Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

2 Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi: 1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych 2. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany 3. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić 4. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej o zapewnić 5. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą 6. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3 W POROZUMIENIU JEST 892 INSTYTUCJE

4 W POROZUMIENIU JEST 2122 OSOBY

5 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

6 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Poradnia NIEBIESKA LINIA Centrum informacji Pismo NIEBIESKA LINIA Obsługa i rozwój Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

7 (pełnopłatny) (płatny pierwszy impuls) Telefony Niebieskiej Linii

8 Liczba rozmów przeprowadzonych w telefonie Niebieska Linia

9 praca terapeutyczna z dziećmi ofiarami przemocy rozwiązania systemowe - projekt Warszawa Włochy Prawo karne. Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - udzielanie pomocy psychologicznej Interwencja praca psychologiczna przy telefonie NL Praca terapeutyczna z dorosłymi osobami doznającymi przemocy w rodzinie mały świadek Seminaria zorganizowane przez Pogotowie

10 Akcje specjalne Mały świadek – akcja specjalna dotycząca uczestnictwa dzieci w procesach karnych w charakterze świadka Jaki jest kolor niebieskich kart? – akcja specjalna dotycząca niebieskiej procedury

11 Co jeszcze robimy? Pracownicy pogotowia prowadzą zajęcia ze studentami SWPS dotyczące zagadnień przemocy domowej Utrzymujemy kontakty z partnerami zagranicznymi Prowadzimy w Pogotowiu program stażowy dla studentów psychologii Wydaliśmy poradnik dla ofiar przemocy domowej Wydamy poradnik dla profesjonalistów zajmujących się problematyką przemocy domowej Zły dotyk

12 Centrum Informacji


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google