Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN W KLASIE VI. INFORMACJE DLA RODZICÓW Termin sprawdzianu Termin sprawdzianu 2 kwietnia 2009 roku (czwartek) godz. 9.00 godz. 9.00 Termin dodatkowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN W KLASIE VI. INFORMACJE DLA RODZICÓW Termin sprawdzianu Termin sprawdzianu 2 kwietnia 2009 roku (czwartek) godz. 9.00 godz. 9.00 Termin dodatkowy:"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN W KLASIE VI

2 INFORMACJE DLA RODZICÓW

3 Termin sprawdzianu Termin sprawdzianu 2 kwietnia 2009 roku (czwartek) godz. 9.00 godz. 9.00 Termin dodatkowy: 3 czerwca

4 ISTOTA SPRAWDZIANU Ocenianie zewnętrzne prowadzone jest przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły – Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe Ocenianie zewnętrzne prowadzone jest przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły – Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe w oparciu o ogólnopolskie wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w oparciu o ogólnopolskie wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu

5 Co bada sprawdzian? Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań. Umiejętności te są: Umiejętności te są: ponadprzedmiotowe, ponadprzedmiotowe, podstawowe dla tego poziomu kształcenia, podstawowe dla tego poziomu kształcenia, niezbędne na wyższym etapie kształcenia niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym. (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.

6 Umiejętności badane na sprawdzianie (obszary standardów wymagań egzaminacyjnych) Czytanie Czytanie Pisanie Pisanie Rozumowanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Wykorzystanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie) (w tym liczenie)

7 określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół poziomu wymagań, określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół poziomu wymagań, diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na końcu każdego etapu kształcenia, diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na końcu każdego etapu kształcenia, monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia, monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia, dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez informację zwrotną. dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez informację zwrotną. Zadania oceniania zewnętrznego

8 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian, wyznaczony jest dodatkowy termin. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian, wyznaczony jest dodatkowy termin. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Czy każdy uczeń musi pisać sprawdzian?

9 c.d. Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu (względy zdrowotne, które nie pozwoliły przystąpić do sprawdzianu również w dodatkowym terminie). Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu (względy zdrowotne, które nie pozwoliły przystąpić do sprawdzianu również w dodatkowym terminie). Uczeń powtarzający klasę szóstą musi ponownie przystąpić do sprawdzianu (niezależnie od tego, czy pisał go w poprzednim roku szkolnym). Uczeń powtarzający klasę szóstą musi ponownie przystąpić do sprawdzianu (niezależnie od tego, czy pisał go w poprzednim roku szkolnym).

10 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na sprawdzianie

11

12

13 Uczniowie z dysleksją rozwojową lub dysortografią Rozwiązują te same zadania, co ich koleżanki i koledzy bez dysfunkcji. Jednak podczas sprawdzianu mogą skorzystać z dostosowanych specjalnie dla nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych (tylko na podstawie wyraźnych zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) np: Rozwiązują te same zadania, co ich koleżanki i koledzy bez dysfunkcji. Jednak podczas sprawdzianu mogą skorzystać z dostosowanych specjalnie dla nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych (tylko na podstawie wyraźnych zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) np: Wydłużony o 30 min czas trwania sprawdzianu, Wydłużony o 30 min czas trwania sprawdzianu, Pisanie sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję, tekst wstępny oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Pisanie sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję, tekst wstępny oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma, Pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma, Sprawdzanie pisemnych wypowiedzi uczniów za pomocą kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji. Sprawdzanie pisemnych wypowiedzi uczniów za pomocą kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji. Celem tych wszystkich działań jest wyrównanie szans podczas sprawdzianu a nie tworzenie dodatkowych przywilejów.

14 Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu? DLACZEGO WYNIK SPRAWDZIANU JEST WAŻNY DLA DZIECKA?

15 Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu?

16 Rola szkoły

17 Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu? Jesień i zima to dobry czas do nauki: Jesień i zima to dobry czas do nauki: - systematycznego odrabiania lekcji, -pogłębiania wiedzy, -ćwiczenia przykładowych zadań egzaminacyjnych, -sprawdzania swoich umiejętności.

18 Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu? Przydatne adresy internetowe: Przydatne adresy internetowe: www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl www.scholaris.pl www.scholaris.pl www.scholaris.pl www.egzaminy.edu.pl www.egzaminy.edu.pl www.egzaminy.edu.pl www.komisja.pl www.komisja.pl www.komisja.pl

19 Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu? Pobudzać jego motywację do nauki, Pobudzać jego motywację do nauki, Zachęcać do rozwiązywania testów (Viktor Junior, książki pomocnicze ze zbiorami testów, Internet, itp.) Zachęcać do rozwiązywania testów (Viktor Junior, książki pomocnicze ze zbiorami testów, Internet, itp.) Dopilnować, aby systematycznie powtarzało wiadomości, przygotowywało się do zajęć, w razie potrzeby uczestniczyło w zespołach wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych Dopilnować, aby systematycznie powtarzało wiadomości, przygotowywało się do zajęć, w razie potrzeby uczestniczyło w zespołach wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych z nauczycielami. z nauczycielami.

20 Przykładowy arkusz egzaminacyjny

21 Arkusz egzaminacyjny Składa się z 20 zadań zamkniętych Składa się z 20 zadań zamkniętych (do których prawidłową odpowiedź należy wybrać spośród podanych) (do których prawidłową odpowiedź należy wybrać spośród podanych) z 5 zadań otwartych (które należy wykonać samodzielnie) z 5 zadań otwartych (które należy wykonać samodzielnie)

22 Przygotowanie do egzaminu przez wychowawcę i nauczycieli przedmiotów Przygotowanie informacji dla ucznia: Przygotowanie informacji dla ucznia: –jak kodować arkusz i kartę odpowiedzi –jak zaznaczać odpowiedzi na karcie –co zrobić, gdy popełni błąd –w której sali będzie pisał sprawdzian/egzamin –co przynosi ze sobą (legitymację, przybory do pisania i rysowania) –przekazanie hase ł pobranych z systemu OBIEG

23 Gdy nadejdzie ten dzień…

24 Wynik sprawdzianu Prace uczniów sprawdzane są przez zewnętrznych egzaminatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Prace uczniów sprawdzane są przez zewnętrznych egzaminatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 pkt. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 pkt. Wyniki sprawdzianu dostępne będą w Internecie na stronie OKE po wpisaniu kodu szkoły i kodu ucznia. Wyniki sprawdzianu dostępne będą w Internecie na stronie OKE po wpisaniu kodu szkoły i kodu ucznia. Każdy uczeń (razem ze świadectwem) otrzymuje zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach sprawdzianu. Każdy uczeń (razem ze świadectwem) otrzymuje zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach sprawdzianu.

25 Jak interpretować wynik liczbowy? Poziom zadowalający 70% Poziom konieczny 50%

26 Przekazanie wyników i za ś wiadcze ń Wyniki ?? maja 2009 r. – sprawdzian Zaświadczenia 19 czerwca 2009 r.

27 Wakacje…

28 Życzymy Państwu dumy i radości z wysokich wyników dzieci na sprawdzianie !

29 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN W KLASIE VI. INFORMACJE DLA RODZICÓW Termin sprawdzianu Termin sprawdzianu 2 kwietnia 2009 roku (czwartek) godz. 9.00 godz. 9.00 Termin dodatkowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google