIT), mężczyźni zaś – odwrotnie

20 www.wyhamujwpore.pl20 Przekraczanie limitów W czasie ostatniej konsumpcji alkoholu limit niskiego ryzyka szkód przekroczyło - 33% kobiet - 70% mężczyzn

21 www.wyhamujwpore.pl21 Picie alkoholu źródłem korzyści Alkohol, niezależnie od aktualnego wzoru jego konsumpcji, był dla badanych zdecydowanie częściej źródłem korzyści niż zagrożeń, zatem abstynencja, jako cel oddziaływań profilaktycznych, nie znajduje akceptacji w żadnej z grup osób spożywających alkohol

22 www.wyhamujwpore.pl22 Negatywne konsekwencje spożywania alkoholu Do myślenia o ograniczeniu spożywania alkoholu bardziej motywują społeczne negatywne skutki picia, niż zdrowotne. Ciężkie stany przedawkowania nie są spostrzegane jako szkoda zdrowotna. Klinowanie jest powszechnym sposobem łagodzenia dolegliwości kaca

23 www.wyhamujwpore.pl23 Bezpieczne spożywanie alkoholu w opinii badanych picie, które nie pociąga negatywnych konsekwencji, przy czym gwarancja bezpieczeństwa odnosi się nie tyle do limitów ilości spożywanego alkoholu, ile do okoliczności picia: towarzystwa, miejsca, jedzenia w trakcie picia, rodzaju wypijanego alkoholu.

24 www.wyhamujwpore.pl24 Limity bezpiecznego spożywania picia alkoholu WHO Alkohol jest substancją toksyczną więc picie alkoholu nie jest nigdy całkowicie bezpieczne Na podstawie badań naukowcy ustalili poziomy spożywania alkoholu niosące przeciętnie najmniejsze ryzyko szkód zdrowotnych

25 www.wyhamujwpore.pl25 Limity bezpiecznego picia - mężczyźni Picie okazjonalne jednorazowo nie więcej niż 6 porcji standardowych (60g 100% alkoholu) =3 półlitrowe butelki piwa lub 3 kieliszki wina o pojemności 200ml każdy lub 180 ml wódki. Picie codzienne: co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu nie więcej niż 4 porcje standardowe (tzn. 40g 100% alkoholu) dziennie = 2 półlitrowe piwa, 2 kieliszki wina (12%) o pojemności 200ml lub 120ml wódki. W ciągu tygodnia nie więcej niż 280g 100% alkoholu = 14 półlitrowych butelek piwa, nieco ponad 3 butelki wina (o pojemności 0,75 litra) lub 1 i 3/5 półlitrowej butelki wódki. NIE NA RAZ !

26 www.wyhamujwpore.pl26 Limity bezpiecznego picia - kobiety Picie okazjonalne jednorazowo nie więcej niż 4 porcje standardowe (40g 100% alkoholu) = 2 półlitrowe butelki piwa lub 2 kieliszki wina o pojemności 200ml każdy lub 120 ml wódki. Picie codzienne: co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu nie więcej niż 2 porcje standardowe (tzn. 20g 100% alkoholu) dziennie = 1 półlitrowe piwo, 1 kieliszek wina (12%) o pojemności 200ml lub 60ml wódki. W ciągu tygodnia nie więcej niż 140g 100% alkoholu = 7 półlitrowych butelek piwa, niecałe 2 butelki wina (o pojemności 0,75 litra) lub 4/5 półlitrowej butelki wódki. NIE NA RAZ

27 www.wyhamujwpore.pl27 Źródła wiedzy o alkoholu Podstawą wiedzy o alkoholu są: - doświadczenie ważnych osób dorosłych, - doświadczenia własne Inne źródła: - prasa, reklamy, telewizja: Podkreślano dychotomiczny styl informacji o alkoholu i konsekwencjach picia: Przekazywanie informacji zachęcających do spożywania alkoholu Ukazywanie skrajnej patologii wynikającej z picia

28 www.wyhamujwpore.pl28 Rekomendacje Profilaktyka adresowana do dorosłych konsumentów alkoholu wymaga : Edukowania o szkodach zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu Zachęcania do oceny własnego wzoru picia napojów alkoholowych Poradnictwa w kwestii ograniczania konsumpcji do poziomu niskiego ryzyka szkód


Pobierz ppt "Www.wyhamujwpore.pl1 Jak piją dorośli Polacy? wyniki badań zrealizowanych w 2008 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google