Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W. 7 Metody prezentacji wyników i interpretacji danych [ilościowych]

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W. 7 Metody prezentacji wyników i interpretacji danych [ilościowych]"— Zapis prezentacji:

1 W. 7 Metody prezentacji wyników i interpretacji danych [ilościowych]

2 Prezentacja opracowanego materiału statystycznego
Uporządkowany materiał statystyczny można prezentować w postaci: tabel (tablic) statystycznych wykresów. Tabele proste – zawierają jeden szereg statystyczny, prezentują obraz struktury badanej zbiorowości, ale dostarczają stosunkowo mało informacji Tabele złożone (kombinowane, tabele kontyngencji) – charakteryzują badaną zbiorowość według dwóch lub więcej cech jednocześnie i ilustrują związek między cechami, zmiennymi Wykresy – graficzny sposób prezentacji danych, dający syntetyczny obraz struktury zbiorowości (np. wykres kołowo), przedstawiający szereg statystyczny (rozdzielczy) w układzie współrzędnych (np. wykres słupkowy, histogram, wielobok liczebności)

3 Wysocy 21 23 44 Średni 12 14 26 Niscy 10 22 43 49 92 suma kobiety
Tabela 32. Wzrost badanej grupy studentów I roku z uwzględnieniem płci badanych (l. bez.) Główka tabeli N: 92 Pytanie 32 kobiety mężczyźni ogółem Wysocy 21 23 44 Średni 12 14 26 Niscy 10 22 suma 43 49 92 Boczek tabeli Uwagi: ………………………….. Źródło: Obliczenia własne

4

5 Tytuł tabeli W tytule tabeli (dot. to również wykresów)
określa się badaną zbiorowość statystyczną pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym, zagadnienie (problem), którego dotyczy tabela, określa się kryterium grupowania zbiorowości, określa się jednostkę miary.

6 Oznaczenia w tabelach:
Kreska (–) zjawisko nie wystąpiło Znak (x) wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe „W tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy Kropka (.) – oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Zero (0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) lub (0,00) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 lub 0,005

7

8 Uwagi do budowy tabel tablica powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne wyjaśnienia, tablica powinna stanowić logiczną całość i zawierać tylko konieczne dane, dane w tablicy muszą być tak uszeregowane, aby czytający rozumiał cel tablicy, jednostki miary muszą być ściśle określone, po sporządzeniu tablicy należy ją skrupulatnie sprawdzić, pamiętając, że nawet najmniejszy błąd podrywa zaufanie czytelnika do innych danych zawartych w tablicy, a tym samym do całości badania.

9 Wykresy Wykres ujmuje zjawisko w sposób syntetyczny, w związku z tym zawiera mniej szczegółów niż tabela. Wykresy należy traktować jako uzupełnienie tablic. Wykresy nie powinny być przeładowane, muszą być estetyczne, pozwalać na wszechstronną ich interpretację.

10 Wykresy Każdy wykres powinien posiadać tytuł, źródło danych, na podstawie których został sporządzony Powinien mieć legendę, czyli wyjaśnienie zastosowanych symboli, znaków, barw oraz przyjętej skali

11 Wykresy powierzchniowe

12 Podstawowe cechy strukturalne próby ankietowej (liczba ważnych przypadków: N=620)
Wykres kołowy

13 Wykres słupkowy

14

15

16

17 OHP 2000

18

19

20 - wieloboki liczebności
- wykresy liniowe

21

22 Niekliniczny wskaźnik populacyjnego zdrowia psychicznego Polaków i ocena sytuacji politycznej w kraju Źródło danych: wskaźnik zdrowia psychicznego – badania własne; ocena sytuacji politycznej - CBOS Wykres liniowy

23

24

25

26 Diagram 13. Ocena wybranych doradców przez uczestników (skala: 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa, średnia arytmetyczna). Wykres ramkowy

27 Manipulowanie wykresami -
naturalna skala pytania od 1 do 5 (śred. arytm.)

28 Manipulowanie wykresami - przeskalowanie wykresu


Pobierz ppt "W. 7 Metody prezentacji wyników i interpretacji danych [ilościowych]"

Podobne prezentacje


Reklamy Google