Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie badań – ilościowe v. jakościowe - porównanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie badań – ilościowe v. jakościowe - porównanie"— Zapis prezentacji:

1 Strategie badań – ilościowe v. jakościowe - porównanie

2 Porównanie strategii (1)

3 Porównanie strategii (2)

4 Porównanie strategii (3)

5 Porównanie strategii (4)

6 Porównanie strategii (6)

7 Wybór strategii Jak prowadzić proces eksploracji (odkrywania, badania)? Odpowiedź na to pytanie wiąże się z dylemat wyboru strategii : badania ilościowe czy badania jakościowe? Współczesna pedagogika dopuszcza współistnienie wielu paradygmatów naukowych, a w badaniu rzeczywistości edukacyjnej akceptowane są metodologie badań ilościowych i jakościowych. Zawsze jednak badanie, czyli opisywanie, wyjaśnianie i rozumienie (korespondujące z zastosowaniem określonej interpretacji) praktyki edukacyjnej prowadzi do budowania teorii, która jest symboliczną reprezentacją badanego fragmentu rzeczywistości edukacyjnej.

8 Triangulacja Triangulacja (pierwotnie zastosowana w badaniach jakościowych, N. Denzin) to strategia polegająca na łączeniu w jednym badaniu różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się (komplementarnych) metod badawczych, technik, materiałów empirycznych, perspektyw teoretycznych (paradygmatów) oraz obserwatorów (badaczy). Poznawczo najbardziej korzystne jest prowadzenie ilościowych badań jako wstęp do badań jakościowych. Krytycy koncepcji triangulacji (nurt pozytywistyczny) wskazują, że nie można bezkrytycznie jej stosować, może być użyteczna do pozyskiwania danych (poszerzać pole widzenia badanych zjawisk), ale nie jest gwarancją rzetelności i trafności badań.

9 Typy triangulacji Typy triangulacji (Norman Denzin)
Triangulacja źródeł – polega na wykorzystaniu i porównywaniu danych pochodzących od różnych osób, z różnych miejsc i z różnego czasu. Triangulacja badaczy – wyraża się poprzez porównywanie wniosków, do których dochodzi kilku badaczy pracujących w tym samym terenie. Triangulacja metod – porównuje się dane zebrane za pomocą różnych metod, na przykład ankiety i wywiadu otwartego. Triangulacja teorii – porównuje się interpretacje danych dokonywane w różnych perspektywach teoretycznych.

10 Triangulacja w badaniach pedagogicznych
Triangulacyjna perspektywa w badania pedagogicznych, łączenie metod ilościowych i jakościowych, daje możliwość prowadzenia wieloaspektowych projektów badawczych przekraczających perspektywę jednego paradygmatu i wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom: pluralizacja form rodziny oraz wpływ niżu demograficznego na wychowanie dzieci, szkołę i pracę z młodzieżą, integracja europejska i społeczne skutki globalizacji oraz ich wpływ na przeobrażenia w sferze kształcenia, wychowania i kwestii socjalnych, skutki przemian technicznych i masowego bezrobocia strukturalnego oraz ich wpływ na zawodowe kształcenie i dokształcanie.


Pobierz ppt "Strategie badań – ilościowe v. jakościowe - porównanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google