Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

2 19 marca 2009 roku delegacja z Urz ę du Gminy i Miasta w Lubomierzu go ś ci ł a w Mie ś cie Tanvald (Czechy). W trakcie wizyty zosta ł podpisany list intencyjny dotycz ą cy wspó ł pracy mi ę dzy miastami Lubomierz i Tanvald.

3 15 wrze ś nia 2009 roku Gmina Lubomierz podpisa ł a umow ę z Euroregionem o dofinansowanie mikroprojektu realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Progarmu Operacyjnego Wspó ł pracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

4 Partnerem Gminy Lubomierz w projekcie zosta ł o miasto Tanvald reprezentowane przez starost ę Pana Petra Polaka. Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

5 Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

6 W zwi ą zku z projektem Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza! wykonane zostały : Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

7 Flagi miast Lubomierz, Mszana Dolna, Tanvald oraz Wittichenau ze stojakiem:

8 Wirtualny spacer po Gminie Lubomierz:

9 4 rodzaje pocztówek po sztuk:

10 2 000 sztuk map turystycznych:

11 2 000 sztuk przewodników turystycznych:

12 2 sztuki bannerów typu RollUp:

13 Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

14 Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

15 Na zaproszenie burmistrza do Lubomierza przyjecha ł a delegacja z miasta Tanvald : starosta miasta - Pan Peter Polak, zast ę pca starosty - Pan Miroslav Turm oraz sekretarz - Pan Richard Seidel.

16

17

18

19

20 Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Warto ść projektu wyniosła ,91 zł Kwota dofinansowania: ,21 zł

21


Pobierz ppt "Unia Europejska Przekraczamy granice Euroregion Nysa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google