Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bovis Lend Lease Kontrola Postępu Robót w Trakcie Budowy pod Względem: Harmonogramu Kosztów Jakości Control of Project Progress in Terms of Time, Cost.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bovis Lend Lease Kontrola Postępu Robót w Trakcie Budowy pod Względem: Harmonogramu Kosztów Jakości Control of Project Progress in Terms of Time, Cost."— Zapis prezentacji:

1 Bovis Lend Lease Kontrola Postępu Robót w Trakcie Budowy pod Względem: Harmonogramu Kosztów Jakości Control of Project Progress in Terms of Time, Cost and Quality Henryk Liszka Dyrektor Regionalny na Europę Wschodnią Bovis Lend Lease Warszawa, 13 maj 2002

2 Konspekt Prezentacji Wprowadzenie Kontrola harmonogramu, kosztów i jakości jako podstawowe elementy zarządzania realizacją budowy Inne elementy zarządzania budową Podsumowanie Dyskusja

3 Podstawowe elementy zarzadzania realizacja budowy Harmonogram Koszty Jakość Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Ochrona środowiska

4 Kontrola Czasu Realizacji / Harmonogramu - Schedule Control Kontrola harmonogramu budowy (Construction Schedule) w fazie wykonawczej prowadzona jest na bazie harmonogramu projektu (Project / Master Schedule) opracowanego w fazie wstępnej budowy

5 Kontrola Harmonogramu - Cykl Rozwoju Harmonogramu Harmonogram Ramowy Harmonogram Budowy Harmonogram Projektu

6 Kontrola Harmonogramu - Cykl Rozwoju Harmonogramu Harmonogram Budowy Harmonogram Projektu 1. Wybór Generalnego Wykonawcy lub (Construction Managera) 2. Wybór Projektanta / Konsultantów 3. Przygotowania Prawne 4. Badania Gleby 5. Prace Projektowe 6. Uzyskiwanie Pozwoleń 7. Ropoczęcie pakietów krytycznych 8. Okres mobilizacji Wykonawcy / Wykonawców (CM) 9. Prace Przygotowawcze 10. Budowa Harmonogram Ramowy

7 Kontrola Harmonogramu - Cykl Rozwoju Harmonogramu Harmonogram Ramowy Harmonogram Budowy 1. Wybór Generalnego Wykonawcy lub (Construction Managera) 2. Wybór Projektanta / Konsultantów 3. Przygotowania Prawne 4. Badania Gleby 5. Prace Projektowe 6. Uzyskiwanie Pozwoleń 7. Ropoczęcie pakietów krytycznych 8. Okres mobilizacji Wykonawcy / Wykonawców (CM) 9. Prace Przygototowawcze 10. Budowa Harmonogram Projektu Harmonogram Projektowania Design Schedule Harm. Pozyskiwania Wykonawców Procurement Schedule

8 Kontrola Harmonogramu - Cykl Rozwoju Harmonogramu Harmonogram Ramowy Harmonogram Projektu 1. Wybór Generalnego Wykonawcy lub (Construction Managera) 2. Wybór Projektanta / Konsultantów 3. Przygotowania Prawne 4. Badania Gleby 5. Prace Projektowe 6. Uzyskiwanie Pozwoleń 7. Ropoczęcie pakietów krytycznych 8. Okres mobilizacji Wykonawcy / Wykonawców (CM) 9. Prace Przygototowawcze 10. Budowa Harmonogram Budowy

9 Kontrola Harmonogramu - Konstrukcja Harmonogram Budowy Harmonogram Prac na Budowie Harmonogram Projektowania Harmonogram Odbiorów Harmonogram Pozyskania Wykonawców

10 Kontrola Harmonogramu - Przykłady Przykład 1 - Budowa hali przemysłowej w systemie Generalnego Wykonawstwa

11 Kontrola Harmonogramu - Przykłady Przykład 1 - Budowa hali przemysłowej w systemie Generalnego Wykonawstwa

12 Kontrola Harmonogramu - Przykłady kod czynności data rozpoczęcia Data zakończenia czas trwania

13 Kontrola Harmonogramu - Przykłady Przykład 1 - Budowa hali przemysłowej w systemie Generalnego Wykonawstwa

14 Kontrola Harmonogramu - Przykłady Czas trwania czynności Czynność krytyczna zaawansowanie czynności wydarzenie Oznaczenia czynności

15 Kontrola Harmonogramu - Przykłady Przykład 1 - Budowa hali przemysłowej w systemie Generalnego Wykonawstwa

16 Kontrola Harmonogramu - Przykłady przedstawienie czynności

17 Kontrola Harmonogramu - Przykłady przedstawienie czynności

18 Kontrola Harmonogramu - przeprowadzanie kontroli Stopień zaawansowania prac na budowie - posiadający bezpośredni wpływ na harmonogram prowadzenia budowy i datę zakończenia projektu - może być kontrolowany na dwa sposoby: bezpośrednio przez Specjalistę ds. Planowania na podstawie relacji zebranych od branżowych Inspektorów Nadzoru

19 Kontrola Harmonogramu - uaktualnianie harmonogramu Uaktualnianie harmonogramu w miarę postępu prac na budowie może następować poprzez: zdefiniowanie stanu procentowego zaawansowania robót zdefiniowanie przewidywanego czasu zakończenia danej czynności / prac

20 Kontrola Harmonogramu - uaktualnianie harmonogramu Przykład: Uaktualnianie harmonogramu budowy z wykorzystaniem systemu do planowania Primavera

21 Kontrola Harmonogramu - uaktualnianie harmonogramu ACTIVITY FORM AZ10 Activity ID: 1-BA1-010 Calendar ID: 1 TF: 0 Title: APPOINT MULTIDISCIPLINARY DESIGN CONSULTANT PCT: 0.0 ES: 13NOV01* EF: Orig. duration: 0 Actual Start: LS: 13NOV01 LF: Rem. duration: 0 Actual Finish: Activity Codes: -------------------------------------------------------------------------------- DATE CONSTRAINTS: Start no earlier than 12NOV01 Start no later than Finish no earlier than Finish no later than Start on Mandatory Start Mandatory Finish FLOAT AN D DURATION CONSTRAINTS: (Choose one) Zero Free Float (ZFF) Zero Total Float (ZTF) Hammock Activity (HA) Expected Finish (XF) Expected Finish Date Start Flag (SF), Finish Flag (FF), Start Milestone (SM), Finish Milestone (FM) or None (Blank): SM -------------------------------------------------------------------------------- Commands:Add Delete Edit Help More Next Return autoSort Transfer View Window Windows :Act.codes Budget Constraints Dates Financial Log Pred Res Succ cUstom

22 Kontrola Harmonogramu - systemy / software Planowanie i monitorowanie harmonogramu budowy można prowadzić z wykorzystaniem następujących systemów: Primavera- planowanie / monitorowanie MS Project- planowanie SureTrak- planowanie / monitorowanie PowerProject - planowanie

23 Kontrola Kosztów - Cost Control Sposób kontroli kosztów budowy (cost control) w fazie wykonawczej zależny jest od przyjętego sposobu realizacji inwestycji (procurement route), np: Generalnego Wykonawstwa Inwestorstwa Zastępczego (Construction Management) innych

24 Kontrola Kosztów - Cost Control Kontrola kosztów prowadzona być może przez: Inwestora Inwestora Zastępczego (Construction / Project Managera) Wykonawcę Dedykowanego konsultanta ds. kontroli kosztów np. Audytora Bankowego (Mortgage Monitoring)

25 Kontrola Kosztów - Generalne Wykonawstwo Koszt budowy realizowanej w systemie Generalnego Wykonawstwa jest ustalany przed rozpoczęciem realizacji i gwarantowany przez Wykonawcę. Elementy mające wpływ na zmianę kosztu budowy w trakcie jej realizcji: zmiana zakresu robót dodatkowe koszty projektowania zmiana harmonogramu ustawodawstwo

26 Kontrola Kosztów - Generalne Wykonawstwo Przykład: Zestawienie kosztów budowy budynku biurowego wraz z garażem podziemnym Powierzchnia całkowita: 16,5 tys. m2 Powierzchnia biurowa:11,0 tys. m2 Powierzchnia garażu: 5,5 tys. m2

27 Kontrola Kosztów - GW - Budynek Biurowy a b c gwarantowana cena budowy lump sum koszt jednostkowy m2 (USD) unit cost

28 Kontrola Kosztów - Generalne Wykonawstwo + PM Rozbicie kosztów budowy na podstawowe zakresy prac (pakiety robót) jest często przygotowywane przez Wykonawcę na wniosek Inwestora bądź sprawującego nadzór inwestorski Project Managera lub też Konsultanta ds. Kosztów

29 Kontrola Kosztów - Generalne Wykonawstwo + PM Przykład: Rozbicie kosztów budowy hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym

30 Kontrola Kosztów - GW - Rozbicie Kosztów Budowy

31

32

33

34

35 Kontrola Kosztów - GW - Porównywanie ofert Porównywanie ofert obejmuje: Porównywanie pozycji wyceny Porównywanie kosztów jednostkowych

36 Kontrola Kosztów - Inwestorstwo Zastępcze (CM) Kontrola kosztów prowadzona w systemie Inwestorstwa Zastępczego (Construction Management) jest rozbudowanym procesem opartym o system pakietowy trwającym przez cały okres realizacji budowy.

37 Kontrola Kosztów - Inwestorstwo Zastępcze (CM) Kontrola kosztów budowy (Cost Control) w fazie wykonawczej prowadzona jest na bazie wyceny kosztów budowy (Cost Estimate) opracowanej w fazie wstępnej budowy

38 Kontrola Kosztów - CM - Cykl Rozwoju Planu Kosztów Wycena Budowy Plan Kosztów Wstępny Plan Kosztów

39 Kontrola Kosztów - Construction Management - Plan Kosztów

40 Kontrola Kosztów - CM - Plan Kosztów / Budżet

41 Kontrola Kosztów - CM - Plan Kosztów / Aktualne Zaangażowanie

42

43 Kontrola Kosztów - CM - Plan Kosztów / Koszt Końcowy

44

45 Kontrola Kosztów - Construction Management Kontrola kosztów budowy prowadzona w systemie Construction Management obejmuje: regularne monitorowanie budżetu kontrolę / negocjowanie cen prac poszczególnych pakietów w przeprowadzanych przetargach kontrolę zgodności prac projektowanych z budżetem

46 Kontrola Kosztów - Construction Management Kontrola kosztów budowy prowadzona w systemie Construction Management obejmuje - cd: aktualizację budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Klienta prowadzenie rozliczeń płatności wobec Wykonawców kontrolę przepływu gotówki - Cash Flow

47 Kontrola Kosztów w Czasie - Cash Flow Cash Flow - Sprawozdanie z przepływu strumieni pieniężnych (gotówki) jest obrazem zaangażowania środków finansowych w czasie realizacji budowy Jest połączeniem elementów: - harmonogramu i - planu kosztów

48 Kontrola Kosztów w Czasie - Cash Flow

49

50

51 Kontrola Kosztów - systemy / software Planowanie i kontrolę kosztów budowy można prowadzić z wykorzystaniem następujących systemów: standardowych - np: Norma indywidualnych - bespoke korporacyjnych - Hummingbird

52 Kontrola Jakości - Quality Control Kontrola jakości w trakcie realizacji budowy obejmuje następujące zagadnienia:

53 Kontrola Jakości - Quality Control Zespoły projektowe pod nadzorem Construction Managera Gwarancje wykonawcy Gwarancje jakości złożone przez wykonawcę Referencje wykonawcy Inne zobowiązania wykonawcy PAKIETY WYKONANIA ROBÓT PAKIETY WYKONANIA ROBÓT PROJEKTOWANIE WYŁONIENIE WYKONAWCY WYŁONIENIE WYKONAWCY Wykonalność Prefabrykacja Koordynacja Tolerancje Wyszczególnienie-Specyfikacje Testy / Procedury kontrolne Próbki i modele /makiety Certifikaty Gwarancje Szczegółowość informacji w Dokumentacji Przetargowej Faza P R Z Y G O T O W A W C Z A ETAP ZAGADNIENIA

54 Kontrola Jakości - Quality Control Wykonawcy, Zakres pod kierownictwem Construction Managera Niezależne testy i Kontrole Jakości poza budową. Testy i kontrole zlecone instytucjom, jeśli wymagane Faza W Y K O N A W C Z A ETAP ZAGADNIENIA PRODUKCJA i PREFABRYKACJA POZA BUDOWĄ PRODUKCJA i PREFABRYKACJA POZA BUDOWĄ DOSTAWA i MAGAZYNOWANIE DOSTAWA i MAGAZYNOWANIE FAZA WYKONAWCZA FAZA WYKONAWCZA ROZRUCH i DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ROZRUCH i DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Źródła dostaw Metody testów i kontroli Siła robocza Identyfikacja kontroli wykonawcy Magazynowanie poza budową Zabezpieczenia Środki transportowania/ metody pakowania Częstotliwość dostaw Kontrola w miejscu dostawy Magazynowanie na budowie Zgodność ze specyfikacjami Kolejność i metody wykonania Próbki / testy Inspekcje i protokołowanie Certyfikaty Procedury prób i rozruchu Rysunki powykonawcze i instrukcje obsługi Zalecenia producentów Usuwanie usterek Nadzór budowy przez Construction Managera i kontrolowanie wykonawców

55 Inne Elementy Zarządzania Budową Do innych istotnych elementów zarządzania realizacją budowy należą: kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy ochrona środowiska

56 Podsumowanie - Kluczowe elementy zarządzania budową kontrola harmonogramu - Schedule control kontrola kosztów - Cost control Cash flow- koszty w czasie Kontrola Jakości - Quality Control Inne elementy

57 Dyskusja


Pobierz ppt "Bovis Lend Lease Kontrola Postępu Robót w Trakcie Budowy pod Względem: Harmonogramu Kosztów Jakości Control of Project Progress in Terms of Time, Cost."

Podobne prezentacje


Reklamy Google