Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży dla zdrowia ich dziecka wzrasta. Jest to prawdopodobnie zasługa prowadzonej przez PARPA w 2007 roku kampanii edukacyjnej. Por ó wnanie wynik ó w badań z 2008 i 2005 roku ukazuje r ó wnież pożądaną zmianę zachowań: w grupie kobiet, kt ó re kiedykolwiek były w ciąży (79% wszystkich kobiet) spożywanie alkoholu w tym okresie deklaruje 12%, podczas gdy w 2005 roku takich kobiet było 16,5%. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży

2 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. W czasie ciąży alkohol najczęściej piły kobiety młodsze, będące obecnie w wieku 18-40 lat (19%), z wyższym wykształceniem (33%). Niepokoić powinien fakt, że 1/3 kobiet z wyższym wykształceniem, będących kiedykolwiek w ciąży, potwierdza spożywanie w tym czasie alkoholu i że odsetek tych kobiet w porównaniu z 2005 rokiem wzrósł niemal dwukrotnie (z 17,8%). Kobiety, które piły alkohol w czasie ciąży (w podziale na wiek) Kobiety, które piły alkohol w czasie ciąży (w podziale na wykształcenie)

3 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Najczęściej alkohol piją kobiety, które deklarują spożywanie ponad 6 l. czystego alkoholu rocznie (57%). Stosunkowo rzadziej piły alkohol w czasie ciąży kobiety deklarujące się obecnie jako abstynentki (4,5%). Poziom spożycia alkoholu przez kobiety, które piły w czasie ciąży

4 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Najczęściej pitym alkoholem w czasie ciąży, według deklaracji respondentek w 2008 roku, było wino (72%), zaś w 2005 roku - piwo (45%). Wódkę w okresie ciąży piło 6% kobiet (w 2005 roku – 8%). Rodzaj pitego alkoholu

5 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Ponad 58% badanych spotkało się w ciągu ostatniego roku z informacją o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży dla zdrowia ich dzieci Odsetek badanych, którzy spotkali się w ciągu ostatniego roku z informacją o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży dla zdrowia ich dzieci

6 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Zdecydowana większość (95%) wszystkich ankietowanych (87% w 2005 roku) zgodziło się ze stwierdzeniem, że picie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci Odsetek badanych uważających, że picie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci

7 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Częściej niż co czwarta kobieta (28%) będąca kiedykolwiek w ciąży stwierdziła, że była przestrzegana przez lekarza przed piciem jakichkolwiek napojów alkoholowych. W porównaniu z rokiem 2005 nastąpiła wyraźna poprawa w tym zakresie (z 19%). Kobiety w ciąży ostrzegane przez lekarza o szkodliwym wpływie alkoholu na dziecko

8 Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Najczęściej wskazywanym źródłem informacji o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży dla zdrowia ich dzieci była telewizja (46%). W dalszej kolejności wskazywano na prasę (19%) oraz radio (13%). Wśród innych źródeł informacji na ten temat wskazywano plakaty, ulotki, informacje od pracowników służby zdrowia oraz Internet Źródła wiedzy o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży


Pobierz ppt "Konferencja prasowa z okazji VIII Światowego Dnia FAS 8 września 2008 r. Świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google