Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Zaliczenie semestru letniego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Zaliczenie semestru letniego"— Zapis prezentacji:

1 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Zaliczenie semestru letniego
Organizowanie społeczności lokalnej 2013 rok.

2 BADANIE I DZIAŁANIE Celem badania nie jest samo badanie, ale ulepszanie rzeczywistości, a więc podjęcie działania. Tak rozumiane podejście określamy jako badania aktywizujące lub badanie i działanie (actions research).

3 ROZPOZNANIE ŚRODOWISKA
Rozpoznając środowisko zakładamy uruchomienie procesu: PROBLEMY I POTRZEBY (świadomość i chęć ich rozwiązania) ZASOBY (siły społeczne w środowisku i ich wzajemne relacje) DZIAŁANIE (cel i wizja zmiany)

4 FAZY BADANIA I DZIAŁANIA
Badania nie należy traktować wyłącznie jako rejestracji aktualnego stanu rzeczy, lecz również jako początek rozwiązywania problemów. „BADANIE I DZIAŁANIE” DZIELI SIĘ NA TRZY GŁÓWNE FAZY: poznanie środowiska zdiagnozowanie głównych jego problemów analiza potencjału społeczno-kulturowego (określenie i odkrycie ważnych sił społecznych oraz poznanie istniejących relacji w środowisku)

5 POZNANIE ŚRODOWISKA - LUDZIE
Należy dokonać analizy i oceny danych demograficznych, poznać liczbę osób zamieszkujących nasz teren działania, rozkład wieku (ustalić grupy dominujące), przyjrzeć się strukturze rodzin (wielodzietne, czy raczej małe), liczbie bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób korzystających z pomocy społecznej. Wszystkie dane są niezbędne przy planowaniu działań w środowisku, pozwalają precyzyjniej określić co, po co, dla kogo, kiedy, gdzie.

6 POZNANIE ŚRODOWISKA - INSTYTUCJE
Konieczne jest zebranie informacji o instytucjach z terenu naszego działania. Te instytucje to: urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, organizacje społeczne, pozarządowe i religijne, handel i usługi itp. Istotne są relacje, jakie są między nami lub jakie mogą być w przyszłości. Powinniśmy poznać status prawny, misję i cele działania tych placówek. Analizujmy też posiadane przez nie zasoby (budynki, programy, ludzie, środki, kontakty).

7 POZNANIE ŚRODOWISKA MIEJSCA / TERENY
Musimy zidentyfikować wszystkie potencjalne miejsca, które można wykorzystać - skwer, pusty plac, strych, piwnica lub klub bilardowy. Istotne są także kanały komunikacji, których będziemy mogli używać podczas kampanii informacyjnej (lokalna prasa, gablotka osiedlowa, witryna sklepowa, itp.).

8 POZNANIE ŚRODOWISKA TRADYCJA DOŚWIADCZENIE SPOŁECZNE
Poznanie środowiska nie będzie pełne jeśli nie przyjrzymy się również: jego historii, tradycji, która na trwale zadomowiła się nie tylko w zabytkach, ale też w sposobie postrzegania przez mieszkańców współczesnych problemów, lokalnym układom i niewidzialnym siłom regulującym wewnętrzne życie danej społeczności (świadomość nieformalnych wpływów i sieci powiązań z pewnością ułatwi uniknięcia przypadkowych konfliktów i zaskoczenia irracjonalnością wielu sytuacji).

9 DIAGNOZA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW
Dysponując wiedzą o środowisku można przystąpić do badania potrzeb i problemów mieszkańców. WYKORZYSTUJEMY W TYM CELU: badanie dokumentów, ankiety, obserwacje, wywiady swobodne, wywiady narracyjne, zogniskowane wywiady grupowe (focus group). Można także wykorzystać fotografię celem zlustrowania części mapy związanej z lustracją terenu.

10 TRZY KATEGORIE ROZMÓWCÓW
OSOBY FUNKCYJNE ZWYKLI MIESZKAŃCY PRZYJEZDNI

11 I KATEGORIA OSOBY FUNKCYJNE
Wyróżniamy dwie grupy osób funkcyjnych: ze względu na pełnione funkcje, co zobowiązuje je do dostrzegania problemów i poszukiwania dróg rozwiązań osoby, których zawód powoduje większy niż średni kontakt z członkami danej społeczności

12 II KATEGORIA ZWYKLI MIESZKAŃCY
CHODZI TU O ZWYKŁYCH MIESZKAŃCÓW DANEJ OKOLICY, CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Droga doboru próby do badań: wskazanie pewnej grupy przez osoby funkcyjne wykorzystanie kontaktów osobistych – zwracamy się do ludzi, których znamy i dalej postępujemy metodą „śnieżnej kuli” („snow ball”) – jedna osoba wskazuje kolejną osobę do rozmowy, ta kolejną i tak kula się powiększa.

13 III KATEGORIA PRZYJEZDNI
Osoby przyjezdne, które chwilowo przebywają na danym terenie np.: wizytatorzy, osoby będące na szkoleniu. Osoby te nie idą utartymi ścieżkami, a więc postrzegają wszystko inaczej, widzą wiele rzeczy, które dla mieszkańców są oczywiste i nie zwracają na nie uwagi.

14 ODKRYCIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO ŚRODOWISKA, CZYLI POZNANIE SIŁ SPOŁECZNYCH I ICH WZAJEMNYCH RELACJI Po przeprowadzonych w różnej formie badaniach oraz podjęciu działań (spotkania, odwiedziny w domach i instytucjach) rozpoczyna się analiza zebranej wiedzy oraz sporządzanie dokumentu „Mapa zasobów i potrzeb”. W dokumencie tym oceniamy zarówno siły instytucjonalne (czym się zajmują, a czym nie, jaką mają kadrę, zasoby materialne i finansowe, programy, kontakty), indywidualne (osoby cieszące się autorytetem, posiadające wiedzę, wpływy i kontakty), jak i kapitał kulturowy środowiska (historia, tożsamość kulturowa, tradycja, idee, doświadczenie społeczne, pamięć społeczna itp.). Ponadto określamy w nim rzeczywiste relacje, jakie istnieją pomiędzy różnymi podmiotami w środowisku.

15 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB BADANIE – DZIAŁANIE KROKI
LUSTRACJA SPOŁECZNA DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB ANALIZA POTENCJAŁU SPOŁECZNO – KULTUROWEGO NAKREŚLENIE PROFILU SPOŁECZNOŚCI OPRACOWANIE MAPY ZASOBÓW I POTRZEB

16 LUSTRACJA SPOŁECZNA LUDZIE / DEMOGRAFIA INSTYTUCJE / ORGANIZACJE
BADANIE DZIAŁANIE LUDZIE / DEMOGRAFIA Nawiązywanie kontaktów bezpośrednich w instytucjach dysponujących danymi statystycznymi, ujawnienie zasobów informacyjnych, np.: założeń strategii gminy, internet, dane statystyczne INSTYTUCJE / ORGANIZACJE Internet, rozmowy w instytucjach/organizacjach PRZESTRZEŃ / MIEJSCA Spacer po okolicy TRADYCJA / DOŚWIADCZENIE Nawiązywanie bliskiego, emocjonalnego kontaktu podczas rozmów o tradycji rodzinnej, umożliwienie ujścia ukrytym pasjom ludzi, umożliwienie spotkania „młodych” ze „starymi”. KANAŁY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Rozpoznanie za pomocą kogo i czego można komunikować się w społeczności( media, słupy, gazetki lokalne itp.

17 DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB
BADANIE DZIAŁANIE JAKOŚCIOWE BADANIE POGŁĘBIONE Nawiązanie merytorycznego i osobistego kontaktu z różnymi grupami mieszkańców (grupy celowe) i indywidualnymi osobami. Szansa na stałe pozyskanie ich do współpracy. WYBÓR PROBLEMU Co jest domunujące? OPRACOWANIE Cytaty z rozmów, wyniki badań, ilościowe i jakościowe, uchwycenie sedna

18 ANALIZA POTENCJAŁU SPOŁECZNO – KULTUROWEGO
BADANIE DZIAŁANIE ANALIZA RELACJI W ŚRODOWISKU Na podstawie przeprowadzonych badań w podanych obok kategoriach ANALIZA SWOT ANALIZA WPŁYWÓW SPOŁECZNYCH KLUCZOWE ORGANIZACJE I OSOBY

19 NAKREŚLENIE PROFILU SPOŁECZNOŚCI
BADANIE DZIAŁANIE SPORZĄDZENIE MAPY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO Wersja papierowa + prezentacja power point

20 OPRACOWANIE MAPY ZASOBÓW I POTRZEB
BADANIE DZIAŁANIE Prezentacja na forum 

21 TERMIN WYKONANIA MAPY Prezentacje map


Pobierz ppt "MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Zaliczenie semestru letniego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google