Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmiankowana po raz pierwszy pod nazwą Mizzla w 1232 w nadaniu księcia wielkopolskiego Władysława Odonica wsi Chwarszczany wraz z 1000 łanami ziemi (ok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmiankowana po raz pierwszy pod nazwą Mizzla w 1232 w nadaniu księcia wielkopolskiego Władysława Odonica wsi Chwarszczany wraz z 1000 łanami ziemi (ok."— Zapis prezentacji:

1

2 Wzmiankowana po raz pierwszy pod nazwą Mizzla w 1232 w nadaniu księcia wielkopolskiego Władysława Odonica wsi Chwarszczany wraz z 1000 łanami ziemi (ok. 15-17 tys. ha) między Odrą, Wartą i Myślą [2]. Kolejna wzmianka pod nazwą Mizla w 1234 w dokumencie fundacyjnym księcia pomorskiego Barnima I, w którym nadaje on wieś Dargomyśl i 200 łanów ziemi nad rzeką chwarszczańskim templariuszom. Ze względu na liczne posiadłości templariuszy nad Myślą w XIII w., nazywana jest ona niekiedy "najbardziej templariuszową rzeką w Polsce". W 1755 na polecenie króla Fryderyka II założona została w Reczycach huta żelaza napędzana wodami Myśli. Władysława OdonicaChwarszczanyłanamiha OdrąWartą [2]Barnima IDargomyślłanów chwarszczańskimFryderyka II Reczycach Nazwę Myśla wprowadzono urzędowo w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Mietzel.

3 Rzeka w dużej części zachowała swój pierwotny bieg, dzięki czemu koryto często meandruje, tworząc liczne zakola, rozlewiska i stawy przyrzeczne. W górnym biegu przepływa przez obszar chronionego krajobrazu pod nazwą Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie, w środkowym biegu przez obszar chronionego krajobrazu pod nazwą Wysoczyzna Gorzowska, a dolny bieg i ujście znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Wokół rzeki znajduje się wiele ciekawych środowisk o randze lokalnej: lasów lęgowych, torfowisk, stawów i starorzeczy. Spotykane ptaki: zimorodki, siniaki, bociany czarne, gęgawy, perkozy rdzawoszyje, żurawie, kania czarna i ruda, puszczyki, sowy pójdźki i płomykówki. Zwierzęta: nietoperze, bobry, traszka grzebieniasta, wydra i żółw błotny oraz większość gatunków ryb typowych dla środowiska rzecznego.Parku Krajobrazowego Ujście Wartylasów lęgowychtorfowisk starorzeczyzimorodkisiniaki bociany czarnegęgawyperkozy rdzawoszyje żurawiekania czarnarudapuszczykisowy pójdźkipłomykówkinietoperze bobrytraszka grzebieniastawydrażółw błotny

4


Pobierz ppt "Wzmiankowana po raz pierwszy pod nazwą Mizzla w 1232 w nadaniu księcia wielkopolskiego Władysława Odonica wsi Chwarszczany wraz z 1000 łanami ziemi (ok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google