Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY LICZENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY LICZENIA."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY LICZENIA

2 Systemy liczenia. 333= 3*100+3*10+3*1
System dziesiętny jest systemem pozycyjnym, co oznacza, że wartość liczby zależy od pozycji na której się ona znajduje np. w liczbie 333 każda cyfra oznacza inną wartość bowiem: 333= 3*100+3*10+3*1 każdą z cyfr mnożymy przez tzw. wagę pozycji, która jest kolejną potęgą liczby 10 będącej podstawą systemu liczenia co możemy zapisać jako: 333(10) =3*102+ 3* *100 a dowolną liczbę dziesiętną można zapisać jako: L(10) =an*10n + an-1*10n-1 + an-2*10n a2*102 + a1* a0*100 Przy czym współczynniki an mogą mieć wartość 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 © Wiesław Sornat

3 Czy można liczyć inaczej ?
Można stworzyć dowolny pozycyjny system liczenia o podstawie np. 2, 3, 4, 7, 8, 16. W technice komputerowej praktyczne zastosowanie znalazły systemy: o podstawie 2 - tzw. system binarny (dwójkowy) używany do przechowywania i przetwarzania danych przez układy elektroniczne komputera o podstawie tzw. system heksadecymalny (szesnastkowy), używany głównie do prezentacji niektórych danych m.in adresów komórek pamięci © Wiesław Sornat

4 System binarny. Zgodnie z pokazanym poprzednio na przykładzie systemu dziesiętnego rozwinięciem liczbę w systemie o podstawie 2 możemy więc przedstawić jako: L(2) =an*2n + an-1*2n-1 + an-2*2n a2*22 + a1* a0*20 a współczynniki an mogą przybierać tylko dwie wartości: 0 lub 1 Uwaga! Zwróćmy uwagę, że ilość dostępnych cyfr w systemie jest równa podstawie systemu, a więc w syst. dziesiętnym – 10, w systemie dwójkowym – 2 itd. © Wiesław Sornat

5 System szesnastkowy Także analogicznie do systemu dziesiętnego czy binarnego liczbę w systemie szesnastkowym (o podstawie 16) możemy przedstawić jako: L(16) =an*16n + an-1*16n-1 + an-2*16n ... +a2*162 + a1* a0*160 natomiast współczynniki an mogą być liczbami: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 jednak aby zapis liczby był jednoznaczny, na każdej pozycji powinna być umieszczona tylko 1 cyfra – np. pisząc 145 nie możemy mieć wątpliwości czy kolejne cyfry tak zapisanej liczby to: czy Cyfry od 10 do 15 zastąpiono w zapisie literami: 10 - A, B, 12 – C, 13 – D, 14 – E, 15 – F © Wiesław Sornat

6 Z systemu do systemu Posługiwanie się różnymi systemami liczenia wymaga umiejętności nie tylko przedstawiania liczb w różnych systemach ale również konwersji (zamiany) liczby przedstawionej w jednym systemie na liczbę w innym systemie. Najwygodniej jest to powierzyć komputerowi ale należy poznać zasady takiej zamiany © Wiesław Sornat

7 Zamiana liczby dziesiętnej na binarną
69 34 17 8 4 2 1 Najmłodszy bit Najstarszy bit Podstawowy sposób polega na kolejnym dzieleniu liczby dziesiętnej przez 2 z resztą i zapisaniu liczby od najstarszego do najmłodszego bitu więc: 69 (10)= (2) Każdą pozycję liczby binarnej nazywamy bitem (binary digit) i jest to najmniejsza jednostka ilości informacji © Wiesław Sornat

8 Zamiana liczby binarnej na dziesiętną
Przypomnijmy, że aby obliczyć dziesiętną wartość naszej liczby binarnej mnożymy cyfrę stojącą na każdej pozycji przez jej wagę, czyli kolejną potęgę liczby 2 będącej podstawą systemu (2)=1*26 + 0* *24+0*23 + 1* *21 + 1*20 = = =69 © Wiesław Sornat

9 Algorytm zamiany liczby dziesiętnej na binarną
© Wiesław Sornat

10 Jak przedstawić liczbę dziesiętną w systemie heksadecymalnym?
Nasza liczba dziesiętna 69 to binarnie: Algorytm zamiany liczby binarnej na heksadecymalną jest następujący: dzielimy liczbę binarną na tzw. kęsy o długości 4 bity (licząc od ostatniej pozycji) czyli: Dla każdego kęsa znajdujemy wartość dziesiętną i zapisujemy ją w postaci heksadecymalnej binarnie dziesiętnie heksadecymalnie tak więc: 45(16)=4* *160=64+5=69 © Wiesław Sornat W przypadku gdy długość kęsu jest mniejsza od 4 uzupełniamy ją z przodu zerami

11 Kodowanie informacji Przedstawiając liczbę dziesiętną w systemie binarnym czy też heksadecymalnym musimy pamiętać, że w dalszym ciągu jest to ta sama liczba lecz przedstawiona za pomocą innego zestawu znaków. Możemy więc mówić o kodzie binarnym czy też kodzie heksadecymalnym © Wiesław Sornat

12 Zasada tworzenia kodu Zbiór symboli B Zbiór symboli A A2 B2 A1 B1 A3
© Wiesław Sornat

13 Kodowanie liczb 1000101 Liczby binarne Liczby dziesiętne 69
Liczby heksadecymalne 45 © Wiesław Sornat

14 Jak wprowadzić do komputera informacje tekstowe?
Jak już wiemy do przechowywania i przetwarzania danych przez układy elektroniczne komputera używany jest system binarny. Należy więc przedstawić tekst za pomocą liczb czyli jednoznacznie przyporządkować literom i innym znakom alfanumerycznym - liczb (numerów). W ten sposób powstał w 1965 r. kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Oczywiście kod ten jest jawny i używany przez wszystkich użytkowników i twórców oprogramowania. Jest to kod 7 bitowy, a więc możemy za jego pomocą przedstawić 27 czyli 128 znaków. W 1981 r. IBM wprowadził rozszerzony do 8 bitów kod, co pozwala na przedstawienie 256 znaków (w tym znaki specjalne, graficzne, matematyczne i diakrytyczne znaki narodowe) © Wiesław Sornat

15 Fragment tabeli kodu ASCII
Znak Kod dzies. Kod binarny A 65 a 97 B 66 b 98 C 67 c 99 K 75 k 107 L 76 l 108 ź 171 Ż 189 179 Ă 198 + 188 - 196 © Wiesław Sornat

16 Piszemy w kodzie ASCII A l a 65 97 108 01000001 00110001 01101100
dziesiętnie binarnie © Wiesław Sornat

17 Kod UNICODE 256 znaków alfanumerycznych jakie można zakodować za pomocą rozszerzonego kodu ASCII nie dawało możliwości zakodowania znaków diakrytycznych wielu języków np.:japońskiego, arabskiego, hebrajskiego itp. Odpowiedzią jest kod nazywany UNICODE o długości 16 bitów dla każdego znaku, a to daje już możliwość zakodowania 216 czyli znaków © Wiesław Sornat

18 Kodowanie w praktyce Jednostka centralna © Wiesław Sornat

19 Jednostki informacji 1kbit [Kb]=210b=1024 bity
1Mbit[Mb]=1024 Kb= bity 1 byte=8 bitów 1kB =210bajtów=1024 B 1MB=1024 KB= B © Wiesław Sornat


Pobierz ppt "SYSTEMY LICZENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google