Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy Świat 19 Grudnia 2008 Zarabiaj na szerokim spektrum rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy Świat 19 Grudnia 2008 Zarabiaj na szerokim spektrum rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału."— Zapis prezentacji:

1 Nowy Świat 19 Grudnia 2008 Zarabiaj na szerokim spektrum rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału

2 Strona 2 Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: BNP Paribas Millennium New World ER Index Okres inwestycji:4 lata Gwarancja kapitału:*100% Potencjalny zysk:nieograniczony Partycypacja we wzroście:80-100% netto Minimalna kwota:10.000 zł Okres subskrypcji:17.12.2008 – 13.02.2009 Ryzyko walutowe:brak Forma prawna:polisa, dzięki której produkt zwolniony jest z podatku Belki** Do czasu zakupienia opcji:pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 8 % p.a.

3 Strona 3 Czym jest BNP Paribas Millennium New World Index ? BNP Paribas Millennium New World Index jest to aktywnie zarządzany indeks o z góry ograniczonym ściśle ryzyku o zmiennej strukturze inwestujący na całym świecie na rynkach akcji, także tych najbardziej dynamicznych wśród rynków wschodzących, infrastruktury, surowców oraz na rynku walutowym pozwalający zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach na tych rynkach dzięki możliwości zajęcia krótkiej pozycji na danym rynku. Wyjątkowość modelu zarządzania polega na: Szerokiej dywersyfikacji geograficznej (Europa, Chiny, Rosja, Brazylia, Południowa Afryka, Meksyk, Polska, Czechy, Węgry, Japonia, USA) Szerokiej dywersyfikacji pod względem aktywów (akcje, surowce, infrastruktura i waluty) Możliwości uzyskania zysku także w sytuacji spadków na danym rynku poprzez zajęcie krótkiej pozycji (obstawieniu spadków) Znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury Oparciu strategii zarządzania na teorii, za której wynalezienie Harry M. Markowitz otrzymał nagrodę Nobla Wyjątkowo dużego potencjału silnego wzrostu dzięki możliwej ekspozycji na najbardziej dynamiczne rynki wschodzące

4 Strona 4 Globalne pokrycie możliwości inwestycyjnych przez strategię Strona 4

5 Strona 5 Spektrum możliwości inwestycyjnych indeksu Kategoria aktywaRodzaj aktywa Max możliwa pozycja na spadek Max możliwa pozycja na wzrost Max zmiana miesięczna pozycji Rynki rozwinięte Indeks spółek amerykańskich -25%25%100% Indeks spółek japońskich -25%25%100% Indeks spółek europejskich -25%25%100% Indeks spółek brytyjskich -25%25%100% BRIC Indeks spółek chińskich 0%25%100% Indeks spółek rosyjskich 0%25%100% Indeks spółek brazylijskich 0%25%100% Indeks spółek indyjskich 0%15%100% Pozostałe rynki wschodzące Indeks spółek krajów NEXT 11 Core 7 0%25%100% Indeks spółek z Polski, Czech i Węgier 0%25%100% Indeks spółek z południowej Afryki 0%25%100% SurowceIndeks surowców -25%25%10% InfrastrukturaIndeks spółek infrastrukturalnych 0%10% Rynek walutowy Dolar/Euro -25%25%100% Real brazylijski/Euro -10%10%

6 Strona 6 Filozofia strategii – bezpieczeństwo i stabilność a potencjał dynamiki wzrostu Celem strategii jest więc: zapewnienie wysokich i stabilnych zysków w trakcie światowej dekoniunktury jak i umożliwienie bardzo wysokich wyników dzięki ekspozycji na wzrost najbardziej dynamicznych rynków wschodzących w momencie powrotu światowej gospodarki do wzrostów Wybór krajów BRIC, Next 11 oraz Europy Środkowo-Wschodniej podyktowany został wyjątkowo wysokim potencjałem wzrostu, który można zobrazować zestawieniem dynamiki wzrostu PKB tych krajów na tle krajów G7 (7 najbogatszych krajów):

7 Strona 7 Strategia inwestycyjna (1) W celu wygenerowania możliwie dużego zysku przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka strategia inwestycyjna za swoje cele stawia: uchwycenie najsilniejszych trendów rynkowych kontrolę ryzyka dywersyfikację Oczekiwany zysk Oczekiwana zmienność Korelacja między aktywami Optymalny portfel Możliwości inwestycyjne Aktywa nr 1 Aktywa nr 2… Założenia dotyczące zarządzania ryzykiem Model alokacji aktywów

8 Strona 8 Strategia inwestycyjna (2) Miesięczne zmiany składu portfela odbywają się na podstawie: Szacowanych oczekiwanych stóp zwrotu z poszczególnych aktywów na podstawie historycznych stóp zwrot Szacowanej oczekiwanej zmienności stóp zwrotu poszczególnych aktywów, dla tego samego oczekiwanego zysku dokonany zostanie wybór aktywów o najmniejszej zmienności Wykluczenie aktywów nadmiernie ze sobą skorelowanych Z kolei restrykcyjna kontrola ryzyka odbywa się poprzez: Ograniczenie ekspozycji na poszczególnych indeksach Ograniczenie możliwości zajmowania pozycji krótkiej na niektórych indeksach, w szczególności rynków wschodzących Ograniczenie możliwości zmiany ekspozycji na części indeksów do 10 p.p. z miesiąca na miesiąc Ograniczenie docelowej zmienności do 12 % Ograniczeniu ekspozycji portfela od 0 do +100 % netto

9 Strona 9 Wyniki historyczne Historyczne wyniki indeksu*** na tle rynków akcji wskazują na to, że strategia osiąga najlepsze wyniki charakteryzując się jednocześnie bardzo dużą stabilnością i powtarzalnością wyników.

10 Strona 10 Wyniki historyczne na tle polskiej giełdy Strona 10 Także w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy podczas gdy inwestorzy na polskiej giełdzie przeżywają nerwowe chwile strategia doskonale sprawdza się i przyniosła zysk rzędu 10,75 % netto jednocześnie zachowując duże mniejsze wahania.***

11 Strona 11 Wyniki historyczne na tle polskiej giełdy **** Strona 11 W październiku i listopadzie 2008r. nerwowość inwestorów na parkietach całego świata sięgała zenitu, co miało swoje obicie w gwałtownych wyprzedażach i spadku indeksów giełdowych. Stabilność indeksu New World w tym okresie potwierdza wyjątkowość przyjętej strategii.

12 Strona 12 Inwestor: zainteresowany inwestycją, która ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowany unikalną ekspozycją na rynki wschodzące takie jak Next 11 zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zainteresowany unikalnym produktem na rynku finansowym umożliwiającym inwestycję na rynkach walutowym, nieruchomości i surowców przy jednoczesnej gwarancji kapitału zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń zainteresowany zyskiem absolutnym a nie jedynie pobiciem benchmark`u, co w tradycyjnym funduszu może oznaczać tylko mniejszą stratę niż poniósł rynek Dla kogo jest ten produkt

13 Strona 13 Do najważniejszych zalet produktu należą: bardzo wysoki 4 letni wzrost indeksu BNP New World Millennium Index - od 29 października 2004r. do 29 października 2008r. indeks odnotował wzrost o 87,47%* natomiast od 6 stycznia 2003 do 29 października 2008r. indeks może pochwalić się wzrostem aż o 133,17%**** sprawdzony model aktywnego zarządzania, który w praktyce pozwala zarabiać niezależnie od sytuacji rynkowej, a więc zarówno na wzrostach jak i spadkach, także w ostatnich miesiącach dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta – inwestycja w różne klasy aktywów 100% gwarancji kapitału brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z podatku od zysków kapitałowych dzięki odpowiedniej konstrukcji prawnej (grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie) brak ryzyka walutowego alternatywa dla depozytu i funduszy inwestycyjnych możliwość wycofania środków w trakcie inwestycji dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta – inwestycja w różne klasy aktywów oraz możliwość zarabiania na spadkach Najważniejsze korzyści

14 Strona 14 * Inwestycja Nowy Świat nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. ***Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg za okres 2007.06.01r. do 2008.10.29 **** Wyniki osiągnięte przy 100% partycypacji, wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. **** Źródło: BNP Paribas, dane za okres 21.11.2002 – 22.09.2008 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wszelkie przedstawiona w materiale symulacje i wyniki dotyczące indeksu BNP Paribas Millennium New World ER są jedynie symulacjami istnienia indeksu w przeszłości przy zachowaniu wszelkich zasad tworzenia takich symulacji. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

15 Zapraszamy Kontakt: Guru Financial Telefon dostępny 24H: 666960888 E-mail: biuro@gurufinancial.plbiuro@gurufinancial.pl


Pobierz ppt "Nowy Świat 19 Grudnia 2008 Zarabiaj na szerokim spektrum rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google