Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR URZĘDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR URZĘDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR URZĘDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

3 Instytucja Pośrednicząca II stopnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4 Projekt realizowany w partnerstwie Partner Wiodący: Powiat Lubelski Partnerzy Projektu: Powiat Bialski Powiat Biłgorajski Powiat Chełmski Powiat Hrubieszowski Powiat Janowski Powiat Krasnostawski Powiat Kraśnicki Powiat Lubartowski Powiat Łęczyński Powiat Łukowski Powiat Opolski Powiat Parczewski Powiat Puławski Powiat Radzyński Powiat Rycki Powiat Świdnicki Powiat Tomaszowski Powiat Włodawski Powiat Zamojski

5 Głównym celem projektu jest wzrost zdolności instytucjonalnych samorządów regionu lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej jakości usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym. CELE PROJEKTU Cele szczegółowe: -podniesienie standardów obsługi klienta w jednostkach samorządowych, -usprawnienie wdrażania lokalnej polityki rozwoju, -poprawa sprawności i jakości pracy kadry urzędniczej, -otwarcie samorządów na współpracę z instytucjami

6 Pracownicy zatrudnieni w urzędach gmin i starostwach powiatowych województwa lubelskiego w liczbie 2000 osób (za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowa musi być ważna na dzień rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, na które został zakwalifikowany). Zakłada się uczestnictwo szeregowych pracowników oraz pracowników szczebla kierowniczego. Uczestnicy będą pochodzić w 80% z urzędów gmin wiejskich i miejsko- wiejskich w 20% ze starostw powiatowych. W każdym powiecie przewidziane jest przeszkolenie 100 pracowników – 80 z urzędów gmin i 20 ze starostwa. Udział uczestników w szkoleniu jest bezpłatny – rozliczany czasem pracy pracownika (niepieniężny wkład własny jednostki delegującej pracowników) BENEFICJENCI PROJEKTU

7 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Koordynator Powiatowy Zadania: -Prowadzenie rekrutacji na terenie powiatu -Prowadzenie ewidencji uczestników -Prowadzenie monitoringu uczestnictwa -Przekazywanie uczestnikom niezbędnych informacji -Nadzorowanie rozliczeń wkładu własnego wnoszonego przez jednostki samorządu terytorialnego -Współpraca z wykonawcami przy technicznej organizacji szkoleń Powiatowe spotkania rekrutacyjne (20 SPOTKAŃ)

8 WARUNKI UCZESTNICTWA -Złożenie formularza zgłoszeniowego -Złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu -Zgoda kierownika jednostki na udział w szkoleniu

9 PROMOCJA PROJEKTU Konferencja rozpoczynająca (kończąca) realizację projektu Strona www projektu Ogłoszenia w prasie Plakaty, ulotki, materiały promocyjne Powiatowe spotkania rekrutacyjne

10 EWALUACJA PROJEKTU Analiza przedrealizacyjna - spotkania dyskusyjne kierowników JST(2008r.) – 20 spotkań Analiza zdolności administracyjnych JST – badanie ankietowe (2008r.) Badanie ankietowe uczestników szkoleń (2009r. - 2010r.) Bieżący monitoring (2008r. - 2010r.)

11 SZKOLENIA a) Szkolenia specjalistyczne (64-godzinne): - księgowość i finanse, - public relations - prawo wspólnotowe, - fundusze europejskie, - realizacja lokalnych strategii rozwoju, - współpraca z organizacjami pozarządowymi, b) Szkolenia ogólne (48 – godzinne) - teczka urzędnika - zarządzanie czasem, - obsługa klienta - prawo administracyjne

12 SZKOLENIA c) szkolenia informatyczne –kompleksowe szkolenia ECDL (w wymiarze 160 godzin): –podstawy obsługi komputera (64 –godzinne) –szkolenia z obsługi pakietów biurowych (64-godzinne) –szkolenia z obsługi aplikacji cyfrowych dla JST (64- godzinne) d) szkolenia na odległość wybierane spośród tematyki szkoleń specjalistycznych, ogólnych i informatycznych

13 SZKOLENIA Grupy szkoleniowe 20 - osobowe (szkolenia informatyczne 16 - osobowe), Zajęcia odbywają się w godzinach pracy (6-8 godzin dziennie), maksymalnie 2 - 3 razy w tygodniu, Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie, Szkolenia organizowane na terenie partnerskich powiatów Warunek ukończenia szkolenia -obecność w 80% zajęć szkoleniowych, zaliczenie egzaminu (o ile program danego szkolenia przewiduje taki egzamin)

14 ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU 600 osób ukończy szkolenia specjalistyczne 700 osób ukończy szkolenia ogólne 500 osób ukończy szkolenia informatyczne 200 osób ukończy szkolenia na odległość Zostanie zrealizowanych 7 392 godzin szkoleniowych 360 osób skorzysta z więcej niż jednego kursu w ramach projektu

15 Zadanie 1 Zarządzanie projektem 845 250,00 zł Zadanie 2 Promocja Projektu 133 000,00 zł Zadanie 3 Realizacja szkoleń specjalistycznych dla JST 793 600,00 zł Zadanie 4 Realizacja szkoleń ogólnych dla JST 595 200,00 zł Zadanie 5 Realizacja szkoleń informatycznych dla JST 873 600,80 zł Zadanie 6 Realizacja szkoleń na odległość dla JST 350 000,00 zł Zadanie 7 Wewnętrzna ewaluacja projektu 67 000,00 zł BUDŻET PROJEKTU

16 Koszty ogółem - 4 007 866,80 zł Wnioskowane dofinansowanie – 3 783 150,00 zł Koszty bezpośrednie – 3 930 466,80 zł Koszty pośrednie – 77 400,00 zł Wkład własny 224 716,80 zł (niepieniężny wkład własny JST delegujących pracowników na szkolenie) Koszt przypadający na jednego uczestnika – 2 003,93 zł BUDŻET PROJEKTU

17 ATUTY PROJEKTU Zróżnicowana oferta szkoleniowa (szkolenia specjalistyczne, ogólne, informatyczne - razem 14 modułów tematycznych), Szkolenia bezpłatne Krótkie formy szkoleniowe (64-, 48 – godzinne, wyjątek 160 -godz. ECDL) Dopasowanie tematyki szkoleń do aktualnych potrzeb i zainteresowań (analiza przedrealizacyjna) Elastyczność związana z lokalizacją szkoleń (szkolenia na terenach partnerskich powiatów) Nowoczesne, atrakcyjne formy przekazu (szkolenia na odległość) Rekrutacja otwarta planowana przez cały okres realizacji projektu Możliwość uczestnictwa w więcej niż jednym szkoleniu Sprawny przepływ informacji (Koordynatorzy Powiatowi)

18 Dziękuję za uwagę

19 Biuro Projektu: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin tel: (081) 534-96-51 szkoleniaefs@powiat.lublin.pl szkoleniaefs@powiat.lublin.pl Małgorzata Olechowska – Manager Projektu Paweł Kowalik – Kierownik Wykonawczy Barbara Małek – Kierownik Finansowy


Pobierz ppt "NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR URZĘDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google